Mogućnosti Facebooka

Fra Šimun Markulin

Mogućnosti Facebooka ili kako dosegnuti 210 tisuća korisnika u jednom danu

Esej

Suvremeni svijet daje nam mnoštvo mogućnosti na komunikacijskom polju, što valja prepoznati i iskoristiti u vremenu brzih promjena. Ovim esejom želimo prikazati temeljne mogućnosti koje nam u evangelizacijskom poslanju nudi Facebook, ali i potaknuti da se što veći broj pastoralnih djelatnika zauzme u širenju Radosne vijesti putem društvenih mreža. Imamo na umu da je osobni susret s pojedincima i zajednicama neprocjenjiv i nezamjenjiv, no valja prihvatiti i mnoštvo mogućnosti koje nam pružaju suvremena sredstva komunikacije i na taj način ostvariti korelaciju s ljudima koji nužno ne pripadaju župnoj zajednici, pa čak ni Katoličkoj crkvi. Primjer Facebook stranice „Gospa Sinjska“ može nam jako dobro prikazati mogućnosti na polju informiranja i formiranja korisnika ove društvene mreže. Postoje i druge popularne platforme, kao što je Twitter i Instagram, no mišljenja smo da konfiguracija Facebooka i njegova masovna rasprostranjenost među hrvatskim korisnicima najbolje doprinose uspješnosti pastoralnog djelovanja putem društvenih mreža. Idealna bi bila nazočnost na što većem broju društvenih mreža, ali iskustvo nas uči da se bolje koncentrirati na jednu mrežu, i to onu koja u svijetu trenutno ima 2,01 milijardi aktivnih korisnika na mjesečnoj razini. U Hrvatskoj gotovo 75% populacije koristi Internet, a oko 1,8 milijuna korisnika ima profil na Facebooku. Gotovo trećina korisnika registrirana je u Zagrebu i okolici. Možemo odmah uočiti da regija odnosno župe u kojima pastoralno djeluju franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja zaostaju za hrvatskim prosjekom, kada je u pitanju korištenje Interneta i prisutnost na društvenim mrežama.

Sumnjičavost prema Facebooku

Valja odmah istaći činjenicu da i sami pastoralni djelatnici iskazuju određenu dozu sumnjičavosti prema mogućnostima koje potpuno besplatno nudi Facebook. To se u većini slučajeva događa zbog samog nepoznavanja područja o kojem se donose radikalni sudovi. Nekada se isti jednostavno prepuštaju argumentaciji da je spomenuta materija za njih potpuno nepoznata i da nisu u mogućnosti slijediti trendove tehnologije i mogućnosti koje za njih nudi Internet. Bez nakane da nečiju nazočnost na društvenim mrežama uvjetujemo na bilo kakav način, smatramo da je u takvim slučajevima potrebno slijediti načelo većega dobra te uz pomoć pastoralnih suradnika ostvariti prisutnost na nekoj od društvenih mreža, najbolje na Facebooku.

Pastoral zvanja

Kao što je u uvodu spomenuto, jako je važno naglasiti činjenicu da se putem Facebooka ostvaruje i formacija korisnika. Njegova prvenstvena uloga jest informativnog karaktera, ali se s protekom vremena na sve veći broj korisnika djeluje i formativno; gotovo bi se moglo reći da oni postaju članovi virtualne župne zajednice koji ostvaruju svakodnevnu interakciju s pastoralnim osobljem i slavljima u župi. Bilo bi potpuno promašeno govoriti o kakvoj navezanosti ili ovisnosti. Jednostavno se događa plodan evangelizacijski postupak, koji u pravilu dovodi do tješnje identifikacije s vlastitom župom i crkvom, što u konačnici znači određeni rast u vjeri. Jasno je da broj korisnika nije ograničen na granice župe, već on okuplja daleko širi krug ljudi koji upoznaju rad i poslanje određene zajednice. Dobro je istaći da su na Facebooku posebno aktivni mladi ljudi, kojima je to često i jedini kontakt s vlastitom župom i Katoličkom crkvom. Nadalje, među mladim korisnicima mnogo je onih koji osjećaju duhovno zvanje i promišljaju o ulasku u koju zajednicu, kako bi se na izvanredan način posvetili nasljedovanju Isusa Krista. Prvi kontakt kojeg ostvaruju s potencijalnom zajednicom često se događa putem Interneta, a u procesu donošenja odluke o ulasku u zajednicu isključivu ulogu više ne igra tradicija, odnosno mjesto rođenja ili mjesto življenja. To znači da su na Internetu sve zajednice u jednakoj poziciji da se predstave i da na što bolji način prikažu svoj život i poslanje. Već je zabilježen slučaj kada su ponuđene informacije na Internetu utjecale na odluku da se netko priključi upravo našoj redovničkoj zajednici, premda geografski ne pripada splitskoj provinciji. I taj nam primjer jasno pokazuje da moramo još više sijati na njivi Gospodnjoj, koja je u našem slučaju Facebook.

