Generalne konstitucije Reda Manje braće
Treće poglavlje
 
„VI STE SVI BRAĆA”
 
(Mt 23,8 NPr 22,33)
 
 
I. Odsjek

Bratska zajednica


Čl. 38
Braća, kao sinovi Oca nebeskoga i braća Isusa Krista u Duhu Svetome1, slijedeći evanđeoski način života koji je Gospodin objavio svetome Franji2, provode bratski život u zajednici3, međusobno se ljube i hrane brižnije nego što majka ljubi i hrani svoga tjelesnoga sina4.

Čl. 39
Ljubavlju Božjom koja je razlivena u njihovim srcima po Duhu Svetome5 neka sva braća najvećma među sobom iskazuju zajedništvo obiteljskog ozračja6 i uzajamnoga prijateljstva, i svi neka gaje uglađenost, ljubaznost i druge kreposti, tako da jedni drugima budu trajni poticaj nade, mira i radosti7 kako bi, okupljeni u pravome bratstvu, postigli punu ljudsku, kršćansku i redovničku zrelost.

Čl. 40
Budući da je svaki brat Božji dar koji je dan zajednici8, neka se braća - iako različitih karaktera, kulture, ćudi, talenata, sposobnosti i osobnih kvaliteta - uzajamno prihvaćaju u vlastitoj stvarnosti onakva kakva jesu i kao jednaka tako da cijelo bratstvo postane privilegirane mjesto zajedničkoga susreta s Bogom9.

Čl. 41
Svi su članovi Reda po imenu i stvarno braća i manji premda vrše različite poslove, zadaće i službe u Redu.

Čl. 42
§ l. Da bi se što bolje unapređivalo bratsko jedinstvo, neka braća pretječu jedan drugoga u međusobnoj ljubavi, spremno neka čine međusobno uzajamne usluge, podupiru dobre pothvate i neka se raduju uspjehu drugih.
§ 2. Život bratskoga zajedništva zahtijeva od braće: jednodušno vršenje Pravila i Konstitucija; sličan način života; sudjelovanje u činima bratskoga zajedništva, osobito u zajedničkoj molitvi, evangelizaciji i kućnim poslovima; a isto tako predavanje u korist bratstva svih prihoda primljenih s bilo kojega naslova10.

Čl. 43
Neka se braća čuvaju svakoga djelovanja kojim bi se moglo povrijediti bratsko jedinstvo. A ako bi pak „bio neki brat koji bi htio tjelesno a ne duhovno živjeti, neka ga braća, koja s njime žive, ponizno i s ljubavlju opomenu, pouče i ukore”11.

Čl. 44
Iznemoglu, bolesnu i stariju braću sva su braća dužna „posluživati kako bi željela da se njih posluži”12. Neka se zato sva braća, posebno provincijali i gvardijani, za njih zdušno brinu, neka ih posjećuju i prikladno im pomognu u njihovim osobnim duhovnim i materijalnim potrebama te im iskažu osjećaj zahvalnosti13.

Čl. 45
§ 1. Ministri i gvardijani, tijesno povezani s braćom koja su im povjerena, neka nastoje izgrađivati bratstvo „poput obitelji sjedinjeno u Kristu”14 u kojemu se prije svega traži i ljubi Boga. Neka im budu primjer u njegovanju vrlina i obdržavanju zakona i predaja Reda15.
§ 2. Za promicanje odgovorne i aktivne poslušnosti, ministri i gvardijani neka saslušaju mišljenje braće bilo pojedinačno ili zajedno sabrane, štoviše neka ispitaju i potiču njihovo razmišljanje pri čemu ipak ostaje na snazi njihova vlast da odluče i narede što treba raditi ‘6.
§ 3. Braća neka rado pomažu ministrima i gvardijanima koji nose veći teret, neka iznose svoje mišljenje te u duhu vjere i radosno provode u djelo njihove odluke.

Čl. 46
Gvardijan s braćom na samostanskom kapitulu neka zgodno uredi kućni život da se promiče pravo, stvarno i srdačno bratstvo.

Čl. 47
Da bi se zaštitio obiteljski život u bratstvu, neka se u svim kućama drži klauzura prema odredbama statuta, ali tako da jedan dio kuće uvijek bude pridržan samo za braću17.

Čl. 48
§ 1. Prema Pravilu i predaji Reda, redovito odijelo manje braće jest tunika s kukuljicom tamnosive ili smeđe (pučki: kestenjaste) boje i bijeli pojas18. Neka ga braća nose kao znak franjevačkoga života19.
§ 2. U nošenju odijela i obuće neka braća vode računa o siromaštvu i poniznosti, i neka se uzdržavaju od svega što sliči na taštinu20.

Čl. 49
Neka se ministri i gvardijani i sva braća pažljivo brinu da se važniji događaji u Redu objave i braći i drugima.

Čl. 50
Gdje god se nađu braća, neka se duhovno i pažljivo susreću i međusobno pomažu21. Da se lakše i savršenije izvrši ova zapovijed svetoga Franje, u Generalnim i partikularnim statutima neka se predvide odgovarajuće odredbe za odnose među različitim tijelima Reda.

Čl. 51
Neka braća na zgodan način i prijazno iskazuju gostoprimstvo svima, a posebno braći i sestrama cijele franjevačke obitelji.

Čl. 52
Da bi bratski život u Isusu Kristu bio kvasac zajedništva među svim ljudima, neka braća svakoga uljudno primaju i dobrohotno postupaju s prijateljima i protivnicima 22, bilo da oni k nama dolaze ili mi idemo k njima23.

