OFS „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ u programu „Cijelonoćnog bdijenja“

Relikvija tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u svetištu Gospe od Pojišana u Splitu, u nedjelju i ponedjeljak, 17. i 18. rujna 2017.

Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) čini pet područnih bratstava sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zadru. Na području Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a djeluje 106 kanonski osnovanih mjesnih bratstava OFS-a. Nacionalno bratstvo čini 3.860 trajno zavjetovanih članova.

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Split broji 25 mjesnih bratstava OFS-a s 504 trajno zavjetovana člana (Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a, Zagreb, 6. listopada 2016., Ur. broj: 99/2016.).

Sv. Leopold Bogdan Mandić (Herceg Novi, 12. svibnja 1866. – Padova, 30. srpnja 1942.) zaštitnik je Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS).

U noći sa 17. na 18. rujna 2017. održat će se „Cijelonoćno Bdijenje“ puka Božjega u prigodi boravka relikvija tijela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Svetištu Gospe od Pojišana u Splitu na Pojišanu. Od ponoći do jedan sat poslije ponoći članovi Mjesnih bratstava Franjevačkog svjetovnog reda (OFS) grada Splita aktivno sudjeluju u programu. Organizatori su dodijelili OFS-u grada Splita da predmoli žalosna otajstva krunice, održi kratko razmatranje o pojedinom otajstvu, potom predmoli Biblijske Gospine litanije. Na kraju će svi nazočni članovi Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ učiniti „Obnovu zavjeta“(„Obećanja evanđeoskoga života“). Tekst „Obnove zavjeta“ čitat će Mila Šuto, OFS, područna ministra.

Članovi Mjesnih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) grada Splita koji će predmoliti:

1. Mjesno bratstvo „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan

Dragica Buljubašić, OFS, ministra

Anamarija Durdov, OFS, blagajnica

Fra Drago Vrhovac, OFMCap, duhovni asistent, jurisdikcija: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića (OFMCap), Zagreb

 

2. Mjesno bratstvo OFS-a „Blagovijest“, Split – Trstenik

Mira Maslov, OFS, ministra

Mladen Knezović, OFS, povjerenik za formaciju

Fra Stipe Nimac, OFS, duhovni asistent, jurisdikcija: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (OFM), Split

 

3. Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri

Lukrecija Bojanić, OFS, ministra

Maša Jeličić, OFS, tajnica

Fra Jakov Begonja, OFM, duhovni asistent, jurisdikcija: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (OFM), Split

4. Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Frano“, Split – Obala

Dina Vrcan, OFS, ministra

Kata Marinović, OFS, tajnica

Fra Krunoslav Kemić, OFMConv, duhovni asistent, jurisdikcija: Hrvatska provincija sv. Jeronima Franjevaca konventualaca (OFMConv), Zagreb

5. Mjesno bratstvo „Sveta Obitelj“, Split – Sukoišan

Anka Kovačić, OFS, ministra

Mate Vukorepa, OFS, koordinator za FRAMU

Fra Kristijan Kovačević, TOR, duhovni asistent, jurisdikcija: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Jeronima (TOR), Zagreb

 

 

Žalosna otajstva*

(* Krunica s razmatranjima pape Franje (ur. A. Saraco), Verbum, Split, 2015. Žalosna otajstva, str. 25.-29.; Biblijske Gospine litanije, str. 40.-42.)

1. Isusova agonija u Maslinskom vrtu (Mk 14, 32-36)

I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim." I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba pa im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!" Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!"

Prisutnost koja prati

Kršćanin zna da se patnja ne može otkloniti, ali ona može dobiti smisao i postati čin ljubavi, predanje u ruke Bogu koji nas ne napušta i, na taj način, može postati trenutak rasta vjere i ljubavi. Razmatrajući Kristovu sjedinjenost s Ocem, također u času najveće patnje na križu (usp. Mk 15, 34), kršćanin uči dijeliti sam Isusov pogled. (...) Čovjeku koji trpi Bog ne daje argumente koji sve objašnjavaju, nego daje odgovor u obliku prisutnosti koja prati, povijesti dobra koja se povezuje sa svakom poviješću trpljenja da u njoj otvori put svjetlu.