Službena stranica

Kolike i kakve mogućnosti postoje, prikazat ćemo kroz malu analizu Facebook stranice „Gospa Sinjska“, koja je službena stranica Svetišta i Župe na toj društvenoj mreži. Naglašavamo da je stranica službena, što znači da za njezino uređivanje odgovara pastoralno osoblje, konkretno fra Perica Maslać, sinjski župnik. Nije rijetko da se na Facebooku pojavljuju stranice, grupe ili profili koji u svom nazivu nose ime katoličke župe, crkvene institucije, udruge ili zaklade, a da pri tom nemaju nikakvu korelaciju za župnikom i pastoralnim osobljem. To u pravilu znači da podatci koje objavljuje takva stranica, grupa ili profil ne predstavljaju siguran izvor informacija za korisnike. Naša je preporuka da se u takvim slučajevima pokuša uspostaviti kontakt s administratorima postojećih i dogovoriti oblik suradnje koji će jamčiti korelaciju s predstavnicima župe te tako osigurati plodonosan proces informiranja i formiranja korisnika. U slučaju da stranici, grupi ili profilu koji neovlašteno nosi naziv župe ili ustanove koja ima pravnu osobnost nije moguće dati barem nekakav oblik crkvenosti, postoji opcija službene prijave Facebook administraciji, koja će takvu prijavu proučiti i, ako je prijava utemeljena, oni će stranicu, grupu ili profil jednostavno ugasiti.

Stranica, grupa ili profil?

Mnogi administratori kod pokretanja prisutnosti na Facebooku ne paze na spomenutu razliku: stranica, grupa (tajna ili javna) i profil. Često se, stoga, događa da otvaraju grupe ili profile, koji ne mogu ponuditi jednak opseg usluga kao što to može jedna Facebook stranica. Ponekad se događa da pastoralni djelatnici za vrijeme svojega boravka na župi informiraju svoje župljane isključivo preko osobnog profila. Nakon premještaja nastavljaju s objavama iz nove župe, a stara zajednica u tom slučaju ostaje bez službenog kanala na društvenoj mreži. Naša je jaka preporuka da se uvijek otvara Facebook stranica (Page), koja najbolje odgovara potrebama da se brzo i učinkovito komunicira život župne zajednice, ne samo župljanima, već svima koji su zainteresirani. Ako se usporedi doseg korisnika na profilu, grupi ili stranici, tada možemo biti sigurni da će naše informacije najviše ljudi vidjeti upravo preko stranice. Ona nema ograničen broj korisnika i sve su objave na stranici javne. Korisnici imaju slobodu u pregledavanju sadržaja. To znači da i korisnici koji nisu lajkali vašu stranicu mogu pregledavati sve objave na potpuno isti način kao što to mogu i korisnici koji su lajkali stranicu. K tomu, javne objave stranice mogu ostvariti najveću korelaciju s korisnicima, odnosno doseg za objave na stranici je potencijalno najveći. Ovdje je zanimljivo primijetiti da i oni korisnici koji uopće nemaju otvoren profil na ovoj društvenoj mreži mogu pregledavati sadržaje na Facebook stranici, što je posebno važno kod fotografija i video-materijala. U slučaju da pastoralni djelatnici imaju otvoren profil ili da je taj isti profil dosegao maksimum od 5 tisuća prijatelja, moguće je jednostavno pretvoriti postojeći profil u stranicu i tako neometano nastaviti povećavati broj korisnika.

