Antićeva baština

 

BRZOJAVI I PISMA

 

Primio sam Vašu obavijest i poziv da sudjelujem na Znanstvenom zboru o sluzi Božjem o. Anti Antiću koji će se održati u Splitu od 3. do 6. lipnja o.g.

Zahvaljujem za poziv ali preuzete obveze baš tih dana u inozemstvu i u dijecezi ne dopuštaju mi dolazak u Split.

Sve sudionike toga Zbora iskreno pozdravljam i želim uspješan rad.

Sluga Božji o. Ante Antić svojom pojavom u Crkvi u Hrvata zaista zaslužuje iscrpan studij da se otkrije bogatstvo te duše i da bude i za suvremeni naraštaj izazov, poziv i primjer za nasljedovanje. Dakako, on je Božji original u kojem je Duh Sveti djelovao na njemu prilagođen način pa ga se ne može u svemu oponašati. Ali u svakom vjerniku Duh Sveti želi ostvariti originalnu umjetninu svetosti za vječnu galeriju nebeskog kraljevstva.

Neka Duh Sveti vodi i rasvjetljuje rad Znanstvenog zbora.

Svim sudionicima želim, uz pozdrav u Gospodinu, Božji blagoslov

Dr. Franjo kard. Kuharić, nadbiskup zagrebački

 

 

Zahvaljujem na pozivu da prisustvujem simpoziju o sluzi Božjem fra Anti Antiću. Radi već ranijeg termina za liječenje u inozemstvu, nemoguće mi je prisustvovati, ali ću duhom i molitvom biti prisutan.

Čestitam Vašoj Provinciji koja priređuje simpozij u spomen i čast oca Ante, primjernog svjedoka svetosti Crkve, uzorna člana te Provincije i dičnog sina šibenske biskupije i hrvatskog naroda.

Potrebni su nam svjedoci svetosti našega vremena, kao stoje fra Ante Antić, da nam budu poticajem, posebno nama svećenicima i biskupima, da se snagom Duha Svetoga odupremo i suprotstavimo nasrtajima Zloga i neustrašivo propovijedamo i svjedočimo Evanđelje.

Mi posvećeni sakramentom svetog Reda, pozvani smo posebno danas u ovo teško vrijeme na ispit savjesti: kakvi smo pred Bogom, Crkvom i ljudima, te koliko dajemo od sebe životom i naviještanjem Radosne vijesti za izgradnju kraljevstva Božjega na zemlji, to jest Crkve.

Otac Ante nam je primjer. Njegova svetost i danas zrači, potiče i obraća.

Neka taj simpozij još više otkrije svetački lik oca Ante Antića, da u Crkvi u Hrvata bude što prisutniji, a svojim zagovorom kod Boga pomogne da se slomi sila sotone u ovome groznom ratu koji je protiv čovjeka, hrvatskog naroda i katoličke Crkve. AMEN.

Pozdravlja i blagoslivlje odan brat u Kristu

Mons. Josip Arnerić, biskup šibenski u miru

 

 

 

Rado bih prisustvovao Znanstvenom zboru o ocu Anti Antiću prigodom 100. obljetnice njegova rođenja, ali kao što ste i sami spomenuli, zbog pastoralnih razloga nije mi moguće prisustvovati tom Zboru.

Dalji rad na kanonizaciji pratit ću svojim svesrdnim molitvama Bogu da hrvatskom narodu po zagovoru o. Ante Antića daruje mir i pravu slogu.

Pozdravljam sve sudionike Znanstvenog zbora i zazivam obilje Božjeg blagoslova na rad svih sudionika.

Mons. Marijan Oblak, nadbiskup zadarski

 

 

 

Organizatoru i sudionicima simpozija o sluzi Božjemu fra Anti Antiću želim puno uspjeha u radu sa željom da bi to doprinijelo brzoj proslavi Sluge Božjega.

Pozdrav svima

Dr. Antun Tamarut, nadbiskup riječko-senjski

 

 

 

Dok sam vrlo radostan da se održava znanstveni simpozij o izvanrednom liku sluge Božjeg fra Ante Antića i njegovoj baštini u duhovnoj obnovi Hrvatske, dotle sam i posebno žalostan da zbog moje teške bolesti osobno ne mogu biti prisutan; tim više jer sam na simpozij pozivan ne samo od Vicepostulatora, već sam dobio pozivnicu i od mp. o. Provincijala.

