Objavljen zbornik radova “Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 2012. godine”

U nakladi Zbornika “Kačić” objavljeni su radovi međunarodnoga znanstvenog skupa u prigodi osam stoljeća od dolaska sv. Franje u Hrvatsku i o početcima Franjevačkog reda među Hrvatima održanog u Splitu i Zadru 2012. pod naslvom “Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 2012. godine”.


 

 

PROSLOV

“Ventis contrariis flantibus …

in partibus Sclavoniae se invenit.”

T. Celano

Fra Toma Čelanski, učenik sv. oca Franje i prvi njegov životopisac, navedanim je riječima posvjedočio činjenicu da je Veliki Asižanin svojom nogom stupio na hrvatsko tlo, odnosno da je neplanirano došao u Hrvatsku. To je Tomino svjedočanstvo svima Svečevim sinovima, kćerima i štovateljima veoma dragocjeno. Svi se tom činjenicom ponose. O tome su mnogi znanstvenici i književnici pisali, a slikari ga svojim kistom ovjekovječili.

No, budući da Toma nije zapisao naziv mjesta u koje je lađa dovela Sveca, duga su stoljeća rodila predaje, legende čak i polemike o tom pitanju. Činjenica da je sv. Franjo posjetio Hrvatsku, da su njegovi sinovi i kćeri stoljećima svojim životom i karizmom ukorijenjeni u hrvatskom narodu i da su i danas najbrojnija redovnička obitelj u našoj Domovini, potakla je ideju da se znanstveno i molitveno proslavi veliki franjevački jubilej - 800. obljetnica posjeta sv. oca Franje Hrvatskoj (1212.-2012.). Sudjelovali su, osim domaćih predavača iz domovine Hrvatske, također znanstvenici iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije.

Priređena su dva velika slavlja: 1. znanstveni skup o toj temi u Splitu i Zadru, i 2. svečano molitveno slavlje biskupa, klera, Franjinih sinova i kćeri s Božjim narodom u Splitu, na posvećenom mjestu, starohrvatskoj opatiji na Sustipanu.

Predavači nisu mogli sigurno kazati u koju je hrvatsku luku uplovila Franjina lađa. To se vjerojatno ne će moći nikada doznati, jer ne postoje vjerodostojna povijesna svjedočanstva. Ali su odgovorili na brojna povijesna, politička, crkvena, kulturna, društvena i druga pitanja. Sve je to objavljeno u ovomu Zborniku koji, evo, predajemo našoj javnosti. Nažalost, trojica predavača nisu dostavila svoja predavanja. Ipak je ovaj Zbornik veliki doprinos u prvom redu franjevaštvu, a zatim Crkvi, znanosti, kulturi i umjetnosti u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Ugledni su predstavnici Crkve i društva pozdravili znanstveni skup. Fra Josip Sopta, predsjednik Organizakcijskog odbora, upoznao je sudionike s programom simpozija u Splitu i Zadru (1. i 2. X. 2012.) i otvorio skup. Jedan je dio predavanja održan u jednom, a drugi u drugom gradu. Predavanja nisu objavljena u Zborniku onim redom kojim su održana u oba grada, nego su poredana po logičnom slijedu: opće uvodne teme, boravak sv. Franje u Hrvatskoj, glavna tema, i članci o umjetnosti, franjevačkoj povijesti, posebno historiografiji.

Kratko je izvješteno o liturgijskom slavlju u Splitu na Sustipanu (6. X. t. g.). O tomu su sredstva društvenoga priopćavanja opširno obavještavala javnost (RTV i tisak).

Na kraju je prikaz o prezentaciji Zbornika “Kačić” u Viteškoj dvorani Družbe „Braće Hrvatskoga Zmaja“ u Zagrebu na Kamenitim vratima.

Sve je popraćeno slikovnim prilozima.