Otvaranje stranice

Procedura za otvaranje stranice je vrlo jednostavna i brza, a dobro je još jednom spomenuti da je postupak potpuno besplatan. U stvari, cjelokupno održavanje Facebook stranice potpuno je besplatno, a iz Silicijske doline jamče da će to tako ostati i u buduće. Izvor prihoda ostvaruju prvenstveno kroz marketing. Važno je da nova stranica dobije kratak i prepoznatljiv naziv, koji će se pamtiti lako. Stranica „Gospa Sinjska“ otvorena je 5. siječnja 2016., a prvoga dana rujna 2017. god. ima 51,502 korisnika i danas spada u veće katoličke stranice na toj društvenoj mreži. U Hrvatskoj samo stranica „Karmelićani–Split“ ima više korisnika (62,469), pri čemu u obzir uzimamo samo stranice koje imaju korelaciju sa župom, odnosno one stranice čiji sadržaj uređuju župnik i/li pastoralni suradnici. Napominjemo da za sinjsku stranicu nikada nije bila iskorištena legitimna mogućnost da se plaćanjem reklamiraju sadržaji ili sama stranica, što donosi i veći broj korisnika. Njezin ogroman rast u jako kratkom periodu može se zahvaliti spajanju nekoliko Facebook stranica u jednu, kada su stranice istog ili sličnog naziva i sadržaja ujedinjene. To nije bio jednostavan i brz proces, jer takva spajanja pretpostavljaju posjedovanje stranica koje se spajaju. Proces kojeg primjećujemo među pastoralnim djelatnicima ide u potpuno suprotnom smjeru. Umjesto zajedničkog nastupa i okrupnjavanja, otvaraju se Facebook stranice s malim brojem korisnika i još manjim brojem objava. Na taj način se stvara negativan učinak i najbolje je takve neproduktivne stranice pokušati ujediniti u jednu veću ili ih privremeno deaktivirati.

Urednički tim

Nakon otvaranja stranice važno je uspostaviti krug suradnika, koje administrator može postaviti za urednike ili moderatore. Dobro je da barem dvije osobe budu administratori stranice (župnik ili župni vikari), a ostali suradnici neka se postave za urednike. Korisnici nisu u mogućnosti vidjeti tko objavljuje i na taj način se jamči diskrecija uredničkog tima. Iznimno je važno od početka donijeti urednička pravila, koji se valja držati i koja će pomoći kod mogućih nerazumijevanja među uredničkim timom. Odgovorni urednik u pravilu je župnik. Upravo se ovdje može uspostaviti izvanredna suradnja s vjernicima laicima, koji će svojim znanjem i vještinama doprinositi rastu župne Facebook stranice. Ponekad nije jednostavno pronaći krug suradnika koji će redovito, predano i savjesno objavljivati na Facebooku, pa su takvi suradnici tim dragocjeniji. Od početka kod njih valja razvijati duh volonterizma i poticati ih na dobrovoljni rad u vlastitoj župnoj zajednici.

Svakodnevni sadržaji

Iznimno je važno da se na stranici sadržaji objavljuju svakodnevno. To su prvenstveno sadržaji koji obuhvaćaju život župne zajednice, ali i sadržaji iz šireg područja koji mogu biti zanimljivi za korisnike. Kreativnost u prezentaciji sadržaja jamči rast broja korisnika i same stranice te njezinu prepoznatljivost u virtualnom svijetu. Među sadržajima posebno mjesto zauzimaju fotografije (visoke kvalitete) i video-materijali. Kada se objavljuje set fotografija, preporučamo da ga se objavljuje kao foto-album, kako bi se stvorio kvalitetan arhiv i kako bi se potrebne fotografije kasnije što lakše pronašle. Želimo istaći mogućnost prijenosa slavlja uživo (live broadcast), za što je potrebna dobra Internet veza (upload od min. 30 Mbps), bolji mobitel ili kamera te dodatna oprema. Veći udio gledatelja redovito se ostvaruje kod izravnih prijenosa, negoli u slučaju kada se snimke naknadno učitavaju na stranicu. Kod završetka prijenosa snimka se automatski pohranjuje na stranicu, uz mogućnost naknadnih pregledavanja sadržaja. Na taj način slavlja mogu pratiti korisnici iz cijeloga svijeta, a redovito broj korisnika koji su vidjeli video višestruko premašuje broj vjernika nazočnih kod slavlja. Prijenosi ne bi trebali biti ograničeni samo na liturgijska slavlja, već je dobro ostvariti i prijenose zbivanja u zajednici koja su od interesa široj javnosti. Kod objavljivanja tekstova, valja paziti da budu kratki i jednostavni. Ako župa ili crkvena ustanova ima web stranicu, tada valja uspostaviti korelaciju s Facebook stranicom. To znači da će prilozi i članci s mrežne stranice pronalaziti svoje mjesto na Facebooku. Objavljivanjem poveznica s mrežne stranice na društvenim mrežama višestruko se povećava broj posjetitelja na web lokacijama. Uređivanje i vođenje web stranica i portala je zasebna tema, a ovdje je dovoljno reći da mrežna stranica www.gospa-sinjska.hr postiže izvrsnu posjećenost na dnevnoj razini upravo zahvaljujući poveznicama (link) koje se objavljuju na Facebooku. Prosječno to na dnevnoj razini iznosi 3000 pojedinačnih IP adresa, što praktično odgovara broju posjetitelja.