Zbog toga ovim putem šaljem moje srdačne pozdrave sudionicima simpozija i - napose - organizatorima i predavačima, uz vruću želju i molitvu da i ovaj simpozij, barem indirektno, bude još jedna velika stepenica na usponu Sluge Božjeg na naše oltare, a za sav naš ispaćeni narod, te posebno za nas članove Antićeve Provincije, veliki poticaj na istinsku duhovnu obnovu po njegovu primjeru, savjetima i nauku.

Odani u Gospodinu

Dr. fra Stjepan Vučemilo

 

 

Primio sam poziv za znastveni zbor o Antićevoj baštini u duhovnoj obnovi Hrvatske. Pozdravljam Vas, organizatore, predavače i sudionike skupa, te se ujedno ispričavam što ne mogu sudjelovati, jer se baš tih dana održava naš provincijalni kapitul čiji sam član.

Imao sam čast i milost biti članom sudišta za proglašenje svetim sluge Božjega o. Ante Antića, te tako i priliku dublje upoznati izvornoga o. Antu Antića. Pored drugih velikih bogatstava njegova lika spomenuo bih dvije stvari koje mi se čine važnima u duhovnoj obnovi naše domovine.

Kao prvo, ističem objedinjenost i sklad kontemplacije i akcije u njegovu životu i radu. Kad je bio s Bogom, o. Antić je bio u isto vrijeme s čovjekom, a kad je bio s čovjekom, bio je i s Bogom. On je uistinu ostvario ono što je bila težnja jednoga drugog Božjeg sluge o. Gerarda Tome Stantića, hrvatskog karmelićanina, koji je nastojao jednom ljubavi “držati u zagrljaju Krista i duše”, kako je sam zapisao. Po mom dubokom uvjerenju, o. Antić je neprestano istom ljubavlju “grlio” Krista i duše. Tko bi mogao zanijekati potrebu takvih duhovnih djelatnika u sveopćoj Crkvi, ali i u našoj domovini?

Kao drugo, istaknuo bih još jedno bogatstvo duše ovog našeg Božjeg sluge o. Ante Antića koje bih nazvao “katoličkom širokogrudnošću”, a što ga stavlja u red velikih svetaca Crkve. Veliki sveci nisu se ustručavali služiti iskustvima jedni drugih, kako bi provjerili ili unaprijedili vlastiti duhovni život. Sv. Terezija Avil-ska se tako poslužila dvojicom franjevačkih pisaca svoje španjolske domovine: Bernardinom de Laredo, i osobito knjigom “Tercer Abecedario” Francisca de Osuna. Znamo da je o. Ante Antić, iako je bio živa slika sv. Franje Asiškoga, provjeravao svoja iskustva učenjem sv. Terezije Avilske. Smatram ovu činjenicu jednom velikom porukom osobito za naše redovništvo koje treba objedinjenim snagama raditi na duhovnoj obnovi našega naroda. Svakako da svaki Red treba upotrijebiti darove svoje karizme, ali sve su karizme za Crkvu, za izgradnju Kristova Tijela, a i sveci su Crkva, pa se zato mogu uzajamno bogatiti kako bi se Kristovo Tijelo još više izgrađivalo. O. Antić nam je u tome uzor baš radi ove, kako rekoh “katoličke širokogrudnosti”, zbog koje je i mogao razumjeti i voditi mnoge redovnčke duše, koje su trebale odgovoriti Bogu prema mjeri dara što su od Boga primile po karizmi vlastite družbe ili Reda. Radi ovakve širokogrudnosti o. Antić nije bio manje franjevac, kao što ni sv. Terezija nije bila manje karmelićanka zato što je primala poticaje za svoj mistični poziv od pisaca franjevaca.

Dok zahvaljujem na pozivu, želim uspjeh ovom znanstvenom zboru i sve srdačno pozdravljam.

Dr. o. Ante Stantić OCD

 

 

 

Dobio sam obavijest o znanstvenom zboru o sluzi Božjemu ocu Anti Antiću. Osobno neću moći prisustvovati, jer kao član Papinskog odbora za međunarodne euharistijske kongrese moram biti na kongresu u Sevilli od 6. do 13. lipnja 1993.

