Generalne konstitucije FSR-a

 

Drugi naslov

ULAZAK U RED I FORMACIJA

Članak 37

 1. Uključenje u Red ostvaruje se kroz vrijeme inicijacije (uvođenja), vrijeme formacije i zavjetovanje Pravila.(Prav. 23)
 2. Ulaskom u bratstvo započinje hod formacije koji se mora razvijati cijeli život. Svjesni da je Duh Sveti prvotni djelatnik formacije i uvijek pozorni na suradnju s njime, odgovorni za formaciju jesu: sam kandidat, cijelo bratstvo, vijeće s ministrom, učitelj formacije i asistent.
 3. Braća su odgovorna za vlastitu formaciju da bi na sve savršeniji način razvijala poziv što su ga primili od Gospodina. Bratstvo je pozvano pomagati braći na tome hodu prihvaćanjem, molitvom i primjerom.
 4. Dužnost je nacionalnih i područnih vijeća - to je njihova zajednička odgovornost - izraditi i usvojiti sredstva za oblikovanje prilagođena mjesnim situacijama, radi pomoći odgovornima za formaciju u pojedinim bratstvima.

 

Vrijeme uvođenja

Članak 38

 1. Vrijeme uvođenja jest razdoblje pripreme na vrijeme prave i istinske formacije, a služi za raspoznavanje poziva i uzajamno upoznavanje bratstva i kandidata. Ono mora jamčiti slobodu i ozbiljnost ulaska u FSR.  (Prav. 23)
 2. Trajanje i načine odvijanja razdoblja uvođenja određuju nacionalni Statuti.
 3. Vijeće bratstva je ovlašteno odlučivati o eventualnome oprostu od razdoblja uvođenja vodeći računa o smjernicama nacionalnoga vijeća.

 

Primanje u Red

Članak 39

 1. Molbu za primanje u Red aspirant podnosi ministru mjesnoga ili osobnoga bratstva službeno, po mogućnosti pismeno. (Prav. 23)
 2. Uvjeti za primanje jesu: ispovijedati katoličku vjeru, živjeti u zajedništvu Crkve, imati dobro moralno vladanje i pokazati jasne znakove poziva.[69]
 3. Vijeće bratstva zajednički odlučuje o molbi te daje službeni odgovor aspirantu i priopćenje bratstvu.
 4. Obred primanja odvija se po Obredniku.[70] Čin primanja se bilježi u registar i čuva u arhivu bratstva.

 

Vrijeme formacije

Članak 40

 1. Vrijeme početne formacije traje najmanje godinu dana. Nacionalni statuti mogu odrediti duže trajanje. Svrha toga razdoblja jest sazrijevanje poziva, iskustvo evanđeoskoga života u bratstvu i bolje upoznavanje Reda. Ta formacija neka se živi čestim studijskim i molitvenim sastancima te konkretnim iskustvima služenja i apostolata. Takvi sastanci, ako je moguće i ako je prikladno, neka se drže zajedno s kandidatima drugih bratstava. (Prav. 23)
 2. Kandidate neka se uvodi u čitanje i razmatranje Svetoga pisma, u poznavanje osobe i spisa sv. Franje i franjevačke duhovnosti, u studij Pravila i Konstitucija. Neka ih se odgaja da ljube Crkvu i da prihvaćaju njezino naučavanje. Laici neka se vježbaju živjeti u evanđeoskome stilu vremenite obveze u svijetu.
 3. Sudjelovanje na sastancima mjesnoga bratstva bezuvjetna je pretpostavka za uvođenje u zajedničku molitvu i u život bratstva.
 4. Neka se primijeni pedagogija franjevačkoga stila kao i onaj koji odgovara mentalitetu sredine.

 

Zavjetovanje ili obećanje evanđeoskoga života

Članak 41

 1. Kandidat, kad je završilo vrijeme početne formacije, ministru mjesnoga bratstva podnosi molbu za zavjetovanje. Vijeće bratstva, saslušavši učitelja formacije i asistenta, tajnim glasovanjem odlučuje o pripuštanju na zavjete te o tome daje odgovor kandidatu i obavijest bratstvu. (Prav. 23)
 2. Uvjeti za zavjetovanje ili obećanje evanđeoskoga života jesu:
 • - navršena starosna dob koju određuju nacionalni statuti;
 • - djelatno sudjelovanje u razdoblju formacije kroz najmanje godinu dana;
 • - pristanak vijeća mjesnoga bratstva.

