Fra Anđelko Domazet „Kršćanska objava: Fundamentalno-teološka studija“

Prof. dr. sc. fra Anđelko Domazet, profesor na KBF-u Sveučilišta u Splitu i magistar franjevačkih bogoslova, objavio je knjigu „Kršćanska objava. Fundamentalno-teološka studija“ u izdanju 'Službe Božje'. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Nediljko Ante Ančić, izv. prof. dr. sc. Željko Tanjić, izv. prof. dr. sc. Dušan Moro i dr. sc. Tomislav Kovač. O sadržaju knjige, koja je napisana na 300 stranica, piše autor u Predgovoru.

 


PREDGOVOR

Ovoj su knjizi polazište moja predavanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Uvidjevši da nedostaje na hrvatskom jeziku teoloških tekstova koji se izričito i sustavno bave problematikom kršćanske objave, odlučio sam u ovoj studiji produbiti metodološke i sadržajne aspekte teologije objave uzimajući u obzir recentnu teološku refleksiju.

Prva je zadaća ove knjige pružiti jednu zaokruženu i cjelovitu viziju teoloških sadržaja i problema vezanih uz teologiju objave. Zbog toga je struktura knjige podijeljena tako da čitatelju pruži jasan pregled svih ključnih tema vezanih uz ovaj središnji traktat temeljnog bogoslovlja. Imajući u vidu svu složenost postavljene teme, studija predstavlja pokušaj doprinosa njezinu rasvjetljivanju u petnaest poglavlja, razvrstanih u tri zasebna dijela.

U prvom dijelu knjige, Temeljno bogoslovlje kao teologija objave, nastoji se kroz četiri poglavlja definirati pojam i zadaća teologije od antike preko srednjeg vijeka pa do današnjih dana, zatim opisati povijesni nastanak, razvoj i ciljeve temeljnog bogoslovlja kao teološke discipline, te posebno istaknuti značenje „objave“ kao temeljne kategorije kršćanskog samorazumijevanja. S tim u svezi razmatraju se neke srodne i nezaobilazne teme za temeljno bogoslovlje kao što su odnos vjere i razuma, teologije i filozofije, istine i uma.

U drugom se dijelu, Božji tragovi: biblijsko svjedočanstvo objave, također kroz četiri poglavlja osvjetljuju temeljne odrednice i značajke Božje objave u Svetom pismu, počevši od Starog zavjeta pa sve do radikalne novosti božanske objave očitovane u povijesnoj osobi Isusa Krista, koja svoj vrhunac dostiže u pashalnom otajstvu križa, smrti i uskrsnuća Kristova.

Treći i glavni dio knjige, Sustavno-teološko razmišljanje o jedinstvenosti i specifičnosti kršćanske objave, kroz sedam poglavlja daje uvid u razumijevanje Božje objave u kršćanskoj teologiji i nauku Crkve. Najprije se donosi povijesni pregled teološkog i doktrinarnog shvaćanja kršćanske objave: od patrističkog doba i srednjeg vijeka, preko tridentskog razdoblja i prosvjetiteljstva, sve do koncilske obnove, u kojemu je moguće razabrati epifanijsko, teoretsko-instruktivno i komunikacijsko shvaćanje objave. Zatim se jasno ističe promjena paradigme koju je Drugi vatikanski koncil donio u razumijevanju objave, analizirajući prvo poglavlje dogmatske konstitucije o božanskoj objavi Dei Verbum. U tom kontekstu izdvajaju se bitne odrednice koncilskog shvaćanja objave kao što su relacijsko, povijesno, sakramentalno i osobno poimanje kršćanske objave.

U ovom trećem dijelu također se obrađuju neke nezaobilazne teme vezane uz teologiju objave poput ontološkoga, epistemološkog i teološkog statuta objave, teoloških modela posredovanja istine objave (na temelju trojice relevantnih teologa: Karla Rahnera, Hansa Ursa von Balthasara i Johanna Baptista Metza), zatim odnosa Kristove objave, religijskog pluralizma i međureligijskog dijaloga, pitanja Božjeg djelovanja u svijetu, uključujući odnos prirodnih znanosti i nadnaravnosti Božjih čina, te naposljetku odnosa objave i ljudskog iskustva, to jest pokazivanja smisla Božje objave za čovjeka, međuljudske odnose i shvaćanje svijeta i povijesti.

U obrađivanju ovih brojnih, raznolikih i zahtjevnih tema, nastojao sam povezati teologiju objave s konkretnom egzistencijom današnjeg čovjeka suočena s mnoštvom novih pitanja i izazova, poglavito onih koji dolaze iz suvremenih znanstvenih spoznaja (dinamičko-evolutivne vizije stvarnosti) i pluralističkih svjetonazora.

Cjelina je knjige koncipirana više propedeutički nego sustavno, svjesno je mnogo toga tek nagoviješteno, tako da ova studija ne može biti više od svojevrsnog uvoda u teološki traktat o kršćanskoj objavi. Nadam se da će čitatelji u ovoj knjizi prepoznati i neka svoja pitanja te naći poticaje za daljnje samostalno istraživanje i spoznavanje. Dok od srca zahvaljujem recenzentima knjige na njihovim savjetima i sugestijama, želim da ova fundamentalno-teološka studija o kršćanskoj objavi bude od znanstvene i duhovne koristi studentima teologije, svećenicima i vjernicima laicima.