Vrlo rado se javljam ovim pismom, te uime moje, uime brac’e koja rade ili studiraju u Rimu, uime Papinske marijanske međunarodne akademije, kojoj sam predsjednik, pozdravljam sve prisutne na skupu kojemu želim puni uspjeh.

Ja sam posebno vezan za o. Antu Antića jer je on bio moj “meštar” kroz dvije godine (1936-1938), koje sam proveo u našoj bogosloviji u Makarskoj. On je bio i moj ispovjednik.

Kad sam godine 1940. došao iz Rima da se redim za svećenika u domovini, on mi je u Makarskoj održao duhovne vježbe. A htio je ne samo biti prisutan na mojoj mladoj misi u Kaštel-Stafiliću 19. lipnja 1940, nego je tom prilikom obavio službu ceremonista.

Svi se mi zanimamo za ovaj rad; svi se mi molimo da Majka Crkva što prije digne na čast oltara našega dobroga “meštra” o. Antu Antića.

Uz bratski pozdrav za svako dobro, odani subrat u sv. Franji

Dr. fra Pavao Melada,

predsjednik Papinske međunarodne marijanske akademije

 

Pozdravljam sve časne sudionike znanstvenog zbora o Antićevoj baštini u duhovnoj obnovi Hrvatske.

U duhu s vama i u molitvi pred Gospodinom želim da vaš rad bude dragocjen prilog i beatifikaciji Sluge Božjega i duhovnoj obnovi drage nam domovine.

Dr. o. Rudolf Brajčić,

profesor Filozofsko-teološkog instituta u Zagrebu

 

 

Prireditelje, sudionike, predavače simpozija srdačno pozdravlja želeći mnogo uspjeha i svako dobro u ime svoje i Hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu.

Dr. Anton Benvin, rektor

 

Simpozij o sluzi Božjem fra Anti Antiću koji će se idućih dana održati kod Vas u Splitu vjerujem da će donijeti pravo obogaćenje sudionicima i doprinijeti većem upoznavanju velikih duhovnih bogatstava ovoga izuzetnog i svetog čovjeka kojim se diči Franjevačka zajednica i naša Katolička Crkva.

Žaleći što mi osobno nije moguće doći u Split, želim Vam reći da ću duhom biti s Vama na ovom Simpoziju, nadajući se od njega obilnim plodovima.

Svim sudionicima šaljem svoje srdačne pozdrave u Gospodinu

Dr. Vjekoslav Milovan, tajnik Hrvatske biskupske konferencije

 

Hrvatska katolička misija u Munchenu raduje se održavanju Znanstvenog zbora - simpozija o sluzi Božjemu ocu Anti Antiću u prigodi 100. obljetnice njegova rođenja i želi sa svojim svećenicima, časnim sestrama i brojnim tisućama vjernika Hrvata da simpozij uspije u znanstvenom i stručnom radu na produbljenju života, rada i djela sluge Božjega, a ujedno pozdravlja i čestita Provinciji, Vicepostulaturi, predavačima i sudionicima toga dragog nam splitskog skupa.

O. fra Mirko Marić,

voditelj Misije i ostala braća , časne sestre i vjernici

 

Neka ovaj Simpozij bude jedna stepenica bliže proglašenju našega dobrog oca Antića blaženim i svetim. Molimo po toj nakani da se Gospodin proslavi u svome Sluzi.

Uz izraze osobnog poštovanja, srdačno Vas pozdravljam u ime don Mirka Barbarića, provincijala Hrvatske salezijanske provincije sv. Ivana Bosca i osobno. Uz molitveno sjećanje, ostaje Vam u Kristu odani

Don Ivan Jeren SDB, tajnik provincije

 

 

Želim uspjeh Simpoziju. Neka proučavanje života Antićeva potakne na nasljedovanje.

Fra Mario Šikić, provincijal

 

 

Iskrena hvala za poziv na simpozij o Božjem službeniku o. Antiću.

Žal ne morem priti. Čestitam pa Vaši provinci za tega du-hovnega velikana in Vas prisrčno pozdravljam.

Fra Polikarp Brolih, provincijal

 

 

 

 

Zahvaljujem na Vašoj pozivnici za sudjelovanje na simpoziju o sluzi Božjem fra Anti Antiću. Radi već ranije planiranog puta ne mogu osobno biti prisutan te sam zamolio o. Josipa Marcelića da on bude predstavnik naše zajednice.

