S KRISTOM U TREĆEM TISUĆLJEĆU

 

Fra Josip Šimić

S KRISTOM U TREĆEM TISUĆLJEĆU

Krist jučer, danas i uvijeke...

Recital

 

 

Ko čovjek možda iz Hrvatske,

koji Veroniku nam vidjet došao je,

Pa pred tom slavom starodavnom stoji

 

Zabezeknut, a misli mu se roje:

„Gospodine moj, Isuskrste Bože

Takvo je dakle bilo lice Tvoje?“

(D. Alighieri, Raj XXXI, 103-108)


 

 

I. „Krist jednom stade na žalu...“

 


Adventsko vrijeme tiho ko pretsnježni sati

šumom cmogoričnom ide pod granama mističnih jela

O, kad bi nam svaka čežnja mogla stati

i pasti svaka težina s našeg umornog tjela...

i htjeli bi otsanjati božićni san u niskoj seljačkoj kući

i osjetiti čar zomica i njihove zvuke.

(V. Kos, Adventsko vrijeme)


„Krist jednom stade na žalu... “

 

Kraj jezera stajaše Isus u osvit novoga dana

Uz njega se stiskao narod željan utjehe svježe.

A On je zamišljen bio i gledao lađice dvije,

gdje uz obalu vlažnu pod suncem jutarnjim leže.


Ribari su krpili mrže od noćnog umorni lova

i svoje čistili lađe za skoru sretniju zgodu.

A On stupio pribran na lađu Simona muža

rekavši da mu je dublje u bistru otisnu vodu.


„Krist jednom stade na žalu... “

 


Tada je gledao narod i ruke digao svoje,

i melem istine vječne na skromne spuštao glave.

Ribari su prestali s poslom. Svi su se dizali duhom

iz teških svagdašnjih briga u vedre visine plave.

 


A kad je svršio, reče: - Simone, pokupi mreže,

pučina čeka vas modra. Bit će obilna lova.

A Simon: - Svu noć smo zalud trudili ruke svoje,

al riječi Tvoje nek budu nada uspjeha nova.


„Krist jednom stade na žalu... “

 


I kad su široke mreže u tamne dubine sišle,

gdje se nijemi život vječnim promislom giba,

ribari su jedva mogli svojim rukama snažnim

na lađu izvući mnoštvo, mnoštvo nadošlih riba.

 


A kad je vidio Simon što se s mrežama zbilo,

u strahuje rekao: - Idi, jer dani grijehom mi blude!

A Isus na to mu mimo: - Ne boj se, Simone! Hodi!

Od sada lovit ćeš tako za me svijetom ljude!

(A. Jakšić, Kod Genezaretskog jezera)


„Krist jednom stade na žalu... “

 


Na Golgoti je umro - a za koga je izda’no?

je l' pala žrtva ova ii kasno ili rano?...

Na Golgoti je umro i svijet za to znade...

A krv je tekla mnoga i srce tu je stalo...

(S. S. Kranjčević, Eli! Eli! Lama Azavtani?!

 


„... Oprosti, vječni silni svemožni,

U naroda je krivi prorok prav i narodi su djeca velika,

Što lako im je kupit igračke!

Oprosti im, o silni, svemožni...

(S. S. Kranjčević, Mojsije)


„Krist jednom stade na žalu... “

 


Isuse blagi, u doba kasnih sati,

kad još bdiju siromasi tvoji,

skromnom krojaču odvest ću te, da ti

jedno obično odjelo skroji...

 


Zatim čovjeku, koji šešire pravi

sa spuštenim obodom da sakriju bol.

Jedan će da se nakrivi i na tvojoj glavi.

Prostran da u se primi i tvoj oreol.

(N. Šop, Gdje bih vodio Isusa)


„Krist jednom stade na žalu... “

 

 


II. „Kriste u tvoje ime sad smo ovdje svi... “

 


Dugo, dugo već čekam

pod zvjezdama

ogrnut u modrinu

zornica

na božićna zvona

blagdanska sklona

da otvorim dušu

i sva vrata...

