Split: Proslava blagdana Sv. Elizabete Ugarske – zaštitnice OFS-a

Mjesna bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) grada Splita prvi puta ove godine, zajedno su proslavila blagdan sv. Elizabete Ugarske (1207. – 1231.), zaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) u petak, 17. studenoga 2017. u crkvi Presvetoga Otkupitelja (Franjevački samostan sluge Božjega oca fra Ante Antića), u Splitu na Trsteniku u 19 sati.

Domaćin proslave blagdana bio je OFS „Blagovijest“, Split – Trstenik. Svake susljedne godine domaćin proslave blagdana će biti jedno od pet bratstava OFS-a grada Splita.


Mjesna bratstva OFS-a grada Splita:

Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od zdravlja“, Split Dobri, Lukrecija Bojanić, OFS, ministra, fra Jakov Begonja,OFM, duhovni asistent, jurisdikcija: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (OFM), Split;

Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Frano“, Split Obala, Dina Vrcan, OFS, ministra, fra Krunoslav Kemić, OFMConv, duhovni asistent, jurisdikcija: Hrvatska provincija sv. Jeronima Franjevaca konventualaca (OFMCon), Zagreb;

Mjesno bratstvo „Gospa od Pojišana“, Split Pojišan, Dragica Buljubašić, OFS, ministra, fra Drago Vrhovac, OFMCap, duhovni asistent, jurisdikcija: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića (OFMCap), Zagreb;

Mjesno bratstvo „Sveta Obitelj“, Split Sukoišan, Anka Kovačić, OFS, ministra, fra Kristijan Kovačević, TOR, duhovni asistent, jurisdikcija: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Jeronima (TOR), Zagreb;

Mjesno bratstvo OFS-a „Blagovijest“, Split Trstenik, Mira Maslov, OFS, ministra, fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent, jurisdikcija: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (OFM), Split.

Misu je predslavio fra Domagoj Runje, OFM, gvardijan. Koncelibrirali su fra Kruno Kemić, OFMConv, duhovni asistent i fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent. Naknadno se priključio i fra Drago Vrhovac, OFMCap, duhovni asistent, a fra Jakov Begonja, OFM, duhovni asistent i fra Kristijan Kovačević, TOR, duhovni asistent bili su, zbog objektivnih razloga, odsutni.

Prvo čitanje čitala je Snježana Glibota Burica, OFS „Blagovijest“, Split – Trstenik, Otpjevni psalam Mladen Knezović, OFS, OFS „Blagovijest, Split – Trstenik, drugo čitanje: Anamarija Durdov, OFS „Gospa od Pojišana, Split – Pojišan, a Evanđelje je navijestio fra Kruno Kemić, OFMConv, duhovni asistent OFS-a „Sv. Frano“, Split – Obala.

Fra Domagoj je istaknuo i aktualizirao, za naše vrijeme i današnje članove OFS-a grada Splita, bitne označnice koje su resile sv. Elizabetu Ugarsku, zaštitnicu Franjevačkoga svjetovnog reda. (Kraći oblik propovijedi donosimo u cjelosti):

„Sveta Elizabeta Ugarska, 17. studenoga 2017.

Kad je još bio mladić sveti Antun Pustinjak jednom je ušao u crkvu upravo u trenutku kad su se čitale riječi evanđelja 'Ako želiš biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.' (Mt 19,21). Iste riječi čuo je u svojoj mladosti i Sveti Franjo Asiški i mnogi drugi sveci kojima je jedan takav doživljaj Božje riječi označio životnu prekretnicu.

Takvo što ne nalazimo u životu Svete Elizabete Ugarske. Ta kći hrvatsko-ugarskoga kralja Andrije II. već kao četverogodišnja djevojčica odvedena je iz očinskoga doma da bi se odgojila za ženu tirinškoga grofa Ludovika IV. za kojeg se udala s trinaest godina i živjela u doista sretnom, ali kratkom braku u kojem je rodila troje djece. Sveta Elizabeta Ugarska nije doživjela neki posebni događaj koji bi se mogao nazvati obraćenjem. Ona kao da je s majčinskim mlijekom primila sjeme evanđelja koje je u njoj od djetinje dobi do kraja kratkoga zemaljskoga života (umrla je s 24 godine) rađalo stostrukim plodom. Sveci obraćenici doživjeli su trenutak kad su riječi evanđelja doživjeli ozbiljno i to im je odredilo život, a ona ih je stalno doživljavala ozbiljnom vjerom djeteta koje ima puno povjerenje u svoga nebeskoga oca.