Simpoziju želim uspjeh a slugu Božjega molim da nas zagovara kod Nebeskog Oca. Bratski Vas pozdravljam.

Fra Božo Sučić, provincijal

 

 

U nemogućnosti da i sam sudjelujem na simpoziju o fra Anti Antiću, svim sudionicima skupa želim uspješan rad i obilje Božjeg blagoslova uz srdačne pozdrave.

Dr. Tomislav Ivančić

 

 

Želim da i ovaj Simpozij s Božjim blagoslovom približi oltaru oca Antića. S pozdravom svima na simpoziju i štovateljima našega sveca s dubokim štovanjem u molitvi

Don Špirko Vuković

 

 

U nemogućnosti da prisustvujem simpoziju o sluzi Božjem fra Anti Antiću na koji ste me ljubazno pozvali, a zbog ranije ugovorenih obveza, iskreno želimo uspješan rad skupa.

Nadan Vidošević,

župan splitsko-dalmatinski

 

Zahvaljujemo na upućenom pozivu i ujedno molim da primite moje isprike što zbog ranije preuzetih obveza nisam u mogućnosti prisustvovati simpoziju o sluzi Božjem fra Anti Antiću.

Želim sve najbolje i mnogo uspjeha u radu simpozija.

Mr. Paško Bubalo, župan županije šibenske

 

 

Neka Duh Sveti osmisli vaša istraživanja da Crkva može pristupiti beatifikaciji. Želi odani

Mirko Validiić

 

 

 

S radošću sam primio vaš poziv na Simpozij o sluzi Božjemu fra Anti Antiću. Nažalost, spriječen sam neodgodivim poslom u Zagrebu te ne mogu doći na Simpozij.

Želim Simpoziju uspjeh u radu, a Sluzi Božjemu skoru bea-tifikaciju i kanonizaciju.

Pax et bonum

Prof. Domagoj Grečl

 

 

Velečasnom ocu provincijalu, ocu vicepostulatoru i uglednim članovima organizacijskog odbora, te svim prisutnima.

Iako daleko od vas, u ovim danima simpozija o sluzi Božjemu fra Anti Antiću, bliži smo vam nego ikada. Udaljenost je samo prividna. Ona je, zapravo, lanac koji nas povezuje, krunica koju zajedno molimo.

Uz Božji blagoslov, mir i dobro, odani vam u Kristu

Mo. Mario Nardelli i Vjera Zagar-Nardelli

 

Sa zahvalnošću pozdravljamo simpozij o sluzi Božjem fra Anti Antiću. Zahvaljujemo na pozivu te svim sudionicima želimo Božji blagoslov u radu, uz srdačne pozdrave, od provincijalne uprave sestara Malog Isusa, Nova Ves 55, Zagreb.

S. Radoslava Radek, provincijalka

 

 

Radosnim srcem prihvatili smo Vašu želju i molbu da Vas podupremo svojom snažnom molitvom uz komemoraciju 100. obljetnice rođenja sluge Božjega o. fra Ante Antića koja će biti obilježena znanstvenim zborom i završetkom njegove kauze pred našom Zagrebačkom nadbiskupijom.

Vjerujemo da će Gospodin blagosloviti Vaše napore u tom smjeru i obdariti mnoge duše, po zagovoru Sluge Božjega, snagom vjere i duhovnim usponima na njihovu putu do Gospodina. Tih dana održavanja znanstvenog zbora bit ćemo na poseban način duhom i molitvom sa svima vama.

Osjećajući i dugujući duboku zahvalnost sluzi Božjemu o. fra Anti Antiću koji je često dolazio i u naš brezovički Karmel i duhovno pomagao sestrama, od srca Vas pozdravljamo i povjeravamo Vas zaštiti nebeske Majke.

U Isusu i Gospi odana

S. llijana Terezija Cvetnić, priora

 

Vama i cijeloj Vašoj Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja od srca čestitamo 100. obljetnicu rođenja o. Ante Antića, sluge Božjega. Lijepo pozdravljamo Znanstveni skup, njegove organizatore, predavače i sudionike. Nekoliko naših sestara prisutnih je na simpoziju a sve smo u duhu s vama i molimo za sretan uspjeh istoga.

