Sinj: Izborni kapitul OFS-a

Redoviti izborni kapitul Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Čudotvorne Gospe Sinjske, na kojemu se biralo Vijeće Mjesnoga bratstva OFS-a na mandat od tri godine (2017. – 2020.), održan je u subotu, 10. lipnja 2017. u dvorani „Posljednje večere“ Franjevačkoga samostana Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju pod predsjedanjem Mile Šuto, OFS,  područne ministre Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopolda Bogdana Mandića“, a u nazočnosti fra Stipe Nimca, OFM, predsjednika konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ (Split).


Program izbornog kapitula odvijao se u dva dijela: prvi, – predizborni dio, i drugi, – izborni dio.

Prvi (predizborni) dio

Kapitul je započeo molitvom prema Obredniku OFS-a (str. 43.). Fra Petar Klapež, OFM, gvardijan i duhovni asistent pozdravio je Milu Šuto, OFS, područnu ministru i fra Stipu Nimca, OFM, predsjednika konferencije područnih duhovnih asistenata i sve sudionike kapitula te istaknuo da je Mjesno bratstvo OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske Božji dar, sa svojim postojanjem i služenjem u samostanu, svetištu, župnoj zajednici, gradu Sinju i sinjskom društvu. Članovi OFS-a prepoznatljivi su svojim franjevačkim pozivom i poslanjem gdje posreduju franjevačku duhovnost: bratstvo, malenost, vjernost Evanđelju i služenje – naglasio je fra Petar.

Pozdrave je svim sudionicima uputila i mjesna ministra Mara Filipović Grčić, OFS. Pozdravila je Milu Šuto, područnu ministru i predsjedateljicu izbornog kapitula kao i fra Stipu Nimca, OFM, predsjednika konferencije područnih duhovnih asistenata, sve članove Vijeća OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“ te je svim članovima istoga Bratstva zahvalila za dobru suradnju i komunikaciju u trogodišnjem mandatu služenja braći i srestrama u bratstvu. Zahvalila je i obiteljima svih članova bratstva. Bez razumijevanja naših obitelji, našega franjevačkoga svjetovnog poziva i poslanja, teško bi mogli obnašati službe i franjevačko služenje unutar Bratstva. Posebno je zahvalila fra Petru Klapežu, duhovnom asistentu, za duhovnu asistenciju. Spomenula je i druge franjevce iz samostana ističući da su uvijek spremni održati predavanje i sve drugo što ih zamolimo. Osjećamo se kao sastavni dio Franjevačke obitelji u Sinju i kao u svom vlastitom domu – istaknula je Mara, mjesna ministra.

Fra Stipe, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata, pozdravio je sve sudionike kapitula i područnu ministru Milu, predsjedateljicu kapitula. Naglasio je kako je služba područne ministre veoma zahtjevna i odgovorna te napomenuo dugogodišnje iskustvo služenja područne ministre Mile, istaknuvši jako dobru suradnju područne ministre s članovima Područnog vijeća i s članovima Mjesnih bratstava OFS-a za vrijeme izbornih i radnih kapitula te bratskih i pastoralnih pohoda. Potom se osvrnuo na jednu povijesnu činjenicu: Fra Pijo Poljak je osnovao u Sinju Franjevački svjetovni red 16. listopada 1871. On je bio duhovni asistent, po današnjim smjernicama OFS-a, 6 godina, potom je duhovni asistent bio fra Petar Bačić Krstitelj (Brištane kraj Drniša, 1. 10. 1847. – Visovac, 20. 7. 1931., pisac i pedagog) punih 31 godinu (od 1877. do 1907.). Zanimljiv je podatak iz Upisnika Mjesnoga OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske: upisano je od ustanovljenja OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“, 16. 10. 1871. do 14. 5. 1967. godine 1062 osobe/člana. U svezi s tim fra Stipe je ustvrdio da je uzrok plodnom tlu za tako razvijeno, bogato i plodno bratstvo OFS-a u Sinju zasigurno i postojanje četiriju velikih institucija u Sinju: Franjevački samostan, Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Klasična gimnazija u Sinju i Župna zajednica „Čudotvorne Gospe Sinjske“ u Sinju.

Kako nekad tako i danas OFS „Čudotvorne Gospe Sinjske“, po svojemu pozivu i poslanju, temeljen na povijesnom iskustvu, treba i danas promišljati sebe i svoje evangelizacijsko djelovanje u otajstvu Krista i povijesti spasenja, bivajući svjesni svojega mjesta i svoje uloge, ne izolirano, nego uvijek i zauvijek u zajedništvu s Crkvom, s Franjevačkom obitelji, s OFS-om (suodnos i communio s međunarodnim, nacionalnim, područnim i mjesnim) i u kontekstu vremena i prostora, u konkretnom društvenom kontekstu... I danas, kao i u prošlosti, OFS Čudotvorne Gospe Sinjske ima svoju prepoznatljivost karizme svjetovnih franjevaca u Splitsko-dubrovačkom OFS-u Sv. Leopolda Bogdana Mandića (Split) koje danas broji 25 mjesnih bratstava – zaključio je fra Stipe.

Nakon pozdrava Mila, OFS, područna ministra iznijela je glavne poruke programatskog predavanja generalnoga ministra Tibora Kausera, OFS, naslovljenoga „Vođenje i animiranje – osnovni elementi upravljanja OFS-om“ s posebnim naglaskom na služiteljsku dimenziju u vođenju i animiranju bratstva OFS-a.

Izvješće o životu i radu u protekle tri godine podnijela je Mara Grčić Filipović, OFS, ministra mjesnog bratstva OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske, uključivo i financijsko poslovanje.