(S. Mičić, Zvjezdane Vigilije)


„Kriste u tvoje ime sad smo ovdje svi…“

 


Kristuš na križu visi

Brez jene ruke,

postavljen na muke,

On samo v nebo gledi!...

Vre mnoga leta

kaj je v nebo vzišel

Jezuš iz Nazareta...

 

Curička mala i bela

cvetja je donesla i Nemu pred noge ja dela.


I videl je Kristuš na križu

to lepo, mlado dete

i znal je da su v protuletje

mlade ženske svete...

(T. Prpić, Kristuš na cesti)


„Kriste u tvoje ime sad smo ovdje svi…“

 


Gospode, Tebi se klanjam, bezbroj što sunaca ravnaš,

Ali Te, Gospode, ljubim Tvojih zbog petero rana,

Trnjanog Tvojega v’jenca, krvavog probitog srca –

Hriste, hosana, hosana!

(I. Poljak, Hosana)

 


Gospode, ne dopusti

da strah i sumnja

budu do kraja

kruh svagdanji.

Ja bih da mi duša plane

zubljom na gori

i bude u njoj sve:

i zemlja do neba

i mora

da ovaj dan

i sutrašnji

i svi ostali,

i noći –

budu Tvoje...

Ako hoćeš,

oduzimi i volju.

Ah otkrij se već jednom

i reci

što od ovih dana,

ovih noći hoćeš.

(A. Fides, Moje me molitve bole)


„Kriste u tvoje ime sad smo ovdje svi..."

 


Sve orgulje svijeta

i svemira

brujahu u mom srcu...

a moje biće

postade pjesma

pjesma T e b i.


I spoznah

da samo Ti možeš biti

moja sreća i radost i mir...

I ljubav, Zauvijek.

(S.M.Ž., Zuvijek)


"Kriste u tvoje ime sad smo ovdje svi..."

 

 

 

III. „Daj nam svima Duha svog... “

 


Zvao si me križ da uzmem krvav

i da u njem pronađem svoj mir.

Zvao si me da za svjetlom lutam

luci spasa gdje je vječni pir.

(A. Čavka, Zvao si me)

 

Ti zoveš mene na Golgotu goru.

Da Križ Tvoj nosim znojan, bos i žedan!

Da teške krvave Ti stope slijedim?!

Al gle ja jadan... plačem,... znojim, blijedim...

Ne, nijesam, Kriste! Ne... ah nijesam vrijedan!

(I. Rod, Poziv)


„Daj nam svima Duha svog...“

 


-      Gospodine, reci. Što od mene hoćeš’

Radosti mi nesta, suhoćom me lomiš.

Vrati se i đaj mi tek veselje ptice.

što od mene hoćeš da me tako lomiš?

(F. Jammes, Gospodine, reci....)

 


O Bože, Bože, sjeti

se svih obećanja blistavih,

što si ih meni zadao...

 

O Bože, žeže tvoj a riječ

i tijesno joj je u grlu,

i željna je da zavapi...


Jer meni treba moćna riječ

jer meni treba odgovor,

i ljubav, ili sveta smrt...


jer mi je mučno biti slab,

jer mi je mučno biti sam,

(kada bih mogao biti jak...

(T. Ujević, Svakidašnja jadikovka)


„Daj nam svima Duha svog...“

 


Mrtvi mi valovi izbacuju vesla.

Sporo idem uza snagu svu...

imam vjeru čvrstu da prkosim vjetru

i znam da je Isus mem sklon.

Pa kad teška vesla iz ruku mi padnu,

Ja ću zaspat, a veslat će on.

(R. Kupareo, Isus u mojoj lađi)

 


O milosni Bože, kako dobro znaš

Sigurnog vođu zalutalima nać!

Tvoj tron je tama u ponoru svjetla,

Plamen slave što vidjeti se ne da.

Uči me vjerovati u Te objavljena...

(J. Dryden, Svjedočanstvo Crkve)


„Daj nam svima Duha svog...“

 


Gospode, nauči nas,

da ne ljubimo samo sebe...