Radujemo se što će nam vrsni predavači ponuditi nove elemente za dublje poznavanje nutarnjeg života i karizme dobrog o. Antića a njegovu zagovoru izručamo duhovnu i moralnu obnovu drage nam domovine i naš postojani odgovor na svjedočenje milosrdne ljubavi nebeskog Oca sa željom da što prije ugledamo Slugu Božjega uzdignuta na čast oltara.

S poštovanjem, sestre Kćeri Milosrđa iz Zagreba i odana u Kristu

M. Goretti Krznar, predstojnica

 

 

Koristim priliku da preko Vas, štovani oče Vicepostulatore, pozdravim i sve sudionike Znanstvenog zbora koji će se održati u Splitu početkom lipnja.

Želim Vama i svima puno uspjeha u odgovornom radu pri završetku kauze o. Antića koju s ljubavlju vodite na Zagrebačkoj nadbiskupiji. Pažljivo čitam svaki broj Glasila. Zahvaljujući tome kao i knjigama o ocu Antiću, koje sam pročitala, drag mi je o. Ante i veoma blizak; veoma ga volim. Njegova su mi pisma veoma draga. Sigurno će biti proglašen svetim jer je velik po svojoj poniznosti kao i po ljubavi prema Bogu i svakom čovjeku i svojoj ljubavi prema Majci Božjoj. On je svakome čovjeku primjer da je moguće živjeti već ovdje na zemlji onaj život i svijet za koji nas je nebeski Otac stvorio. Veliki sveci i sveti ljudi jesu ponizni.

Slika o. Antića je u našoj sobi na vidnom mjestu kao vječna naša veza s dragom Hrvatskom i Vašim dobrim ljudima. U Bogu nema granica. Za ovo teško ratno doba niste osamljeni. Vaša je bol i patnja Vaših ljudi i naša bol i patnja. I mi kod nas u Pragu molimo za Vaš mir i prestanak rata; isto je omladina kod nas molila danju i noću molitvene maratone kad ono bijaše najgore. Tako su molili i svećenici zajedno s vjernicima u crkvama. Ne slažemo se s europskim političarima. Vjernici su kod nas u Pragu molili pred bivšom jugoslavenskom ambasadom za prestanak rata. No, svi moramo dalje moliti i nadati se da Bog po zagovoru o. Antića pruži potpunu pomoć. Uvijek će na kraju dobrota, ljubav i pravednost pobijediti.

Ako budem imala mogućnosti, sigurno ću jednom doći u Zagreb da molitvom zahvalim ocu Antiću na njegovu grobu za veliki primjer života koji je za nas sve on živio.

U vrijeme Vašega znanstvenog skupa odlazim na tjedan dana u Maria Zell da molim za mir na Balkanu, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i za proglašenje oca Antića blaženim i svetim.

Još jedanput hvala svima na svemu što za oca Antića i glas njegove svetosti činite.

Pozdravljam sve sudionike i sve ljude na Znanstvenom zboru u Splitu. Neka i Split znade da i u Pragu ima otac Antić svojih štovatelja. Neka Bog blagoslovi Vas i cijeli znanstveni rad, a Marija Majka Božja neka štiti i sačuva Vas i Hrvatsku.

Uz iskrene pozdrave

Jana Mihalikova,

prevoditeljica životopisa o. Antića - PRAG

 

 

Budući smo klauzurne redovnice pa nam nije moguće sudjelovati na Simpoziju o sluzi Božjemu dobrom Ocu Antiću, to ćemo žarče prinijeti Gospodinu svoju molitvu i žrtvu da što skorije bude proglašen blaženim i svetim. Molitvom i u duhu pratit ćemo rad Zbora prošeci da Gospodin uz sv. Leopolda na oltare širom drage nam domovine Hrvatske postavi dične uzore sluge Božje kardinala Alojzija Stepinca i dobroga oca Antića. Neka oni svojim zagovorom kod Gospodina isprose Hrvatskoj mir i blagoslov.

S osobitim poštovanjem i pozdravom Vama i svim članovima Skupa, u Gospodinu ostaju vam odane Sestre benediktinke iz Trogira

M. Ivana Šeravić, opatica

 

Čestitamo Vama i cijeloj provinciji otaca franjevaca, iskreno zahvalne Gospodinu da je vama i našem narodu podario tako velikog sveca.

