Proslavljen dan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu svečano je u četvrtak, 14. svibnja 2015., proslavio svoj dan i šesnaestu godinu pripadanja splitskoj sveučilišnoj zajednici. Tom je prigodom Fakultet dodijelio svjedodžbe, diplome, licencijate i nagrade studentima. Svečanost je započela euharistijskim slavljem, koje je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predvodio veliki kancelar KBF-a u Splitu nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić u koncelebraciji s dekanom KBF-a prof. dr. sc. don Antom Mateljanom, prodekanom prof. dr.sc. fra Antom Vučkovićem, profesorima i odgojiteljima.


Osvrćući se na Uzašašće Gospodinovo i Dan fakulteta na početku homilije nadbiskup se zapitao „gdje su te poveznice između Kristova uzašašća kojeg danas slavimo i njegove priprave da uđemo u otajstvo ljubavi i križa i korigiramo svoje poglede na kraljevstvo, svoje interese da budemo suradnici u ostvarenju?“. Nastavio je kako je teologija 'produžena ruka' Krista u ostvarenju kraljevstva Božjega u navještaju Radosne vijesti spasenja, ali ne na taj način da gledamo samo u nebo “nego da s pogledom neba uzašašća i našega ostvarenja u Kristu pogledamo svoju zemlju i da u povezanosti neba i zemlje nastavimo svjedočiti i raditi na ostvarenju spasenja“. Važnim je istaknuo kako akademska i intelektualna dimenzija studija teologije mora prijeći u pastoralnu dimenziju tako da studiranjem teologije pokušavamo vidjeti  stvarnost današnjeg svijeta, probleme, da vidimo gdje nas Gospodin šalje u dijalogu i susretu. „Nosimo snagu evanđelja koja ozdravlja, prosvjetljuje, liječi, spašava, jer ako se studij teologije zatvara samo u teorije, rasprave, mišljenja onda je zatvoren i ne izlazi do stvarnost i ostaje zatvorena u užem krugu“, istaknuo je nadbiskup i nastavio kako je za našu teologiju važno da on bude misijska, otvorena da dođe do stvarnosti u kojima se nalazi čovjek, da bude evangelizacijska. Kazao je kako ona treba dobiti proročku dimenziju kako bi otkrili Božju volju za sebe i druge da bi tada mogli biti produžena ruka Krista Gospodina. Kazao je između ostaloga da u ovom vremenu i prostoru kao da nam je potrebno obraćenje naših teoloških struktura, fakulteta u povezanosti u dijalogu sa svijetom koji je ranjen na svoj način. „Nije problem samo u obraćenju teologije, programa i strukture nego je problem u teologu, studentu, u nama. Mi se trebamo obraćati da bi mogli biti vidljivi, djelatni znak Krista uskrsloga koji je danas prisutan svojim navjestiteljima, njihovom navještaju i životu“. Osvrćući se na stav prema studiju teologije nadbiskup je potaknuo na razmišljanje o tome što je za nas studij teologije i da li tom sadržaju studija pristupamo znanstveno na udaljenosti poput vjeronauka gdje imamo informacije bez iskustva ili se događa se jedna suhoparnost, teret i koliko je potrebno tom sadržaju dati dimenziju osobnog iskustva, jer apostoli su nam napomenuo je nadbiskup prenijeli sadržaj jedino preko iskustva svoje vjere. Zato je uz dimenziju sadržaja važno vidjeti dimenziju iskustva. Možemo se pitati je li za nas liturgija mjesto spoznaje shvaćanja dubljega ili je to neki obred, dužnost i nije li potrebno da liturgija bude teologija i obrnuto. Nalazimo se pred otajstvom koje nam postavlja pitanja na koje ne možemo odgovoriti odjedanput, nego smo u procesu odgovora. Možemo jer nas Gospodin osposobljava snagom Duha Svetoga jer želi surađivati s nama kao sa apostolima, svojim prvim učenicima. Željeli bi da Gospodin naiđe na našu otvorenost, radost što nas je uključio da bi mogli u ovo naše vrijeme unijeti dimenzije kraljevstva Božjega kazao je nadbiskup i poželio „ da polako ulazimo i kroz našu molitvama, naš rad, djelatnost  u otajstvo kraljevstva Božjega i da bi mogli svakodnevno povezivati nebo i zemlju s molitvom koju izgovaramo „dođi kraljevstvo tvoje, budi volja Tvoja“ da nas  svakodnevno posvješćuje i uvodi dublje u poziv i poslanje koje nam ostavi Gospodin“.

