GENERALNE KONSTITUCIJE FSR-a

Drugo poglavlje

NAČIN ŽIVOTA I APOSTOLSKA DJELATNOST

Prvi naslov: NAČIN ŽIVOTA

Članak 8

1. Svjetovni se franjevci zavjetovanjem obvezuju živjeti Evanđelje po franjevačkoj duhovnosti u njihovim svjetovnim uvjetima.

2. Nastoje u svjetlu vjere produbiti vrednote i opredjeljenja evanđeoskoga života po Pravilu FSR-a:

- na putu obraćenja i formacije koji se trajno obnavlja; (Prav. 7)

- otvoreni zahtjevima koji dolaze iz društva i iz crkvene stvarnosti, prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje; (Prav. 4)

- u osobnoj i zajedničkoj dimenziji toga puta.

Članak 9

1. Duhovnost svjetovnog franjevca jest projekt života usredotočen na Kristovu osobu i na njegovo nasljedovanje,[52] a ne detaljni program koji bi samo trebalo u praksi ostvariti. (Prav. 5)

2. Svjetovni franjevac, koji se obvezuje slijediti Kristov primjer i nauk, dužan je osobno i ustrajno izučavati Evanđelje i Sveto pismo. Bratstvo i njegovi odgovorni neka promiču ljubav prema evanđeoskoj Riječi i neka pomažu braći da je upoznaju i razumiju onako kako je, uz asistenciju Duha, Crkva naviješta.[53]  (Prav. 4)

Članak 10

„Krist siromašan i raspet“, pobjednik nad smrću i uskrsnuli, najveće očitovanje Božje ljubavi prema čovjeku, jest „knjiga“ u kojoj braća, nasljedujući sv. Franju, uče zašto i kako živjeti, ljubiti i trpjeti. U njemu otkrivaju vrijednost protivština zbog pravednosti i smisao poteškoća i križeva svakidašnjega života. S njime mogu prihvatiti volju Očevu i u najtežim okolnostima te živjeti franjevački duh mira u odbacivanju svakoga nauka protivna čovjekovu dostojanstvu. (Prav. 10)

Članak 11

Svjesni da je Duh Sveti izvor njihova poziva, pokretač bratskoga života i poslanja, neka svjetovni franjevci nastoje nasljedovati Franjinu vjernost njegovim nadahnućima i neka slušaju poticaje Sveca da iznad svega čeznu za „Duhom Gospodnjim i njegovim djelovanjem“.[54]

Članak 12

1. Nadahnjujući se na primjeru i na spisima sv. Franje, i nadasve milošću Duha, braća neka žive svaki dan s vjerom veliki dar što nam ga je Krist darovao: objavu Očevu. Neka tu vjeru svjedoče pred ljudima:

 • - u obiteljskome životu;
 • - na poslu;
 • - u radosti i trpljenjima;
 • - u susretu s ljudima koji su svi braća u istome Ocu;
 • - u nazočnosti i sudjelovanju u društvenome životu;
 • - u bratskome odnosu sa svim stvorenjima.

2. S Isusom, poslušnim sve do smrti, neka nastoje upoznati i vršiti volju Očevu. Neka Bogu zahvaljuju za dar slobode i za objavu zakona ljubavi. Da bi izvršili Očevu volju, neka prihvate pomoć koju im, posredstvom Crkve, pružaju oni koji u njoj imaju autoritet, kao i pomoć subraće. Neka smirenom postojanošću preuzimaju rizik odvažnih opredjeljenja u društvenome životu. (Prav. 10)

3. Braća neka vole sinovski susret s Bogom, a molitva i kontemplacija neka bude duša vlastitog života i vlastitog rada. Neka nastoje otkriti prisutnost Očevu u vlastitome srcu, u prirodi i u povijesti ljudi u kojoj se ostvaruje njegov spasiteljski naum. Promatranje tog misterija učinit će ih spremnima za suradnju u tom naumu ljubavi. (Prav. 8)

Članak 13

1. Svjetovni franjevci, u starini zvani „pokornička braća i sestre“, žele živjeti u duhu trajnoga obraćenja. Sredstva za njegovanje ove značajke franjevačkoga poziva, pojedinačno i u bratstvu, jesu: slušanje i slavljenje Božje riječi, obnova (revizija) života, duhovne obnove [rekolekcije], pomoć duhovnoga savjetnika i pokornička slavlja. Neka često pristupaju sakramentu pomirenja i neka nastoje da to bude zajedničko slavlje bilo u bratstvu bilo s cijelim Božjim narodom.[55] (Prav. 7)

2. U tome duhu obraćenja treba da se živi i ljubav prema obnovi Crkve; tu obnovu treba pratiti osobna i zajednička obnova. Plod obraćenja - koje je odgovor na Božju ljubav - jesu djela ljubavi prema braći.[56] 

3. Pokorničke vježbe kao što su post i nemrs, što je u tradiciji franjevačkih pokornika, treba upoznati, cijeniti i živjeti po općim crkvenim smjernicama.