Pročitala sam pažljivo program Simpozija, no nažalost u radu istog nitko od nas nije u mogućnosti sudjelovati. Uz iskrene pozdrave u Gospodinu

S. Tarzicija Medven,

provincijalna poglavarica

 

 

 

Okupljeni oko groba dobrog fra Ante, a u iskrenoj molitvi za njegovu beatifikaciju, radosni smo radi održavanja Znanstvenog zbora o Sluzi Božjemu, kojeg je u Splitu, kao i nas - prijatelje fra Ante Antića i molitelje za simpozij - ovdje u Zagrebu, ujedinila ista ljubav.

Srdačno pozdravljamo cijenjenog oca vicepostulatora fra Vladimira Tadića, koji je kao predsjednik organizacijskog odbora sa svojim suradnicima podnio glavnu “žegu dana” u pripremi ovog Zbora. Pozdravljamo vrsne predavače i sve sudionike. Čestitamo Vam na tako svesrdnom i ozbiljnom zalaganju u otkrivanju An-tićeve baštine koja je bogata riznica, ali dostupna svakom pojedincu, obitelji, Crkvi i dragom nam hrvatskom narodu.

Cijeli život fra Ante Antića bijaše u traženju “sakrivenog blaga”. U svjetlu Božje riječi, prodao je sve, da kupi dragocjeni biser (usp. Mt 13,46). Potpuno oslonjen na Kristovu riječ - koja postade njegov život - i on pitajući odgovara: “Zašto ste me tražili? Niste li znali da ja moram biti u kući Oca svoga?” (Lk 2,49).

I danas, kad smo svjedoci bezdušnog rata; kad su pogašeni mnogi svjetionici pa se na moru života tako često osjećamo izgubljenima; kad nam se čini da pobjeđuju laž, mržnja i zlo; kad mnoge stare rane još nisu zacijelile, a nove - još dublje - već su otvorene; kad svi čeznemo za mirom, a korak nam posustaje pa već ne znamo ni što bismo molili, dobri otac Antić, obasjan vječnim svjetlom i ispunjen obećanjem Kristovim, svjedoči i jasno nam dovikuje: “Tražite najprije kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, a sve će vam se ostalo dodati” (Mt 6,33).

U tom smislu, želimo pozdraviti ponajprije časnu provinciju Presvetog Otkupitelja, kojoj je dobri fra Ante svim srcem pripadao, a onda ovaj časni Zbor, riječima samog oca fra Ante Antića:

“Neka Duh Sveti bude vazda sa svima Vama! Hvala Vam na pouzdanju, koga imate u nevrijednog i beskorisnog slugu Gospodnjega. Oh, kako bih želio vidjeti Vašu zajednicu kao pravi zemaljski raj gdje nebeski Zaručnik Vaših duša s radošću boravi! Gdje vlada Njegova sveta ljubav, gdje se vrše Njegove kreposti i gdje je potpuno ljubljen, čašćen, hvaljen i nasljedovan! U Gospodinu Vas sve molim: ne gledajte na se, na svoj ja’ na umišljena raspoloženja, htijenja ili želje. Sve zaboravimo i svu brigu za nas, za naše težnje i želje bacimo u Božansko Srce Isusovo. U Njemu tražimo mir, jakost, utjehu, razumijevanje, ljubav i jedinstvo. Neka među Vama vlada duh pobožnosti, svete molitve, međusobno pomaganje i duhovno poticanje na bolji, savršeniji život” (AP, 11/1,1)

Sjedinjeni s ovom željom oca Antića, koja je ujedno i jasni putokaz prema duhovnoj obnovi, molimo da nam svima, a posebno Vama na Znanstvenom zboru, otkrivanje Antićeve baštine u tom svjetlu bude najveća sigurnost duhovne obnove i opravdanje zašto smo ga tražili.

Dnevno moleći za uspjeh ovog Simpozija, srdačno Vas pozdravljamo.

Grupa molitelja za Simpozij i

s. M. Asumpta Strukar

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

WIESBADEN-NAUROD: Duhovne vježbe za hrvatske svećenike i đakone iz zapadne Europe

************

Šubićevac: Čitanje Biblije

************

XIV. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i FRAME

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1129
Ovaj mjesecOvaj mjesec70344
UkupnoUkupno7537177

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 58