Trstenik: Održan XVII. Područni kapitul OFS-a

XVII. kapitul Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održan je pod predsjedanjem Mile Šuto OFS, područne ministre i u nazočnosti fra Stipe Nimca, OFM, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata, u subotu, 25. studenoga 2017. godine u Franjevačkom samostanu sluge Božjega fra Ante Antića u Splitu na Trsteniku.

Na kapitulu su, s pravom odlučivanja, sudjelovali članovi Područnoga vijeća OFS-a, područni duhovni asistenti, područni vijećnici/-ce, ministri/-e mjesnih bratstava, glasovanjem izabrani zastupnici mjesnih bratstava, duhovni asistenti mjesnih bratstava, s pravom glasa (osim na izborima i u ekonomskim pitanjima);te zastupnici/-e područne Frame.


Članovi Mjesnoga bratstva OFS-a „Blagovijest“, Split-Trstenik na čelu s Mirom Maslov, OFS, mnistrom, kao domaćini, bratski su primali članove Područnog kapitula. Dobrodošlicu im je izrazio i fra Domagoj Runje, gvardijan Franjevačkog samostana sluge Božjega fra Ante Antića ovim riječima: „Dobrodošli. Vaš je zaštitnik sv. Leopold Bogdan Mandić, i došli ste održati XVII. Područni kapitul u samostan koji nosi ime Sluge Božjega fra Ante Antića. Nastojte u svome Franjevačkom svjetovnom redu unutar franjevačke obitelji, Crkve i društva u kojemu živite i radite, biti svjedoci kršćanske i franjevačke duhovnosti poput njih. Neka dobri Bog blagoslovi današnji Vaš rad“.

Program XVII. Područnog kapitula OFS-a odvijao se u dva dijela:

Prvi dio, Kapitularci su slavili misu u samostanskoj crkvi Presvetoga Otkupitelja. Misu je predslavio fra Stipe Nimac, OFM, predsjenik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Koncelebrirao je fra Stipe Bešćić, OFM, (gvardijan) duhovni asistent Mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa Karmelska“, Omiš.

Zajednički smo razmatrali pred velebnim umjetničkim djelom: Ivan Meštrović, hrvatski kipar (konfrater Franjevačke provincije prevetoga Otkupitelja), „Stigmate sv. Franje Asiškoga“, 1946. (uprizorenje kako je sv. Franjo Asiški 17. rujna 1224. primio rane Isusove na svome tijelu na brdu La Verna, Italija), brončani reljef (odljev) 460x231 cm, ljevaonica umjetnina Akademije likovnih umjetnosti (ALU), Zagreb 1990. Reljef se nalazi u samostanskoj crkvi Presvetoga Otkupitelja na Trsteniku u Splitu.

„La Verna predstavlja najviši uspon Franjine i franjevačke mistike. Tu je serafski otac Franjo 1224. godine doživio svoj najviši mistični doživljaj – suraspeće s Kristom. Tu je sv. Bonaventura – veliki mističar, i kao iskusnik i kao teoretičar – pisao 1259. godine svoje remek-djelce Itinerarium mentis ad DeumPutovanje (uzdizanje) duše k Bogu. Stoga La Verna ostaje i kao ideal i kao putokaz vječnim izazovom svim franjevačkim dušama, željnima Boga. Ta se franjevačka mistika napaja osobito na izvorima mistike križa koju je zacrtao već sv. Pavao: „S Kristom sam raspet na križ: živim, ali ne više ja, nego u meni živi Krist.“ (Gal 2, 19-20) Sv. Bonaventura je to sročio u poznatom aksiomu: „Amantem redamare – Ljubitelju (Kristu) uzvratitit ljubavlju“.

Dakle, tajna Franje i tajna La Verne jest – Isus. Dosta budi spomenuti jedinstveni stavak Tome Čelanskoga: „Isusa je nosio u srcu... u ustima... u ušima... u rukama... u svim udovima tijela.“ (1 Čel 115). Nadasve ga je „posve zaokupljala poniznost što se objavila u utjelovljenju, i ljubav što se očitovala u Muci. (1Čel 84) Iz te zaokupljenosti Isusom izvila se i ona žarka molitva koju je Franjo molio onih dana dok je obavljao svoj velikogospojinski post: „Gospodine... udijeli mi dvije milosti prije nego umrem: ... da za svoga života osjetim u duši i na tijelu, koliko god je to moguće, onu bol što si je ti, slatki Gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke Muke... i da osjetim u svome srcu... onu neizmjernu ljubav kojom si ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nas grešnike.“ (CV str. 171.) (Usp. Bonaventura Duda, Moj sv. Franjo, Konferencija provincijala OFM/Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda/Kršćanska sadašnjost, Brat Franjo, Zagreb 1990. str. 29. i 32.).