 

2. Bičevanje Isusa (Mk 15, 12-15)

Pilat ih opet upita: "Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?" A oni opet povikaše: "Raspni ga!" Reče im Pilat: "Ta što je zla učinio?" Povikaše još jače: "Raspni ga!" Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne.

Dao je sama sebe za mene

Sin Božji nam se nudi, predaje u naše ruke svoje tijelo i svoju krv kako bi zauvijek bio s nama, kako bi prebivao među nama. U Getsemanskomu vrtu, kao i u procesu pred Pilatom, on ne pruža otpor, dariva se; on je trpeći Sluga, kojega je prorekao Izaija, koji se opljenjuje sve do smrti (usp. Iz 53, 12). Tu ljubav koja ga vodi k žrtvi Isus ne živi na pasivan način ili kao kobnu sudbinu. Zasigurno, ne skriva svoju duboku ljudsku potresenost pred nasilnom smrću, ali se s potpunim povjerenjem uzda u Oca. Isus se dragovoljno predao u smrt kako bi odgovorio na ljubav Boga Oca u savršenu jedinstvu s njegovom voljom, kako bi pokazao svoju ljubav prema nama. Na križu Isus me „ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2, 20). Svatko od nas može reći: ljubio me je i predao sama sebe za mene. Svatko od nas može reći ovo „za mene“.

 

3. Krunjenje trnovom krunom (Mk 15, 16-19)

Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!" I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena.

Kralj koji ljubi

Isus ne ulazi u Sveti grad kako bi primio počasti pridržane za zemaljske kraljeve, one koji imaju moć, koji gospoduju; ulazi kako bi bio izbičevan, izrugan i pogrđen; ulazi kako bi primio trnovu krunu, štap, grimizni plašt; njegovo će kraljevsko dostojanstvo biti predmet izrugivanja. Ulazi kako bi se uspeo na Kalvariju noseći teško drvo. Isus ulazi u Jeruzalem kako bi umro na križu. A upravo tu blista njegovo „biti kralj po Božju“: njegovo kraljevsko prijestolje jest drvo križa! Kralj kojega slijedimo i koji nas prati veoma je poseban: to je kralj koji ljubi sve do križa te nas uči da služimo, da ljubimo.

 

4. Isus uzlazi na Kalvariju noseći drvo križa (Mt 27, 31-32)

Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ.

Ući u logiku križa

Slijediti Isusa znači izići iz nas samih kako bismo krenuli ususret drugima, kako bismo išli na egzistencijalne periferije i prvi krenuli prema našoj braći i sestrama, nadasve onima koji su najudaljeniji, onima koji su zaboravljeni, oni koji su najpotrebniji razumijevanja, utjehe, pomoći... To znači sve više i više ulaziti u Božju logiku, u logiku križa, koja nije u prvom redu logika boli i smrti, nego ljubavi i sebedarja koje donosi život.

 

5. Isusova smrt (Lk 23, 44-46)

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.

Kristov križ, Očeva riječ ljubavi

Isusov križ jest riječ kojom je Bog odgovorio na zlo svijeta. Katkada nam izgleda da na zlo Bog ne odgovara, da ostaje šutke. A zapravo Bog je progovorio, odgovorio je i njegov je odgovor Kristov križ: riječ koja je ljubav, milosrđe, praštanje. I sud: Bog nas sudi ljubeći nas. Upamtimo ovo: Bog nas sudi ljubeći nas. Prihvatim li njegovu ljubav, spašen sam. Odbacim li je, osuđen sam, ne od njega, nego od sama sebe jer Bog ne osuđuje, on samo ljubi i spašava. Zajedno kročimo putem križa, kročimo noseći u srcu ovu riječ ljubavi i praštanja. Kročimo isčekujući Uskrsnuće Isusa koji nas toliko ljubi. On je sama ljubav.


Zdravo, Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa,

živote, slasti i ufanje naše, zdravo.

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo tugujući

i plačući u ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, zagovornice naša,

one svoje milostive oči na nas

te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,

blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O, blaga, o, mila, o, slatka Djevice Marijo.


Biblijske Gospine litanije

Gospodine, smiluj se!  Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!  Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!  Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!  Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože,     smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,       smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože,                      smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože,      smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!

Nova Evo, moli za nas!

Majko živih, moli za nas!

Rode Abrahamov, moli za nas!

Baštinice obećanja, moli za nas!

Izdanče Jišajev, moli za nas!