Čl. 53
Braća su dužna, za svjedočanstvo siromaštva i ljubavi, priteći u pomoć potrebama Crkve iz dobara koja su na upotrebu bratstva, pružiti pomoć onima koji su u pravoj potrebi i učiniti siromahe dionicima dobara24, prema odredbama partikularnih statuta.

Čl. 54
§ 1. Ministri i gvardijani, kao i ostala braća, prema partikularnim statutima, neka pravilno ispunjaju obveze tijesne povezanosti prema roditeljima, rođacima i dobročiniteljima braće, i neka ih uključuju u molitve bratstva.
§ 2. Nađu li se roditelji braće u nevolji, neka im se odredi pomoć, vodeći računa o njihovoj potrebi, a prema sudu ministara i gvardijana.

 
 
II. Odsjek

Odnosi sa sveopćom franjevačkom obitelji


Čl. 55
§ l. Neka se braća rado sjećaju da karizma koju je Bog udijelio svetom Franji sve svoje mnogostruke plodove donosi i očituje kako kod Manje braće tako i kod drugih članova franjevačke obitelji.
§ 2. Braća neka svim silama uznastoje njegovati i promicati puni razvoj ove franjevačke karizme kod sviju koje je duh svetoga Franje zahvatio i neka iskoriste priliku da se sastaju kako bi zajedničkim pothvatima pružali pomoć.
§ 3. Duhovni pomoćnici bilo kojega tijela ili stupnja franjevačke obitelji neka se pomnjivo izabiru prema odredbama općega i vlastitog prava.

Čl. 56
§ 1. Braća, priznajući, dakako, istu karizmu i tijesnu međusobnu povezanost, neka redovnicama II. i III. Reda sv. Franje uvijek iskazuju zdušnu brigu i pomoć25.
§ 2. Na prvi Red spada da čuva i štiti duhovno jedinstvo s redovnicama II. i III. Reda i da promiče njihove saveze, ali tako da uvijek bude osigurana autonomija njihova života, osobito upravljanja.

Čl. 57
§ 1. Ministri u samostanima redovnica, koji su pripojeni našemu Redu prema odredbi ZKP 614, vrše onu vlast koju određuje njihovo vlastito pravo.
§ 2. Provincijalni ministri koji imaju dužnost pohađati samostane redovnica, prema propisima njihova prava, neka tu zadaću obave u prikladno vrijeme osobno ili preko svojih delegata26.

Čl. 58
Da bi u Crkvi i u svijetu što savršenije i što uspješnije cvao kontemplativni život tih samostana, neka duhovni asistenti pomažu redovnicama da se oblikuju u duhu molitve, živim svjedočenjem istinskoga siromaštva i misionarskom revnošću.

Čl. 59
Braći i sestrama Trećega samostanskog reda kao i Svjetovnih ustanova i Društava apostolskoga života svetoga Franje neka ministri i gvardijani nastoje pružiti duhovnu pomoć i unapređivati suradnju u djelima evangelizacije koliko to budu iziskivale potrebe i dopuštale mogućnosti.

Čl. 60
§ 1. Prvom je Redu povjerena briga za Franjevački svjetovni red koji u svijetu pronosi duh svetog Franje i dionik je života, svjedočanstva i poslanja franjevačke karizme, čijoj punini pridodaje vlastiti, potrebni i komplementarni doprinos27.
§ 2. Manja braća neka tako cijene Franjevački svjetovni red, neka ga posebnom brigom podupiru i unapređuju uzajamnu životnu snagu i međusobno pomaganje da bi što više bio prožet pravim franjevačkim duhom i da bi se u svijetu, posebno među mladima, širio28.

Čl. 61
§ 1. Generalni i provincijalni ministri skupa s vlašću da osnivaju i pohađaju bratstva vrše vrhovnu upravu u Franjevačkom svjetovnom redu na način određen u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda i njihovu vlastitom pravu29.
§ 2. Neka braća rado pružaju duhovnu i pastoralnu asistenciju kako se određuje u Pravilu i vlastitim statutima Franjevačkoga svjetovnog reda.

Čl. 62
Duhovni asistenti neka nastoje da sva braća i sestre Franjevačkoga svjetovnog reda vjerno idu stopama svetoga Franje te da u svijetu šire evanđeoski navještaj i posebnu oznaku franjevačke duhovnosti o bratstvu, svjedočenju i služenju.

Čl. 63
Provincijalni ministri imaju vlast na području svoje provincije podizati udruge i društva kršćana koja na bilo koji način pripadaju Redu. Tu vlast mogu povjeriti i drugoj braći držeći se propisa prava30.

_______
1) Usp. 2P 49-53.
2) Usp. OR 14.
3) Usp. ZKP 607,2.
4) Usp. PPr 6,8.
5) Usp. Rim 5,5.
6) Usp. PPr 10,5.
7) Usp. NPr 7,16.
8) Usp. OR 14.
9) Usp. Mad 12.
10) Usp. ZKP 668,3.
11) NPr 5,5.
12) PPr 6,9.
13) Usp. ZKP 619.
14) ES II 25.
15) Usp. ZKP 619.
16) Usp. PC 14; ZKP 718.
17) Usp. ZKP 667,1.
18) Usp. PPr 2,14-15; OR 16.
19) Usp. ZKP 669,1; 1Čel22.
20) Usp. PPr 2,14-15; ZKP 282,1.284.
21) Usp. NPr 7,lS.
22) Usp. NPr 7,14.
23) Usp. Mad 15,17.
24) Usp. ZKP 640.
25) Usp. FViv 2.
26) Usp. ZKP 628,1.
27) Usp. ZKP 303 677,2.
28) Usp. ZKP 677,2.
29) Usp. ZKP 303 312,2.
30) Usp. ZKP 312,2. 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas475
Ovaj mjesecOvaj mjesec14755
UkupnoUkupno7629633

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 61