Uči nas misliti na druge

i ljubit, prije svega one,

koje nitko ne ljubi...

Gospodine, smiluj se svima koji trpe!...

Nama pak oprosti što smo ih

iz neznanja i straha zaboravili.

(R. Fotlerau, Molitva za sve siromahe svijeta)

 


Samo to Te molim, samo to Te molim,

Da ti služit smijem, da te žarko volim,

i da dam moji Tebi lete

Zaljubljeni kano čiste himne svete.

(I. Poljak, Molitva)


„Daj nam svima Duha svog...“

 

 


 

IV. „Ti Kriste kralj si vjekova


Ne traži Boga mišlju; u praznim

u kojoj se miso, tamna sjenka, gubi.

Uza te Bog je, uvijek u blizini

u stvarima oko tebe u zvuku i muku.

 


Bog ti je uvijek najbliži od svega:

Diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba;

Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica

i plaši te iz svake stvari: nema tajne.

(A. B. Šimić, Nađeni Bog)


„Ti Kriste kralj si vjekova... “

 


Ući ću možda sa štapom lutanja

ko zna koje veće u crkvu kraj mora;

već star, i prešav oštrinu svih putanja,

možda ću doći crkvi djetinjih zora...

bez prkosa uma, bez strasti što bunca,

kleknuti će moja duša žalosna od osame.

(F. Alfirević, Pobožnost)

 


Isus i ja:

On me gleda, ja ga gledam,

Za sve blago

Toga svijeta ja ga ne dam.

(I. Ev. Šarić, Isus i ja)


„ Ti Kriste kralj si vjekova... “Kriste, pravi pute,

hvala ti za staze

što vode do sutra

kroz besane noći

u rascvala jutra.


Kriste, kruše živi,

hvala ti na grozdu

i za klasje zrelo

što se poljem zlate

za prinos i jelo.


Kriste, svjetlo samo,

hvala ti za sunce

što ga vješaš danom

da te mogu vidjet

u malom i zananom.

(S. Mičić, Kriste, hvala ti)


„ Ti Kriste kralj si vjekova... “

 


S Tobom ići u korak, ne žureći, jednostavno kao pratilac,

Gospodine,...

S tobom ići smiono pod snažnim vjetrovima ljubavi...

S tobom ići i usred opasnosti, kada noć nastaje...

S tobom ići a sve drugo napustiti, u Tebi naći oslonac...

S tobom ići, iskušenjima prkositi i svoje boli s Tvojom

mukom ujediniti,

sve Ocu žrtvovati i na putu do kraja ustrajati:

za bolji, svetiji i sretniji svijet.

(J. Galot, Na putu s tobom)


„Ti Kriste kralj si vjekova... “

 


Poći ću, zaodjenuta bjelom odjećom, nevinosti,

kao u sunčani dan,

rascvjetanim stazama,

u nova jutra Tvojih proljeća,

u Tvoj dan koji nema zalaza...

Poći ću, ostavivši svu tugu zemlje

i zaogrnuta odjećom djevičanstva,

u nova jutra,

na cvjetne staze...

(S. Marija od Presv. Srca, Poći ću...)


„ Ti Kriste kralj si vjekova... “

 


Svevišnji, svemogući, Gospodine dobri,

tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.

Tebi to jedinom pripada,

dok nijedan čovjek dostojan nije

ni da ti sveto spomene ime....

Hvalite i blagosivajte Gospodina moga,

zahvaljujte njemu i služite mu u poniznosti velikoj!

(F. Asiški, Pjesan stvorenja)


(Pjeva se) „Ti Kriste kralj si vjekova... “

 


Žarki je zgasil se dan.

Cesta vu kmicu zavija,

Čas je počinut se, spat,

Zdrava Marija!

(D. Domjanić, Zdrava Marija)

 

 

Prošecija duga čez vulice ide,

Vuz male starinske te hiže...

Prošecija k crkvi se diže.

(D. Domjanić, Prošecija)


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1228
Ovaj mjesecOvaj mjesec17997
UkupnoUkupno7632875

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 76