Generalne konstitucije FSR-a

 

 

Četvrti naslov

IZBORI NA SLUŽBE I PRESTANAK

 

Izbori

Članak 76

1. Izbori na različitim razinama neka se vrše po propisima crkvenoga prava[80] i Konstitucija.

Neka se sazovu najmanje mjesec dana prije s naznakom mjesta, dana i sata izbora.

2. Izbornoj skupštini ili kapitulu predsjeda ministar neposredno više razine ili njegov delegat, koji potvrđuje izbor.

Ministar ili delegat ne može predsjedati izborima u vlastitom mjesnom bratstvu niti izborima vijeća druge razine kojega je on član.

Neka bude prisutan duhovni asistent neposredno više razine ili njegov delegat kao svjedok zajedništva s Prvim redom i TOR-om.

Predstavnik Konferencije generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a predsjeda i potvrđuje izbor Predsjedništva MVFSR-a.

3. Predsjedatelj kapitula i asistent više razine nemaju prava glasa.

4. Predsjedatelj kapitula određuje, između članova kapitula, jednoga tajnika i dva brojača glasova.

 

Članak 77

1. U mjesnome bratstvu imaju aktivno pravo glasa, tj. mogu birati, i pasivno, tj. mogu biti izabrani, članovi bratstva s trajnim zavjetima. Samo aktivno pravo glasa imaju članovi s privremenim zavjetima.

2. Na ostalim razinama aktivno pravo glasa imaju: članovi bivšega vijeća, predstavnici vijeća neposredno niže razine i predstavnici Franjevačke mladeži ako su zavjetovani. Posebnim statutima pripada donositi konkretnije odredbe za primjenu prethodnoga propisa pazeći da bude osigurana najšira izborna baza. Pasivno pravo glasa imaju svjetovni franjevci s trajnim zavjetima na odgovarajućem području.

3. Nacionalni i međunarodni statuti, svaki za svoje specifično područje, mogu odrediti ono što se traži da bi netko bio izabran za različite službe.

4. Da bi se valjano pristupilo slavljenju izbornog kapitula, traži se prisutnost najmanje preko polovice onih koji imaju pravo glasa. Za mjesnu razinu nacionalni Statuti mogu odrediti drukčije.

 

Članak 78

1. Za izbor ministra traži se apsolutna većina glasova prisutnih (birača) izražena tajnim glasovanjem. Nakon dva glasovanja bez ishoda ide se na izbor između dva kandidata koja su dobila najviše glasova ili, ako ih je više od dva, između (dvojice) kandidata stariji po zavjetovanju; ako nakon trećega glasovanja (kandidati) dobiju jednako glasova, izabran je onaj koji je stariji po zavjetovanju.

2. Izbor zamjenika ministra vrši se na isti način.

3. Za izbor vijećnika, ako nakon prvoga glasovanja nije dosegnuta apsolutna većina, u drugom je glasovanju dovoljna relativna većina glasova prisutnih [birača] dobivena tajnim glasovanjem, osim ako posebni statuti zahtijevaju širu većinu.

4. Tajnik objavljuje rezultat glasovanja; predsjednik, ako je sve obavljeno pravilno, a izabrani prihvatili zaduženja, potvrđuje izbor po Obredniku.[81]

 

Članak 79

1. Ministar i zamjenik ministra [doministar] mogu biti izabrani na dva uzastopna trogodišta. Na treće i posljednje uzastopno trogodište za službu ministra i zamjenika ministra bit će nužna većina od 2/3 glasova onih koji su prisutni i to postignuta u prvom glasovanju.

2. Ministar koji završava službu ne može biti izabran za zamjenika ministra [doministra].

3. Vijećnici mogu biti birani na više uzastopnih trogodišta. Od trećega uzastopnoga izbora bit će nužna većina od 2/3 glasova onih koji su prisutni i to postignuta u prvom glasovanju.

4. Generalni ministar, njegov zamjenik [doministar] i vijećnici Predsjedništva mogu biti izabrani samo na dva uzastopna šestogodišta.

5. Vijeće više razine ima pravo-dužnost poništiti izbore i raspisati nove u svim slučajevima nepoštivanja gornjih propisa.

 

Članak 80

Posebni statuti mogu donijeti i druge odredbe za primjenu izbornih zakona (u izbornoj materiji), ali ne smiju biti u protivnosti s Konstitucijama.

 

Ispražnjenje službe

Članak 81

1. Kad se služba ministra isprazni zbog smrti, ostavke ili druge zapreke koja ima konačni karakter, službu preuzima zamjenik ministra [doministar] do kraja mandata na koji je ministar prvotno bio izabran.

2. Ako se isprazni služba zamjenika ministra [doministra], vijeće bratstva izabire jednoga od vijećnika za zamjenika ministra; vrijednost toga izbora traje do izbornoga kapitula.

3. Ako se isprazni služba vijećnika, vijeće mora postupiti u skladu s vlastitim statutima; vrijednost toga izbora traje do izbornoga kapitula.

 

Nespojive službe

Članak 82

Nespojive su sljedeće službe:

a) služba ministra na dvije različite razine;

b) služba ministra, zamjenika ministra [doministra], tajnika i blagajnika na istoj razini.

 

Odreknuće od službe

Članak 83

1. Ostavku ministra na kapitulu bilo koje razine prihvaća sami kapitul.

Ostavka ministra izvan kapitula daje se vijeću. Odreknuće mora potvrditi ministar višega vijeća, a ostavku generalnoga ministra Konferencija generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a.

2. Ostavka na ostale službe daje se ministru i njegovu vijeću koji su nadležni za prihvaćanje ostavke.

 

Uklanjanje sa službe

Članak 84

1. U slučaju da ministar ne izvršava vlastite dužnosti, neka odgovarajuće vijeće očituje svoju zabrinutost u bratskom dijalogu s njime. Ako iz toga ne proiziđe pozitivni rezultat, vijeće obavještava vijeće više razine koje ima ovlast ispitati slučaj i, ako je potrebno, tajnim glasovanjem, odrediti uklanjanje sa službe ministra.

2. U teškom, javnom i dokazanom slučaju vijeće više razine, nakon bratskoga dijaloga s onim o kome je riječ, može, tajnim glasovanjem, odrediti uklanjanje ministra niže razine.

3. Uklanjanje s drugih službi vijeća, kad postoji težak razlog, u nadležnosti je vijeća kojemu pripadaju, a vrši se tajnim glasovanjem nakon bratskoga dijaloga s onim o kome je riječ.

4. Protiv uklanjanja može se uputiti poništavajući utok vijeću neposredno više razine od onoga koje je donijelo sankcije, u roku od 30 dana.[82]

5. Uklanjanje generalnoga ministra u nadležnosti je Konferencije generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a.

6. Vijeće više razine će, u slučaju teškog neispunjavanja obveza ili nezakonitosti sa strane ministra ili vijeća, obaviti bratski pohod vijeću o kojemu je riječ te će eventualno potražiti pastoralni pohod. S ljubavlju i razboritošću će prosuditi [ocijeniti] utvrđenu situaciju i odlučiti o postupcima koji će biti najprimjereniji slučaju, što može biti i eventualno uklanjanje sa službe vijeća ili odgovornih o kojima je riječ.

________

[80] Usp. [ZKP] kanon 164 ss

[81] Usp. Obrednik FSR-a, II. dio: II. poglavlje

[82] Usp. [ZKP] kanon 1736,2

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas790
Ovaj mjesecOvaj mjesec56478
UkupnoUkupno7523311

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 64