Poznato je da su na kraljevskim i vladarskim dvorovima uvijek postojale žene dobra srca koje su ono čime su raspolagale izdašno dijelile siromasima. No, to su redovito činile preko svojih slugu i sluškinja ne dolazeći u izravan kontakt sa siromasima. To jednostavno nije odgovaralo osobama njihova roda i društvenoga položaja. Drukčije je radila Sv. Elizabeta. Ona je u svoju kuću uvodila siromahe i gubavce. Prala ih, čistila i hranila svojima rukama dok je poniznim smješkom odgovarala na obazrive primjedbe svojih sluškinja i ostale okoline. U Pjesmi o vrsnoj ženi piše 'Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim, tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuće njezine.' (Sir 26,16) Urednost Elizabetine kuće bila je evanđeoska urednost koja nije stavljala u red samo namještaj i kućno posuđe. Ona je u svojoj kući uređivala gubave i bolesne prepoznavajući u tim siromasima Kralja nad kraljevima koji sjedi na Prijestolju Posljednjega suda i govori: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.' (Mt 25,34-36)

Tako je živjela Elizabeta čitavog svoga života, ali se u njezinu životu ipak dogodilo nešto što bismo mogli nazvati prekretnicom. U Tiringiju su došli franjevci i ona je prvi put čula za Franju Asiškoga koji je tada još bio živ. Oduševila se saznanjem da postoji netko tko se tako hrabro odrekao bogatstva i postao siromašan da bi slijedio siromašnoga i poniznoga Krista. Osjetila je da ona i Sv. Franjo dišu isto. U franjevcima koji su došli u Tiringiju Elizabeta je našla duhovne vođe i potporu, a ta mala braća su u njoj našli sestru i majku koja je promicala franjevački način življenja evanđelja.

Sveta Elizabeta postala je uzor i zaštitnica Franjevačkoga svjetovnoga reda (nekada zvanog Treći red Sv. Franje). Svojim evanđeoskim životom probila je granice koje su razdvajale različite društvene slojeve ljudi njezina vremena. Možemo reći da je probila i granice koje postoje u strukturama franjevačkih redova. Sveta Elizabeta Ugarska promicala je djelovanje prvih članova Reda manje braće. Danas je možda više potrebno da članovi Reda manje braće promiču i podupiru djelovanje Franjevačkoga svjetovnog reda.“

Poslije propovijedi ministre Mjesnih bratstava OFS-a grada Splita molile su ovim slijedom „Molitvu vjernika“: Dragica Buljubašić, Lukrecija Bojanić, Anka Kovačić, Mira Maslov, Dina Vrcan te predstavnik duhovnih asistenata fra Kruno Kemić.

Mira Maslov, OFS, ministra, domaćin prve zajedničke proslave blagdana sv. Elizabete Ugarske OFS-a izrazila je zahvalnicu ovim riječima: „Draga braćo i sestre, članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) grada Splita, u liku svete Elizabete Ugarske, zaštitnice OFS-a vidimo kako vjera i prijateljstvo s Kristom stvaraju osjećaj pravednosti, jednakosti svih, prava drugih ljudi i stvaraju ljubav i milosrdnost. Iz te milosrdnosti rađa se također nada, sigurnost da nas Krist ljubi i da nas Kristova ljubav čeka i čini nas tako kadrima nasljedovati Krista i vidjeti Krista u drugima. Sveta nas Elizabeta poziva ponovno otkriti Krista, ljubiti ga, imati vjere i tako naći pravu pravednost i ljubav, kao i radost da ćemo jednoga dana biti uronjeni u Božju ljubav, u radost vječnosti s Bogom (usp. Benedikt XVI., Sv. Elizabeta Ugarska-svetica siromaha).