Zahvalni smo dobromu Bogu, Bogorodici Mariji, Kraljici Franjevačkoga reda, i sv. ocu Franji da smo mogli dostojno obilježiti i proslaviti ovaj veliki franjevački jubilej.

DEO OPTIMO MAXIMO GRATIAS AGAMUS!

Ali treba zahvaliti i ljudima, najprije Vijeću franjevačkih zajednica, organizatoru jednoga i drugog slavlja, organizacijskim odborima, predavačima, pjevačkim zborovima, ministrantima, volonterima, a na poseban način biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i cijelomu narodu Božjemu, koji je na divan način uzveličao liturgijsko slavlje u Splitu na Sustipanu.

Vivant sequentes!

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić,

urednik

 

 

 

SADRŽAJ - INDEX

POSVETA        7-8

PROSLOV      9

 

POZDRAVNI GOVORI U SPLITU

Fra Ljudevit Anton Maračić 11

Fra Joško Kodžoman 12

Mons. dr. Ivan Ćubelić 14

Ante Sanader 16

 

POZDRAVNI GOVORI U ZADRU

Mons. dr. Želimir Puljić 17

Dr. fra Stanko Josip Škunca 18

Dr. fra Josip Sopta 19

 

Dr. Anđelko Mijatović,
Političke i društvene prilike u hrvatskim zemljama u sastavu Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva u XIII. stoljeću
Political and social circumstances in Croatian territories under the Croatian-Hungarian Kingdom in the 18th century 23

 

Dr. don Slavko Kovačić,
Crkvene prilike na europskom Zapadu i hrvatskoj obali za života sv. Franje Asiškoga i prvoga stoljeća razvoja franjevaštva
Situazione religiosa ed ecclesiastica nell'Europa occidentale e in particolare sulla costa croata dell'Adriatico nel tempo di s. Francesco d' Assisi e durante il primo secolo del francescanesimo 57

 

Dr. Josip Faričić,
Dolasci sv. Franje Asiškog na hrvatsku obalu u kontekstu pomorsko-geografskog sustava Jadrana

The arrivals of St. Francis of Assisi on the Croatian coast in relation to Adriatic maritime-geographic system 67

 

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, OFM,

Prvi franjevački plodovi svetosti u zemlji Hrvata

The first Franciscans fruits of sanctity in the land of Croats 91

 

Milan Ivanišević,

Desa Lučić i franjevci u Trogiru

Desa Lučić and Franciscans in Trogir 113

 

Fra Nikola Mate Roščić, OFMConv.,

Splitsko-trogirska predaja o dolasku sv. Frane 1212. god. na hrvatsku obalu

Written records about the visit of St. Francis to Split and Trogir 139

 

Dr. fra Stanko Josip Škunca, OFM,

Sv. Franjo i franjevački početci u Zadru

St. Francis' visit and the Franciscans of Zadar 163


Fra Donat Fabijanić, OFM,

Zadarski zapis s kraja XIX. stoljeća o putovanju sv. Franje

Manuspcript written at the end of the 19yh century in Zadar 173


Dr. fra Josip Sopta, OFM,

Franjevački početci u Dubrovniku

Franciscans in Dubrovnik 189


Dr. Marijan Sivrić,

Franjevci u oporukama dubrovačkog notarijata

Records on the Franciscans of the eastern Adriatic coast and inland in the Notary Public testaments of Dubrovnik 221


Fra Ljudevit Anton Maračić, OFMConv.,

Kvarnersko-istarske predaje o dolasku sv. Franjena hrvatsku obalu

La tradizioni del Qarnaro e dell' Istria sul'arrivo di San Francesco alla sponda Croatica 259


Fra Željko Železnjak, OFM,

Sveti Franjo Asiški u Zagrebu?