Članak 14

1. Svjesni da je Bog od svih nas htio stvoriti jedan narod i da je svoju Crkvu učinio općim sakramentom spasenja, neka se braća posvete vjerničkom razmišljanju o Crkvi, o njezinu poslanju u današnjemu svijetu i o ulozi franjevaca laika u njoj, prihvaćajući izazove i preuzimajući odgovornosti koje im to razmišljanje otkriva.

2. Euharistija je središte života Crkve. U njoj nas Krist sjedinjuje sa sobom i međusobno u jedno tijelo. Neka dakle Euharistija bude središte života bratstva; braća neka sudjeluju u Euharistiji koliko god je više moguće, svjesni poštovanja i ljubavi sv. Franje koji je u Euharistiji živio sva otajstva Kristova života. (Prav. 8)

3. Neka sudjeluju u sakramentima Crkve pozorni ne samo na osobno posvećenje nego također na služenje Crkvi i na proširenje Kraljevstva. Neka u svojim župama živo i svjesno sudjeluju u njezinu slavlju, posebno u slavlju krštenja, potvrde, ženidbe i bolesničkoga pomazanja.

4. Braća i bratstva neka se drže odredaba Obrednika što se tiče različitih oblika pridruživanja u liturgijskoj molitvi Crkve, dajući prednost liturgijskome slavlju Časova.[57]

5. Pravi klanjatelji Oca mogu mu iskazivati štovanje i moliti ga  na svakome mjestu i u svako doba; ipak, neka braća nastoje pronaći vrijeme šutnje i sabranosti koje će posvetiti isključivo molitvi.

Članak 15

1. Svjetovni se franjevci obvezuju da će živjeti duh Blaženstava, osobito duh siromaštva. Evanđeosko siromaštvo očituje pouzdanje u Oca, ostvaruje unutarnju slobodu te stvara raspoloženje da se unapređuje pravednija raspodjela bogatstava. (Prav. 11)

2. Svjetovni franjevci, koji se radom i materijalnim dobrima moraju brinuti za vlastitu obitelj i služiti društvu, na osobit način žive evanđeosko siromaštvo. Da bi ga se shvatilo i ostvarilo, traži se snažna osobna zauzetost i poticaj bratstva po molitvi i dijalogu, po zajedničkoj obnovi života, po slušanju uputstava Crkve i potreba društva.

3. Svjetovni se franjevci obvezuju da će smanjiti osobne potrebe kako bi duhovna i materijalna dobra bolje mogli podijeliti s braćom, osobito s onim posljednjima. Neka zahvaljuju Bogu za primljena dobra, služeći se njima kao dobri upravitelji, a ne kao gospodari.

Neka stoje čvrsto na stanovištu protivnome konzumizmu te ideologijama i praksi koje bogatstvo pretpostavljaju ljudskim i religioznim vrednotama i koje omogućuju izrabljivanje čovjeka.

4. Neka ljube i prakticiraju čistoću srca, izvor pravoga bratstva.

Članak 16

1. Marija, Majka Isusova, jest uzor u slušanju Riječi i u vjernosti pozivu: kao i Franjo, u njoj promatramo ostvarene sve evanđeoske kreposti.[58]   (Prav. 9)

Braća neka njeguju intenzivnu ljubav prema Presvetoj Djevici, nasljedovanje, molitvu i sinovsko predanje. Vlastitu pobožnost neka očituju izrazima vjere u oblicima koja Crkva prihvaća.

2. Marija je uzor plodne i vjerne ljubavi za cijelu crkvenu zajednicu.

Svjetovni franjevci i bratstva neka nastoje živjeti iskustvo Franje koji je Djevicu učinio voditeljicom svoga života i svoga djelovanja; neka s njom - kao i učenici na Duhove - primaju Duha kako bi se ostvarili kao zajednica ljubavi.[59]

_________

 • [52] Usp. NPr 22,41 (FF 62); 2P 51 (FF 200)
 • [53] Usp. DV 10
 • [54] PPr 10.8 (FF 104)
 • 55] Red pokore, Prethodne napomene 22 ss
 • [56] Usp. 2P 25 ss. (FF 190 ss)
 • [57] Obrednik FSR-a, Dodatak 26, 27
 • [58] PM (FF 259; 260)
 • [59] Usp. 2Čel 198 (FF 786)

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Slika sv. Nikole Tavelića u Promini

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Seminar za zborovođe Zlatne harfe

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas860
Ovaj mjesecOvaj mjesec56548
UkupnoUkupno7523381

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 70