Generalne konstitucije FSR-a

Treće poglavlje

ŽIVOT U BRATSTVU

Prvi naslov

OPĆE SMJERNICE

Članak 28

 1. Bratstvo FSR-a potječe od nadahnuća svetog Franje Asiškoga kome je Svevišnji objavio evanđeosku bit života u bratskome zajedništvu.[67]
 2. „FSR se raščlanjuje u bratstva na različitim razinama“ sa svrhom da u uređenome obliku promiče jedinstvo i uzajamnu suradnju među braćom kao i njihovu djelatnu i zajedničku nazočnost kako u partikularnoj Crkvi tako i u općoj Crkvi. FSR će osim toga promicati zalaganje bratstava u služenju svijetu, a posebno u životu društva. (Prav. 20)
 3. Braća se ujedinjuju kako u mjesna bratstva, ustanovljena uz neku crkvu ili uz neku redovničku kuću, tako i u osobna bratstva, ustanovljena iz određenih motiva koji su valjani i priznati u osnivačkome dekretu.[68] 

 

Članak 29

 1. Mjesna se bratstva okupljaju u bratstva različitih razina: područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj po kriterijima crkvenim, teritorijalnim ili neke druge vrsti. Koordiniraju ih i povezuju propisi Konstitucija. To je zahtjev zajedništva među bratstvima, uređene suradnje među njima i jedinstva FSR-a.
 2. Ova bratstva koja - svako pojedino - imaju u Crkvi pravnu osobnost, neka steknu - ako je to moguće - i civilnu pravnu osobnost kako bi bolje ispunjavala vlastito poslanje. Dužnost je nacionalnih vijeća da dadu smjernice o motivima i načinu postupanja kojega se mora držati. (Prav. 20)
 3. Nacionalni statuti moraju naznačiti kriterije po kojima se organizira FSR u jednome narodu. Primjena tih kriterija se prepušta razboritome sudu odgovornih u bratstvima o kojima je riječ kao i [odgovornih] u nacionalnome vijeću.

 

Članak 30

 1. Braća su suodgovorna za život bratstva kojemu pripadaju i za FSR kao organsku cjelinu svih bratstava rasprostranjenih po svijetu.
 2. Osjećaj suodgovornosti članova zahtijeva osobnu nazočnost, svjedočenje, molitvu, djelatnu suradnju prema mogućnostima pojedinaca kao i eventualne obveze u animiranju bratstva.
 3. U obiteljskome duhu svaki brat neka u blagajnu bratstva daje neki doprinos u mjeri vlastitih mogućnosti s ciljem da se namaknu novčana sredstva potrebna za život bratstva i za njegova bogoštovna, apostolska i karitativna djela. Braća će se isto tako pobrinuti za financiranje i za druge doprinose kako bi podržali djelatnosti i pothvate bratstava na višoj razini. (Prav. 25)

Članak 31

 1. „Na različitim razinama svako bratstvo animiraju i vode vijeće i ministar (ili predsjednik).“ Te se službe dodjeljuju izborom u skladu s Pravilom, Konstitucijama i vlastitim statutima. Samo u izvanrednim slučajevima ili u početnoj fazi njihova osnivanja mogu postojati bratstva bez regularnog vijeća. To pomanjkanje nadomješta vijeće više razine samo za vrijeme koje je nužno kako bi se omogućili oporavak ili početak bratstva, osposobljavanje njegovih animatora i obavljanje izbora. (Prav. 21)
 2. Služba ministra ili vijećnika jest bratsko služenje, obveza biti raspoloživ i odgovoran s obzirom na svakoga brata i bratstvo kako bi se svatko ostvario u vlastitome pozivu i kako bi svako bratstvo bilo prava franjevačka crkvena zajednica djelatno nazočna u Crkvi i u društvu.
 3. Odgovorni FSR-a na svakoj razini neka budu zavjetovana braća, s vječnim zavjetima, koja su uvjerena u vrijednost franjevačkoga evanđeoskoga života, pomnjiva sa širokim i velikodušnim pogledom na život Crkve i društva, otvorena za dijalog, raspoloživa davati i primati pomoć i suradnju.
 4. Odgovorni neka se brinu za pripremanje te duhovno i tehničko animiranje sastanaka kako bratstava tako i vijeća. Neka nastoje uliti dušu i život u bratstvo vlastitim svjedočenjem, sugerirajući prikladna sredstva za razvoj života bratstva i apostolske djelatnosti u svjetlu temeljnih franjevačkih opredjeljenja. Neka se brinu za ispunjavanje donesenih odluka i promiču suradnju braće.