St. Francis of Assisi in Zagreb? 269

 

Dr. fra Anđelko Badurina, TOR,

Likovni prikazi boravka sv. Franje u Hrvatskoj

Paintings showing St. Francis' stay in Croatia 275


Dr. fra Andrija Zirdum, OFM,

Prvi franjevci u Bosni

The first Franciscans in Bosnia 281

 

Fra Marijan Vogrin, OFMConv.,

Začetki reda manjših bratov na ozemlju Slovenijein kjer so nekoč živeli Slovenci

Emergence of the order of friars minor at the territorySlovenian people used to live 287

 

Fra Angelo Paleri, OFMConv.,

Mjesne predaje o putovanjima sv. Franje u pokrajini Marke

Written and oral tradition on St. Francis' travels into the March of Ancona 297

 

S. Kata Karadža, ŠSF,

Prvi samostani klarisa u hrvatskim zemljama

Erste Klarissen und Klarissenklöster in unseren gebieten 307

 

S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević), OSC,

U sjaju velike obljetnice

Celebrating the great jubilee 325

 

Fra Petar Runje, TOR,

Hrvatski franjevci trećoredci u XIII. stoljeću

Repentant followers of St. Francis among Croatian people 333

 

Dr. Milko Brković,

Diplomatička analiza papinskih isprava franjevcima XIII. st. sačuvanih u Franjevačkom samostanu u Zadru

Papal diplomatics from 18th century preserved in the Franciscan monastery of Zadar 349

 

Dr. Joško Belamarić,

Franjevci i umjetnost na hrvatskoj obali u XIII. stoljeću

The Franciscans and art on the Croatian coast in the 13th century 381

 

Dr. fra Daniel Patafta, OFM,

Fra Euzebije Fermendžin o počecima franjevaštva u Hrvatskom primorju i njegovu zaleđu

Fr. Eusebius Fermendžin about the beginnings of the Franciscan in the Croatian littoral and its hinterlan 413

 

Dr. fra Robert Jolić, OFM,

Fra Dominik Mandić kao istraživač franjevačkih početaka u Hrvata

Fr. Dominik Mandić, PhD, a researcher of the Franciscans beginings among Croats 435

 

 

PRVI DODATAK            455

... i druga slavlja 800. obljetnice dolaska sv. Franje na hrvatsko tlo           455

Velebno splitsko slavlje na Sustipanu           457

Tisak o 800. obljetnici dolaska sv. Franje Asiškoga u Hrvatsku         469

Prvi, Drugi i Treći franjevački red u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori         473

 

DRUGI DODATAK           475

Prezentacija Zbornika »Kačić« u Viteškoj dvorani »Braće Hrvatskoga Zmaja«     475

1. Knjiga u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja (fra Hrvatin Gabrijel Jurišić)       476

2. Jubilej Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja (akademik Nikša Stančić)       481

3. Zbornik u prigodi 75. obljetnice života dr. fra Karla Jurišića (dr. Anđelko Mijatović)    486

4. »Ancilla Domini - Službenica Gospodnja« zbornik u čast fra Pavla Melade (dr. fra Bruno Pezo)    491

5. Starac Milovan u Americi s posebnim osvrtom na recepciju Kačićeva djela na engleskom govornom području (dr. Stipe Botica)   496

6. Zbornik u čast Emilija Marina za 60. rođendan (Marito Mihovil Letica)     502

 

* * *

 

Suradnici u ovom broju zbornika »Kačić«

Collaboratores in volumine hoc 509

Popis slika

Conscriptio imaginum 511

Izdanja Zbornika »Kačić«
Editiones miscellaneorum »Kačić« 513

Uredništvo je primilo i preporučuje (2014.-2015.) 
Commentarii periodici et libri ad Redactionem missi 521

Kazalo osobnih imena
Index nominum personarum 539

Kazalo zemljopisnih naziva
Index nominum locorum 551

Sadržaj - Index 563

* * *

Upute suradnicima      568


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas46
Ovaj mjesecOvaj mjesec46
UkupnoUkupno7614924

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 50