Po završetku euharistijskoga slavlja uslijedio je akademski čin u velikoj sjemenišnoj dvorani.

Dekan Fakulteta prof. Mateljan uputio je dobrodošlicu svima nazočnima, osobito velikom kancelaru KBF-a u Splitu nadbiskupu Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Marinu Barišiću, te fra Anti Udovičiću koji je nazočio proslavi Dana KBF-a u ime odsutnog vicekancelara KBF-a u Splitu i provincijala Provincije Presvetoga Otkupitelja fra Joška Kodžomana. Pozdrave je uputio prorektorima Sveučilišta u Splitu prof. dr. Branku Matuliću i prof. Marku Rosiću, dekanima katoličkih teoloških učilišta, nazočnim dekanima, prodekanima i drugim predstavnicima splitskih fakulteta i ostalih visokih učilišta, predstavnicima grada i županije, predstavnicima znanstvenih udruga i kulturnih ustanova te nastavnicima, studentima i osoblju Fakulteta.  „Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, oslonjen na bogatu tradiciju Teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj, u novim okolnostima života hrvatskog naroda, nastavlja zahtjevnu zadaću promicanja kršćanske kulture u  društvu, posebno u akademskoj zajednici. Predavanja prošle akademske godine završili smo zahvalnicom, a predavanje ove godine započeli zazivom uha Svetoga i „lectio brevis“ dr. Edvarda Punde. Radosno smo sudjelovali na misnom slavlju prigodom početka akademske godine, u novom Studenskom domu u Kampusu“,  istaknuo je u svom pozdravnom govoru dekan Mateljan.

Sve nazočne pozdravio je i veliki vicekancelar KBF-a u Splitu splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić koji je naglasio kako Dan Fakulteta znakovito je na Uzašašće Gospodinovo i ulazi u taj program, strategiju Božju, plan i iskazao uvjerenje kako je Fakultet uključen u njega i kako je razumljiv ovaj plan i program ostvarenja čovjeka i svijeta. Uzašašće Gospodinovo je promocija naše povijesti, osobe, života i to je ob+naj poziv  i poslanje koje ima Fakultet i svatko na ovom Fakultetu. Nadbiskup je čestitao diplomantima koji su uložili truda koje je urodilo plodom. Poželio je da u Božjem planu bude samo jedna kvalifikacija za prepoznatljivost radnika, radnice na njivi Gospodnjoj u našem narodu u ostvarenju kraljevstva Božjega. Čestitao je svima, a Fakultetu poželio da „ovaj Kristov dan osvijetli Poželio im je je da ovaj dan osvijetli sve buduće njihove dane , a Fakultetu da ovaj dan Kristove proslave  osvijetli  sve dane akademske godine ove i svih budućih godina“.

U ime odsutnog  rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. Šimuna Anđelinovića skupu se obratio   prorektor  Sveučilišta u Splitu prof. dr. Branko Matulić. Uz pozdrave i čestitke iskazao je uvjerenje kako Katolički bogoslovni fakultet u Splitu ima puno intelektualnog i duhovnog bogatstva da je pozvan bogato i obilno razdavati je ne samo Sveučilištu nego gradu, županiji i domovini, a to kako je kazao nije posao nego poslanje.

Dekan Mateljan iznio je izvješće o radu Fakulteta od prošlogodišnje proslave dana Fakulteta. Na KBF-u u tri dodiplomska/diplomska studijska programa upisano 227 redovitih studenata, 107 muškaraca i 120 žena, od čega 63 bogoslova i 5 redovnica, te 4 slušača. Na dva poslijediplomska studijska programa,Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest Crkve i crkvenih institucija upisano je 24 redovitih studenata. Studenti ovog fakulteta pokazali su interes za razmjenu studenata po Erasmus programu tako je u zimskom semestru KBF ugostio tri studentice iz Poljske.