U ime Vijeća i svih članova mjesnoga bratstva OFS-a „Blagovijest“ u Splitu na Trsteniku, fra Stipe, duhovnog asistenta i svoje osobno ime, kao domaćini ovogodišnjega našeg zajedničkog slavljenja blagdana sv. Elizabete, na razini grada Splita, zahvaljujem Bogu za večerašnji naš susret, zahvaljujem svim franjevcima Franjevačkoga samostana sluge Božjega o. fra Ante Antića u Splitu na Trsteniku na čelu s fra Domagojem Runjom, OFM, za promidžbu OFS-a ne samo na Trsteniku nego i šire na području grada Splita; zahvaljujem Mjesnom bratsvu „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan, na čelu s Dragicom Buljubašić, ministrom i fra Dragom Vrhovac, OFMCap, duhovnim asistentom; Mjesnom bratstvu OFS-a „Gospa od Zdravlja“, Split-Dobri, na čelu s Lukrecijom Bojanić, ministrom i fra Jakovom Begonja, OFM, duhovnim asistentom; Mjesnom bratstvu OFS-a „Sv. Frane“, Split-Obala, na čelu s Dinom Vrcan, ministrom i fra Krunom Kemić, duhovnim asistentom; Mjesnom bratstvu OFS-a „Sveta Obitelj“, Split-Sukoišan, na čelu s Ankom Kovačić, ministrom i fra Kristijanom Kovačevićem, TOR, duhovnim asistentom.

Po zagovoru sv. Franje Asiškoga, našega utemeljitelja i sv. Elizabete Ugarske, zaštitnice OFS-a neka sve nas čuva i prati Bog ljubavi. Neka nam on, i nadalje, bude i biva Put, Istina i Život.

Za ovu prigodu, po prvi puta zajedničkoga slavljenja, svih pet bratstava OFS-a grada Splita, tiskali smo „Molitvu sv. Elizabeti Ugarskoj – Zaštitnici Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS)“ s njezinom slikom koja prikazuje njezinu bitnu odliku, a to je „solidarna ljubav“ (Mt 25, 40) po kojoj u sljedeću nedjelju, 19. 11. 2017., svako bratstvo OFS-a unutar sebe, tamo gdje živi i djeluje, organizira karitativnu akciju „Kruh sv. Elizabete“. Oba ova oblika djelovanja – zajedničko „slavljenje blagdana sv. Elizabete Ugarske“ i karitativna akcija „Kruh sv. Elizabete“ – neka bude naša prepoznatljiva posebnost u gradu Splitu te stvaranje tradicije OFS-a unutar splitske Crkve i splitskoga društva...“

Poslije „Riječi zahvale“ Mire, mjesne ministre OFS-a „Blagovijest“, članovi OFS-a grada Splita, predslavitelj i svećenici – duhovni asistenti zajedno su molili „Molitvu sv. Elizabeti Ugarskoj – zaštitnici OFS-a“:

Molitva sv. Elizabeti Ugarskoj – Zaštitnici Franjevačkoga svjetovnog reda

Oče nebeski, ti si nam u svetoj Elizabeti Ugarskoj

dao novi uzor kršćanskoga života,

supruge, majke, udovice, pokornice i milosrdne žene,

kontemplativne, brižljive i djelatne žene u svijetu.

Daj da svatko od nas slijedi njezine svijetle primjere,

te u svojim obiteljima i bratstvima

očituje nazočnost Isusa Krista u siromašnima i onima koji trpe.

Daj nam odvažnost da živimo, uz milost Duha Svetoga,

savršenu franjevačku radost,

vršeći mir i dobro, opraštanje i pomirenje,

te tako usrećimo ljude svojega vremena.

Po Kristu našem Gospodinu. Amen.“

Potom je gvardijan fra Domagoj svima prisutnima čestitao blagdan sv. Elizabete Ugarske i zaželio da dostojno i odgovorno žive i svjedoče svoj kršćanski i franjevački poziv u gradu Splitu, unutar Crkve (župne zajednice), unutar splitskoga društva i franjevačke obitelji te svojih obitelji....

U sklopu slavlja mise molila se i Večernja. Predmolili su franjevački bogoslovi prve godine studija, fra Marko Pudar i fra Ivan Novaković. Isti su bogoslovi za vrijeme mise obnašali i ministrantsku službu.

Misu su pjevali, zajedno s članovima OFS-a grada Splita, franjevački bogoslovi (fra Slaven, Čeko, fra Ivan Grubišić, fra Nikola Dominis, a pratnja na orguljama bio je fra Stjepan Vugdelija).

Agape i druženje u dvorani „Dr. fra Karlo Balić“ nastavljeno je poslije slavlja. Agape je pripremio domaćin, Mjesno bratstvo OFS-a „Blagovijest“, Split – Trstenik.

Slikom je događaj proslave blagdana sv. Elizabete Ugarske zabilježio fra Nikola Dominis, franjevački bogoslov.

Fotografije

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1886
Ovaj mjesecOvaj mjesec1886
UkupnoUkupno7616764

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 55