Izvor i zadatak za svakoga svjetovnog franjevca/-ku je ovaj prizor koji se dogodio na La Verni, a kojeg je uprizorio naš veliki kipar Ivan Mešrtović, konfrater Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (Split).

Potom se molila „Molitva vjernika“ koju je za XVII. Područni kapitul priredila Mila Šuto, OFS, područna ministra:

Uputimo molitve Gospodinu za cijelu franjevačku obitelj.

1. Gospodine, hvala ti za ovaj radni dan područnog  kapitula, za prisutnu baću i sestre i za sve one koji nisu s nama. Ispuni nas svojim Svetim Duhom, pokaži nam put i smjer da spoznamo i ostvarimo Božje nakane, u područnom i mjesnim bratstvima, molimo te.

2. Gospodine, daj snage duhovnim asistentima, članovima vijeća i svakom članu OFS-a kako bi opsluživali evanđelje Isusa Krista slijedeći primjer sv. Franje. Pomozi da naša franjevačka obitelj u molitvi, radu i služenju jača vezu između Boga i bratstva. Molimo te.

3. Gospodine,molimo te za nova duhovna zvanja u franjevačkoj obitelji. Mnoga braća i sestre s trajnim zavjetima su klonula u svom pozivu. Podigni ih i pomozi da se vrate i nastave svoj franjevački poziv. Molimo te.

4. Gospodine, u našim bratstvima ima dosta bolesnih, nemoćnih i starih  koji žive svoj franjevački poziv s krunicom u ruci i s molitvom na usnama. Blagoslovi njihovu starost, daj im dug život, budi uz njih i one koji skrbe za njih. Molimo te.

5. Gospodine, upravljaj našim obiteljima iz kojih potječemo, bdij nad našom djecom i ukućanima da u miru, dobru, slozi i mudrosti snagom Duha Svetoga odrastaju. Molimo te.

6. Gospodine, hvala za predan rad svakog duhovnog asistenta u našim bratstvima. Ti znaš poteškoće u bratstvima gdje nema duhovnog asistenta. Pomozi i pošalji pravo rješenje. Molimo te.

7. Gospodine, hvala za svaki novčić što naša braća i sestre doprinose za mjesno, područno, nacionalno i međunarodno bratstvo. Bog je taj koji nama daje, a isto tako želi da i mi budemo produžena ruka Njegova. Providi i onima koji nemaju sredstava za život i teško žive. Molimo te.

8. Gospodine, hvala ti za svakog preminulog člana franjevačke obitelji i naših obitelji koji su nam sačuvali i prenijeli vjeru. Budi im milosrdan i udjeli vječnu slavu. Molimo te.

Oče,hvala ti što si čuo svaku izrečenu molbu i žariš naša srca da gorljivo živimo evanđelje i slijedimo stope sv. Oca Franje u ovom darovanom vremenu po Kristu Gospodinu našem. Amen

Na kraju mise, poslije popričesne molitve, kapitularci su molili Posvetnu molitvu Bezgrešnoj, našoj pokroviteljici:

„Zdravo, gospodarice naša - presveta Kraljice - Bogorodice Marijo, - koja si vazda Djevica,- izabrao te je presveti Otac nebeski - i posvetio te s presvetim ljubljenim Sinom i Duhom Utješiteljem. - U tebi je bila i jest - sva punina milost i svako dobro.

Evo danas pred tobom - mi djeca serafske obitelji, - slijedeći primjere - svetoga našeg Oca Franje - i drugih svetaca Reda, - tebi se, preslatka Majko, Bezgrešna Djevice, - i Sinu tvomu, Spasitelju našemu, posvećujemo - da naš serafski život - pod tvojom zaštitom i obranom iz dana u dan cvate - i da se srca naša potaknu i rasplamte za kreposniji život.

Molimo te dakle - gospodarice naša, slavna Majko Božja - nad korove anđeoske uznesena, - da milošću nebeskom napuniš posudu našeg srca. - Učini da ono blista zlatom mudrosti, - snagom ga svoje moći učvrsti, - dragim ga kamenom kreposti uresi. - Ti, blagoslovljena maslino, izlij na nas ulje milosrđa - kojim ćeš pokriti mnoštvo naših grijeha, - da  zaslužimo biti uzdignuti do visine nebeske slave - i da s blaženima blaženi budemo. - A to neka nam podijeli Isus Krist, Sin tvoj, - koji te je nad anđeoske korove uzvisio, - krunom kraljevstva okrunio - i na prijestolje vječnoga svjetla posadio. - Njemu neka je čast i slava u vijeke vjekova. Amen.“ (Serafsko cvijeće. Priručnik i molitvenik za članove Franjevačkog svjetovnog reda (ur. fra Tadej Vojnović, OFM), Franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Brat Franjo, Knjiga 10, IV. izdanje, Zagreb 2013. str. 138.-139.)

Drugi dio, kapitularci su obrađivali zadane točke dnevnoga reda.