„Izvješće o životu i radu Mjesnog bratstva OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske, Sinj (6. travnja 2014. – 10. lipnja 2017.).

Dana 6. travnja 2014. godine na Izbornom kapitulu, na trogodišnji mandat izabrani su:

Mara Filipović Grčić, OFS, ministra

Mirjana Vitić, OFS, zamjenica ministre

Ivanka Vukasović Lončar, OFS, tajnica

Anđelka Čatlak, OFS, blagajnica

Tanja Kodžoman, OFS,  bratski animator za FRAMU

Fra Petar Klapež, OFM, duhovni asistent

Naše mjesno bratstvo broji 41 člana, od toga 31 trajno zavjetovanog, 7 zavjetovanih na godinu dana, te imamo 3 člana u početnoj formaciji.

U trogodišnjem razdoblju održano je 30 redovnih skupština.

Susrete održavamo prve subote u mjesecu kada, osim molitve, uz pomoć našega duhovnog asistenta fra Petra Klapeža obrađujemo razne teme, nekad zadane s nacionalne razine a ponekad prigodne. U razradi tema aktivno sudjeluje cijelo bratstvo.

Na poziv Ministre, predavanjima sa zanimljivim temama, odazivaju se o ostali svećenici –franjevci našega samostana u Sinju. Predavanja i teme su poticaj i nadahnuće našemu radu i djelovanju u bratstvu, vodič na putu navještanja evanđelja, na što smo se i zavjetovali. Nadamo se samo da će takvi susreti postati pravilo. Vijeće OFS-a je u svom mandatu održalo 9 susreta, vezano uz dužnosti i obveze unutar bratstva. Osim takvih susreta Ministra je nastojala čestim telefonskim razgovorima biti u kontaktu sa svim članovima bratstva kako bi na potrebu bilo koga od nas mogla reagirati ili upriličiti potrebnu akciju.

Organizirali smo i hodočašća: u Međugorje, Zagreb, Mariju Bistricu i Krašić, a 22. travnja 2017. hodočastili smo u sklopu područnog hodočašća u Imotski.

U okviru bratstva djeluje karitativna sekcija koja svojim aktivnim sudjelovanjem u izradi raznih predmeta i suvenira, te prodajom istih, pomaže Župni caritas sredstvima koja se tom prigodom prikupe. Ponosni smo što svake godine naš doprinos postaje sve veći, jer i  potrebitih je puno. Članovi našega bratstva pripomažu i oko dnevnih radova u i oko samostana.

Što se tiče blagajne, prihod ostvarujemo iz mjesečnih doprinosa, odakle uredno podmirujemo obveze prema Područnom bratstvu, te podmirujemo pretplatu za glasilo 'Bratstvo'. Stanje blagajne je 3.110,00 kn.

Svima koji će služiti nakon ovoga Izbornog kapitula želim obilje Božjega blagoslova i neka ih u njihovu radu i služenju vodi dragi Bog i zagovornici kod dragoga Boga: Čudotvorna Gospa Sinjska i serafski otac sv. Franjo.“

Područna ministra Mila, predsjedateljica Izbornoga kapitula podnijeto Izvješće je dala na usvajanje. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Drugi (izborni) dio

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskoga teksta koji ističe Isusovo „načelo služenja braći i sestrama“ (Iv 13, 1-17). Potom je uslijedio izbor prema odredbama Generalnih konstitucija OFS-a (GK čl. 76-80).

Ivana Živaljić, OFS, predložena je i izabrana za tajnicu kapitula, a za brojače glasova Mirjana Budimir, OFS, i Ivan Budimir, OFS.

Izabrani su na trogodišnji mandat 2017.–2020.:

Mara Filipović Grčić, OFS, ministra

Mirjana Vitić, OFS, zamjenica ministre

Ivanka Vukasović Lončar, OFS, tajnica

Marija Buljan, OFS, blagajnica

Zdenka Filipović Grčić, OFS, povjerenica za formaciju

Anica Ugrin, OFS,  povjerenica za FRAMU

Nada Bešlić, OFS, povjerenica za informiranje

Član Mjesnoga vijeća je i fra Petar Klapež, OFM, duhovni asistent

Nakon izbora izabrani su potvrdili svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje te zajednički izrekli molitvu.

Nakon potvrde svoga franjevačkog zvanja i svoje spremnosti na služenje novoizabranih fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata, podijelio je svima blagoslov svetoga našega oca Franje (Obrednik OFS-a, str. 23).

Na kraju Izbornog kapitula uslijedila je uzajamna podjela darova. Najprije je fra Stipe darovao knjigu: Stipe Nimac (ur.), Franjevački himni na Trsteniku, Split – Trstenik, 2017. Mili, područnoj ministri, potom Mari, ministri i fra Petru, duhovnom asistentu. A fra Petar, duhovni asistent darovao je dvije knjige najprije Mili, područnoj ministri potom i fra Stipi, predsjedniku konferencije područnih duhovnih asistenata: Križni put (ur. Ante Mateljan), Sinj 2016. i  Stjepan Čovo, Franjevci žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća u Cetinskoj krajini, Sinj 2015.

Poslije izbornoga kapitula bio je agape koji su priredili članovi Mjesnoga bratstva OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“.

Izborni kapitul slikom je „zabilježila“ Jelena Šepček, OFS „Čudotvorna Gospa Sinjska“.

Fotografije


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas157
Ovaj mjesecOvaj mjesec22352
UkupnoUkupno7637230

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18