Suvremeni Areopag

Društvene mreže su suvremeni Areopag a tijek tehnoloških promjena traži od nas osobitu razboritost u korištenju Interneta, što nikako ne bi trebalo značiti bijeg od stvarnosti i zatvaranje u svoj vlastiti svijet. Kako god, naš rad je podložan komentarima i kritikama, pa se valja osvrnuti i na taj dio. Odmah bismo željeli otkloniti bojazan od komentara, koji su zapravo sastavni dio dobrog komunikacijskog procesa i koji mogu poslužiti kao kvalitetna povratna informacija, a ponekad i kao korektiv vlastitog rada. Spomenuli smo da je stranica virtualni prostor u kojem korisnici iz cijeloga svijeta imaju jednaku priliku komentirati i dati svoje mišljenje. U gotovo 100% slučajeva radi se o jako pozitivnim i konstruktivnim komentarima, koji su nam izvrsna motivacija za nastavak rada. Uistinu zanemariv broj korisnika (0,067% od 52,502) ostavio je neprimjerene komentare, zbog kojih su isti bili izbrisani a spomenuti korisnici blokirani. Čak i blokirani korisnici i dalje mogu pratiti sadržaje stranice, ali ništa ne mogu komentirati ili lajkati. Osim komentara, korisnici mogu uspostaviti izravan kontakt i preko poruka. Taj dio redovito ostaje daleko od očiju javnosti, ali se i na taj način ostvaruje plodna komunikacija sa župljanima i ostalima. Zbog naravi poruka, otvaranje i odgovaranje na njih je najbolje prepustiti župniku ili župnom vikaru. U pravilu se, dakle, ne radi o jednosmjernoj komunikaciji, već naziv „društvene mreže“ biva opravdan upravo kroz mogućnosti koje Facebook nudi svojim korisnicima: lajk, komentar, share, poruka i dr.

Statistika

Možda je najbolje ovaj prikaz završiti statističkim podacima, koje može pregledavati samo urednički tim. Analizirat ćemo mjesec kolovoz, preciznije period od 3.-30. kolovoza 2017. Još jednom napominjemo da nijednom nije realizirana promocija objava putem Facebook oglasa. U prikazu ostavljamo terminologiju na engleskom jeziku, uz kratko tumačenje na hrvatskom jeziku.

Facebook stranica „Gospa Sinjska“ (3.-30. 8. 2017.)

Post engagements

Broj prikazuje koliko su puta korisnici imali interakciju s objavama

1,154,834

Reach

Broj korisnika koji su vidjeli objave

572,819

Videos

Broj prikazuje koliko su puta pregledani video-materijali

453,634

Page Likes

Broj novih korisnika

1,543

Facebook stranica „Gospa Sinjska“ (15. 8. 2017.)

Reach

Broj korisnika koji su vidjeli objave

209,864

Videos

Broj pregledanih minuta

59,134

Posebno smo izdvojili jedan dan, kako bi čitatelji mogli vidjeti doseg objava na svetkovinu Gospe Sinjske, a što je iznosilo gotovo 210 tisuća korisnika. Očito da doseg objava nije ograničen brojem korisnika koji su lajkali stranicu. Toj brojci valja dodati i 12,472 korisnika koji su posjetili mrežnu stranicu www.gospa-sinjska.hr. Radi usporedbe, prošle godine objave na Facebook stranici na svetkovinu Gospe Sinjske vidjelo je 178,701 korisnik. Navedene brojke dokazuju da je moguće ostvariti veliku interakciju s korisnicima u Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj, ali i diljem svijeta. Potrebno je uložiti još veće napore i iskoristiti mnogostruke oblike suradnje koje nam pružaju različiti mediji. Tim više, jer Dalmacija općenito doživljava deficit u medijskom izvještavanju, a što se posebno odnosi na i onako malobrojne katoličke medije. Na taj način informacije iz župa u kojima djelujemo mogu dosegnuti još veći broj ljudi, koji i na taj način mogu biti dionici našeg pastoralnog, karitativnog, kulturnog i znanstvenog djelovanja. (fra Šimun Markulin)


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

München: Hrvatski ansambl „Lado“ u HKŽ München

************

München: Stepinčevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas108
Ovaj mjesecOvaj mjesec62282
UkupnoUkupno7445982

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 58