Najprije je pročitan Zapisnik IV. sjednice Područnoga vijeća OFS-a. Zapisnik je pročitala, zbog bolesti i izostanka Ivane Lešine, područne tajnice, Suzana Fjorenini, OFS, zamjenica područne ministre. Zapisnik je jednoglasno usvojen. Potom je Mila, OFS, područna ministra iznijela Izvješće o radu Područnoga bratstva OFS-a, o odnosu Područnog OFS-a prema nacionalnoj i mjesnoj razini od 25. rujna 2016. do 25. studenoga 2017. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Potom je fra Stipe Nimac, predsjenik Konferencije područnih duhovnih asistenata održao duhovni nagovor o dijalogu unutar mjesnoga bratstva OFS-a, unutar Područnoga bratstva, dijalogu Područnoga i nacionalnoga te područnoga i mjesnoih Bratstava OFS-a. Blagajničko izvješće za kalendarsku 2017. godinu predočila je Jasna Šabić, područna blagajnica. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Prestavljena su i Izvješća dvaju povjerenstava: povjerenstvo za komunikacije, informiranje i izdavaštvo kojemu je područni povjerenik Dragutin Koštro, OFS i povjerenstvo za formaciju kojemu je područna povjerenica Angela Koštro, OFS.

Oba povjerenstva temeljila su svoja Izvješća na „Pravilniku o radu povjerenstava Nacionalnog vijeća Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a“ (pročišćeni tekst, 2014.). Uz navedena dva povjerenstva, osjeća se potreba uspostaviti na Područnoj razini i druga povjerenstva (povjerenstva za pravna i statutarna pitanja, povjerenstvo za ekonomska pitanja, povjerenstvo za obitelj, povjerenstvo za rad s djecom, povjerenstvo za karitativnu djelatnost). Povjerenstava su, prema Pravilniku, stalna radna tijela. Nacionalno vijeće može imenovati i druga stalna radna tijela, odnosno privremena radna tijela s određenom svrhom. (čl. 1).

Istaknuto je da su uspostavljena četiri povjerenstva na područnoj razini OFS-a Splitsko-dubrovačkog OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ (povjerenstvo za formaciju, područna povjerenica Angela Koštro, OFS; povjerenstvo za prisutnost i djelovanje u svijetu i povjerenstvo za komunikaciju, informiranje i izdavaštvo, područni povjerenik za jedno i drugo povjerenstvo je Dragutin Koštro, OFS i područno povjerenstvo za Franjevačku mladež, povjerenik Mate Vukorepa, OFS) a za drugih pet treba, prema potrebama i mogućnostima, poraditi da se uspostave. Planira se što prije oformiti povjerenstvo za obitelj, potom postupno i preostala povjerenstva na područnoj razini.

Dragutin Koštro, OFS, područni povjerenik za komunikaciju, informiranje i izdavaštvo izvjestio je potrebu bolje komunikacije i dijaloga unutar područnog i mjesnog te područnog i nacionalnog OFS-a, a Angela Koštro, OFS, područna povjerenica za formaciju istaknula je potrebu temeljitije formacije na svim razinama, posebno na mjesnoj razini OFS-a. Ista je izvjestila o radu seminara koji je održan na Nacionalnoj razini OFS-a u Zagrebu.

Najavljen je II. Područni seminar za formaciju koji će se održati zajedno za Zadarsko-šibensko područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ (Zadr) i za Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić„ (Split), 23. travnja 2018. u Sinju. Animatorica seminara i predavač bit će Danijela Rebac, OFS, nacionalna povjerenica za formaciju.

Isto tako, najavljene su i duhovne vježbe na razini područnog bratstva OFS-a na Pridžbi, otok Korčula (o datumu održavanja i voditelju duhovnih vježbi naknadno će biti obaviješteni članovi Područnog OFS-a). Hodočašće područnog OFS-a bit će 16. rujna 2018. U Solinu kada će biti održan III. Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.

Na kraju veoma plodnoga rada Mila Šuto, područna ministra zahvalila je Bogu, Gospi, Fraanjevcima samostana Sluge Božjega fra Ante Antića na čelu s fra Domagojem Runjom, gvardijanom, Mjesnome bratstvu OFS-a „Blagovijest“ na čeku s Mirom Maslom, ministrom, svim Kapitularcima za strpljenje s porukom da sve vrijedno i dobro doživljeno na ovom područnom kapitulu ponesemo u svoja Mjesna bratstva OFS-a, obitelji, župe i društvo u kojima živimo i djelujemo.

Završili smo XVII. Područni kapitul, kao što smo i započeli, s molitvom (Obrednik OFS-a, Molitva na završetku susreta, br. 4) potom je fra Stipe, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata sve blagoslovio. (Obrednik OFS-a, Blagoslov, br. 18).

Fotografije

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas971
Ovaj mjesecOvaj mjesec7975
UkupnoUkupno7622853

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 100