3. Ako se smatra prikladnim produžiti razdoblje formacije, neka to ne bude duže od godinu dana preko onoga vremena što su ga odredili nacionalni statuti.

 

Članak 42

 1. Zavjetovanje je svečani crkveni čin kojim kandidat, svjestan poziva što ga je od Krista primio, obnavlja krsna obećanja te javno potvrđuje svoju obvezu živjeti Evanđelje u svijetu po Franjinu primjeru i držeći se Pravila FSR-a.
 2. Zavjetovanje uključuje kandidata u Red te je po sebi trajna obveza. Trajnom zavjetovanju može prethoditi, iz objektivnih i konkretnih pedagoških razloga, privremeno zavjetovanje koje se obnavlja svake godine. Sveukupno vrijeme privremenoga zavjetovanja ne smije premašivati tri godine.[71] (Prav. 23)
 3. Zavjetovanje prima ministar mjesnoga bratstva ili njegov delegat u ime Crkve i FSR-a. Obred neka se odvija po uredbama Obrednika.[72]
 4. Zavjetovanje ne obvezuje samo zavjetovanike u odnosu na bratstvo, nego na isti način obvezuje bratstvo da se brine za njihovu ljudsku i vjerničku dobrobit.
 5. Čin zavjetovanja se bilježi u registar i pohranjuje u arhiv bratstva.

 

Članak 43

 • Nacionalni statuti određuju:
 • - najnižu starosnu dob za zavjetovanje; ona nikako ne može biti ispod navršenih 18 godina;
 • - raspoznajni znak pripadanja Redu (TAU ili neki drugi franjevački simbol). (Prav. 23)

 

Trajna formacija

Članak 44

 1. Formacija braće koja je započela u prethodnim stadijima ostvaruje se trajno i neprekidno. To treba shvatiti kao pomoć u obraćenju svakoga[73] i svih kao i u ispunjenju vlastitoga poslanja u Crkvi i u društvu.
 2. Bratstvo je dužno posebnu pozornost poklanjati oblikovanju onih koji se prvi puta zavjetuju i onih s privremenim zavjetima kako bi pridonijelo sazrijevanju poziva i ukorjenjivanju osjećaja pripadnosti.
 3. Trajna formacija, također kroz tečajeve, susrete, izmjenu iskustava, ima kao cilj pomagati svoj braći:
 • - da slušaju i razmatraju Božju Riječ prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje; (Prav. 4)
 • - da, prosvijetljeni vjerom i pomognuti dokumentima crkvenoga učiteljstva, razmišljaju o zbivanjima u Crkvi i u društvu, te da - sukladno tome - zauzimaju dosljedne stavove;
 • - da odjelotvore i prodube franjevačko zvanje izučavajući spise sv. Franje, sv. Klare i franjevačkih autora.

 

Promicanje zvanja

Članak 45

 1. Promicanje zvanja za Red dužnost je sve braće i znak vitalnosti samih bratstava. Braća, osvjedočena u vrijednost franjevačkoga načina života, mole Boga neka dade milost franjevačkoga zvanja novim članovima.
 2. Iako ništa ne može nadomjestiti svjedočenje pojedinaca i bratstava, vijeća moraju pronalaziti prikladna sredstva za promicanje franjevačkoga svjetovnog zvanja.

_____ 

 

[69] Usp. [ZKP] kanon 316

[70] Usp. Obrednik FSR-a, Napomene, br. 10 ss.; Prvo poglavlje

[71] Usp. Obrednik FSR-a, Prvi dio: Prethodne napomene br. 18

[72] Usp. Obrednik FSR-a, Prvi dio: Prethodne napomene br. 13 ss.; Drugo poglavlje

[73] Usp. Konstitucije, 8; 1Čel 103

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas308
Ovaj mjesecOvaj mjesec66234
UkupnoUkupno7533067

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20