 

Članak 32

 1. Neka ministri i vijeće žive i promiču duh i zbilju zajedništva među braćom, među različitim bratstvima te između njih i Franjevačke obitelji. Neka im na srcu bude iznad svega mir i pomirenje unutar bratstva.
 2. Vodstvena zadaća ministra i vijeća jest privremena. Braća, izbjegavajući svaku ambicioznost, moraju pokazivati ljubav prema bratstvu duhom služenja i raspoloživošću kako u prihvaćanju tako i u napuštanju dužnosti. (Prav. 21)

Članak 33

 1. U vođenju i koordiniranju bratstava i Reda mora se promicati osobnost i sposobnost pojedine braće kao i pojedinih bratstava te se mora poštivati pluralizam izražaja franjevačkoga ideala i kulturna raznolikost.
 2. Vijeća viših razina neka ne rade ono što može obaviti na primjereni način bilo mjesno bratstvo bilo vijeće niže razine; neka poštuju i promiču njihovu vitalnost kako bi ona primjereno izvršila svoje dužnosti. Mjesna bratstva i vijeća kojih se to tiče neka se zalažu za provedbu odluka Međunarodnoga vijeća i drugih vijeća više razine kako bi ostvarila njihove programe prilagođujući ih, kad je to potrebno, vlastitoj stvarnosti.

 

Članak 34

 1. Ondje gdje situacija okruženja i potrebe članova to zahtijevaju, mogu se u krugu bratstva ustanoviti, pod vodstvom jedinstvenoga vijeća, sekcije ili grupe koje okupljaju članove udružene po posebnim potrebama, po srodnosti interesa ili s obzirom na istovjetnost operativnih opredjeljenja.
 2. Takve grupe mogu sastaviti posebne propise glede susreta i djelovanja, ali neka pri tom ostane na snazi vjernost zahtjevima koji proizlaze iz pripadništva bratstvu. Nacionalni statuti neka ustanove prikladne kriterije za oblikovanje i funkcioniranje sekcija ili grupa.

 

Članak 35

 1. Svjetovni svećenici koji se prepoznaju pozvanima od Duha na sudioništvo u karizmi sv. Franje Asiškoga u svjetovnome bratstvu, neka u njemu naiđu na posebnu pozornost u skladu s njihovim poslanjem u Božjemu narodu.
 2. Svjetovni svećenici franjevci mogu se također udružiti u osobno bratstvo s ciljem da prodube asketske i pastoralne pobude što ih nude život i nauk sv. Franje i Pravilo FSR-a kako bi bolje živjeli svoj poziv u Crkvi. Prikladno je da ta bratstva imaju vlastite statute koji bi predvidjeli konkretne načine kako je bratstvo sastavljeno, kako se ostvaruju bratski susreti i kako se ostvaruje duhovna formacija te kako učiniti živim i djelotvornim zajedništvo s cijelim Redom.

 

Članak 36

 1. Mogu biti od velike koristi za duhovni i apostolski razvoj FSR-a braća koja se privatnim zavjetima obvezuju da će živjeti duh Blaženstava te da će biti raspoloživija za kontemplaciju i za služenje bratstvu.
 2. Ta braća i sestre mogu se ujediniti u grupe po statutima koje odobravaju nacionalna vijeća, a kad proširenost takvih grupa premaši granice jedne države, onda ih odobrava Međunarodno vijeće (MVFSR).
 3. Ti statuti moraju biti usklađeni s ovim Konstitucijama.

   


[67] Usp. Konstitucije 3,3; OR 14 (FF 116)

[68] Usp. [ZKP] kanon 518

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas299
Ovaj mjesecOvaj mjesec66225
UkupnoUkupno7533058

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32