Kćeri sionska, moli za nas!

Zemljo djevičanska, moli za nas!

Ljestve Jakovljeve, moli za nas!

Grme gorući, moli za nas!

Svetohranište Svevišnjega, moli za nas!

Škrinjo zavjetna, moli za nas!

Prijestolje mudrosti, moli za nas!

Grade Božji, moli za nas!

Vrata istočna, moli za nas!

Izvore žive vode, moli za nas!

Zoro spasenja, moli za nas!

Veselje Izraela, moli za nas!

Slavo Jeruzalema, moli za nas!

Diko puka našega, moli za nas!

Djevice nazaretska, moli za nas!

Djevice milosti puna, moli za nas!

Djevice Duhom Svetim osjenjena, moli za nas!

Djevice i Majko, moli za nas!

Službenice Gospodnja, moli za nas!

Službenice Riječi, moli za nas!

Službenice ponizna i siromašna, moli za nas!

Zaručnice Josipova, moli za nas!

Blagoslovljena među ženama, moli za nas!

Majko Isusova, moli za nas!

Majko Emanuelova, moli za nas!

Majko sina Davidova, moli za nas!

Majko Gospodinova, moli za nas!

Majko učenika Isusovih, moli za nas!

Majko hitra u pohodu Elizabeti, moli za nas!

Majko koja se raduješ u Betlehemu, moli za nas!

Majko koja prikazuješ Sina u Hramu, moli za nas!

Majko izbjegla u Egipat, moli za nas!

Majko strepnje u Jeruzalemu, moli za nas!

Majko providnosti u Kani, moli za nas!

Majko jaka na Kalvariji, moli za nas!

Majko molitve u dvorani posljednje večere, moli za nas!

Ženo novoga Saveza, moli za nas!

Ženo Suncem odjevena, moli za nas!

Ženo zvjezdama okrunjena, moli za nas!

Kraljice s desne Kraljeve, moli za nas!

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!

Blažena jer si Riječ čuvala, mi te blagoslivljamo!

Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

Jaganje Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine!

Jaganje Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine!

Jaganje Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveta Bogorodice.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Oče, ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku: zahvaljujemo ti što si nam, u punini vremena, po Blaženoj Djevici Mariji darovao svojega Sina i našega Spasitelja; udijeli nam Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događanjima klice slobode i milosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 


 

 

„Obnova Zavjeta“(„Obećanja evanđeoskoga života“)

Nakon Gospine krunice (Žalosna otajstva) i Biblijskih Gospininih litanija prisutni članovi Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ obnovit će svoje „zavjete“, predvođeni Milom Šuto, OFS, područnom ministrom, ovim riječima (Obrednik Franjevačkoga svjetovnog reda, br. 49.):

Zahvaljujemo ti, Gospodine,

što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red.

Molimo te da nam oprostiš

sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe

počinjene protiv našeg

obećanja evanđeoskog života i protiv Pravila.

Udijeli nam, molimo te,

da iskusimo gorljivost i spremnost

koje smo imali prvog dana

kad smo stupili u bratstvo.

Osim toga, obnavljamo svoje obećanje

evanđeoskog života,

prema Pravilu Franjevačkog svjetovnog reda,

sve do završetka svojih dana.

Daj nam također da uvijek živimo skladno

sa svojom braćom i sestrama,

da mlađima pružamo svjedočanstvo

ovoga tako velikog dara koji smo primili od tebe,

a to je franjevačko zvanje,

kako bismo postali

svjedoci i oruđe poslanja Crkve među ljudima

naviještajući Krista životom i riječima.

Amen.

Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a, nakon „Obnove zavjeta“ izgovorit će ovu molitvu (Obrednik Franjevačkog svjetovnog reda,  br. 50.):

Gospodine Bože naš, Oče sviju, zahvaljujemo ti za ljubav i dobrostivost koje si pokazao prema nama, svojim sinovima i kćerima.

Stoga te molimo da obećanje evanđeoskoga života, koje su nekoć preuzeli, mognu uz tvoju pomoć izvršiti.

To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Mila Šuto, OFS, područna ministra

Ivana Lešina, OFS, područna tajnica

Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata

 

Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas363
Ovaj mjesecOvaj mjesec54115
UkupnoUkupno5979305

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 61 

Administrator

franodoljanin@gmail.com