Odobren je plan vanjske suradnje s KBF-om u Zagrebu i Đakovu, sa Sveučilištem u Zadru, Studijem duhovnosti Hrvatske karmelske provincije,te Institutom sv.Anselma u Rimu. Nastavlja se suradnja s Filozofskim fakultetom i Umjetničkom akademijom dogovorena je suradnja sa Zdravstvenim studijima. Uz ugovore o suradnji s Teološkim fakultetima u Luzernu i Frankfurtu, te s Teološkim fakultetom u Insbrucku, kroz proteklu godinu sklopljeni u ugovori s teološkim fakultetom u Warszavi i Sveučilištem Ivana Pavla II. u Krakovu, a uspostavljena je suradnja s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Fakultetsko vijeće KBF-a prihvatilo je suorganizaciju više znanstvenih skupova: Konferencije Obitelj i odgoj za budućnost Europe, u listopadu u Krakowu, na kojoj će sudjelovati nastavnici KBF-a, 12. međunarodne konferencije o kliničkoj bioetici, u rujnu u Bolu, Međunarodne konferencije o vjerovanju, znatiželji, znanju i spoznaji krajem kolovoza u Trogiru. Komunikacijski seminar o Interakciji usmjerenoj na temu što će ga voditi nastavnici KBF-a pod vodstvom prof. Jadranke Garmaz.

Kroz proteklu godinu nastavnici KBF-a objavili su 11 knjiga, 49 znanstvenih radova, te 29 ostalih radova. Fakultet redovito izdaje dva znanstvena časopisa , Crkva u svijetu i Služba Božja.

Potom je uslijedila dodjela licencijata teologije, diploma i svjedodžbi za 36 studenata/ studentica. Osam studenata primilo je svjedodžbe prvostupnika /prvostupnice katehetike, sedam studenata stekli su zvanje diplomiranog katehiste, a dvadeset i jedan  student dobio je diplomu teologije te postiglo zvanje magistra/magistre teologije. Crkveni akademski stupanj licencijata iz teologije prema crkvenim propisima postigli su Silvana Burilović Crnov , Bruno Petrušić i don Pavao Piplica.

Prigodom Dana Fakulteta, prema Pravilniku KBF-a u Splitu kojega je obrazložio prodekan prof. dr. sc. Ante Vučković, Fakultet dodjeljuje tri nagrade najboljim studentima. Prva se nagrada dodjeljuje studentu koji je položio sve predmete cjelovitoga studija te ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrada se dodjeljuje Josipi Burazer koja je u prošloj ak. god. odslušala cjeloviti program Teološko-katehetskog studija i položila sve ispite s prosječnom ocjenom izvrstan (4,71)

Druga se nagrada dodjeljuje studentu koji je u protekloj akademskoj godini položio sve predmete iz godine koju je pohađao i ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod 4,0. Ove godine, kao i prethodne  nagrađuje se Danko Kovačević, student treće godine integriranoga Preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija. U prošloj je akademskoj godini ostvario 60 ECTS bodova s prosječnom ocjenom (5,00). Treća nagrada dodjeljuje se studentu koji ima najbolji seminarski rad u protekloj godini, čija ocjena ne smije biti ispod 4,0. Ove godine nagrađuje se seminarski rad Katarine Ivanović, studentice prve godine Diplomskog teološkog-katehetskog studija. Seminarski rda je izradila pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića pod naslovom“ Koncept obreda kod Rene Girarda“. Rad je ocijenjen ocjenom izvrstan (5,0).

Ove akademske godine povelja zahvalnosti dodijeljena je zbog odlaska u zasluženu mirovinu gđi. Katarini Glunčić-Škarpa koja je do umirovljenja radila na radnom mjestu voditeljice izdavačke djelatnosti.

Zahvalu u ime studenata na kraju uputio je đakon Ivan Jurin.

Akademski čin uzveličao je pjevanjem Mješoviti ansambl KBF-a, klapa Prigodari i mješoviti zbor Fakulteta uz glasovirsku pratnju s. Lidije Bernardice Matijević i pod ravnanjem mo. Šime Marovića.

Fotografije


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas302
Ovaj mjesecOvaj mjesec65510
UkupnoUkupno7608011

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 33