Anđelko Domazet 

SADRŽAJ

 

Predgovor

Prvi dio:

TEMELJNO BOGOSLOVLJE KAO TEOLOGIJA OBJAVE


I. ZNAČENJE I ZADAĆA TEOLOGIJE

1. Povijest riječi ‚teologija‘

2. Teologija: razumijevanje objave i vjere

3. Pluralnost teologije

4. Teologija: otvoreni govor o Bogu


II. PREMA DEFINICIJI TEMELJNOG BOGOSLOVLJA

1. Od tradicionalne apologetike do fundamentalne teologije

1.1. Prosvjetiteljska apologetika

1.2. Neoskolastička apologetika

1.3. Koncilska obnova

2. Temeljno bogoslovlje danas

2.1. Stanje, izazovi i zadaća

2.2. Stil i metoda: apologetika – hermeneutika – dijalogika


III. OBJAVA – TEMELJNA KATEGORIJA SAMOSHVAĆANJA KRŠĆANSTVA

1. Kršćanstvo kao religija objave

1.1. Tri značenja pojma objave: estetsko, religijsko, teološko


IV. TEMELJNO BOGOSLOVLJE IZMEĐU VJERE I RAZUMA

1. Teologija i filozofija

1.1. U obzorju pitanja o istini

1.2. Otvoreni um


Drugi dio:

BOŽJI TRAGOVI: BIBLIJSKO SVJEDOČANSTVO OBJAVE

V. BOŽJA OBJAVA U STAROM ZAVJETU

1. Izvjesnost Božje zbilje

2. Epifanijsko shvaćanje objave

3. Starozavjetna terminologija objave

4. Božja inicijativa

5. Biblijska praobjava


VI. BIBLIJSKA POVIJESNA OBJAVA

1. Bog obećanja

2. Bog osloboditelj

3. Objava Božjeg Imena

4. Bog povijesti

5. Bog Zakonodavac

6. Riječ, Mudrost, Duh

7. Skroviti Bog


VII. BOŽJA OBJAVA U ŽIVOTU ISUSA KRISTA

1. Isus Krist između vjere i povijesti

2. Više od proroka: Sin Božji iz Nazareta


VIII. VRHUNAC OBJAVE: PASHALNO OTAJSTVO

1. Križ kao događaj objave

2. Isusovo uskrsnuće: povijest Živoga


Treći dio:

SUSTAVNO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE O JEDINSTVENOSTI

I SPECIFIČNOSTI KRŠĆANSKE OBJAVE


IX. POVIJESNI PREGLED TEOLOŠKOG RAZMIŠLJANJA O OBJAVI

1. Teoretsko-instruktivni model: objava kao poučavanje

1.1. Patrističko doba

1.2. Srednji vijek

1.3. Od Tridentskog do Prvoga vatikanskog koncila

2. Prosvjetiteljska kritika objave

2.1. Autonomni razum:

relativiziranje autoriteta, tradicije, povijesti

2.2. Odgojna vrijednost objave


X. DRUGI VATIKANSKI KONCIL: RELACIJSKO POIMANJE OBJAVE

1. Zbiljnost objave

1.1. Proslov (DV 1)

1.2. Narav i predmet objave (DV 2)

1.3. Priprava evanđeoske objave (DV 3)

1.4. Krist dovršuje objavu (DV 4)

1.5. Objava se prihvaća vjerom (DV 5)

1.6. Vjera i razum (DV 6)

2. Bitne odrednice koncilskog shvaćanja objave

2.1. Misterij Boga objavljen u riječi

2.2. Povijesnost objave

2.3. Sakramentalna struktura objave

2.4. Osobno poimanje objave


XI. ONTOLOŠKI, EPISTEMOLOŠKI I TEOLOŠKI STATUT OBJAVE

1. Aporija objave kao odnos između transcendencije i imanencije

1.1. Relacijski monoteizam

2. Posredovanje objave simbolima

2.1. Posebnost simboličke spoznaje

3. Vjera i vjerodostojnost objave

3.1. Raščlamba vjere (analysis fidei)

4. Od znakova vjerodostojnosti do vjerodostojnosti objave

4.1. Svjedoci objave

4.2. Objava kao znakovitost


XII. TEOLOŠKI MODELI POSREDOVANJA ISTINE OBJAVE

1. Karl Rahner: Transcendentalna i kategorijalna objava

2. Hans Urs von Balthasar: Objava kao samoproslavljenje Božje ljubavi

3. Johann Bapitst Metz: Objava iz perspektive teodicejskog pitanja


XIII. OBJAVA I RELIGIJSKI PLURALIZAM

1. Objava Krista i religijska povijest čovječanstva

1.1. Teologija religija: tri modela

2. Trinitarna kristologija: gramatika kršćanske vjere u objavu

2.1. Kršćanski identitet onkraj relativizma i fundamentalizma

2.2. Međureligijski dijalog


XIV. OBJAVA I BOŽJE DJELOVANJE U SVIJETU

1. Čudo i prirodoznanstvena spoznaja

2. Božja aktivnost i ljudska sloboda

3. Objava kao informacijsko događanje

4. Objava i evolucija


XV. ISKUSTVO OBJAVE DANAS

1. Čitati Sveto pismo

1.1. Ljudski odnosi

1.2. Smisao povijesti

1.3. Svijet kao Božje djelo

2. Fenomen posebnih objava i ukazanja

2.1. Teološko mjesto posebnih objava


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Šibenik / Šubićevac: Predstavljanje knjige

************

Otok: Proslava sv. Luke

************

Najava Izbornog kapitula u Hrvatskom nacionalnom bratstvu OFS-a

************

Obiteljski susret

************


Dani crkvene glazbe 2019.

************

Vierzehnheiligen kod Bamberga: Pastoralni skup Digitalno doba i pastoral mladih, 7. - 10. 10. 2019.

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2272
Ovaj mjesecOvaj mjesec32007
UkupnoUkupno7167659

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 55