„ZDRAVO, MARIJO“

(Bdijenje uoči Gospe od Anđela, 1. kolovoza 2010.)

Pripremio: Fra Kristian Stipanović

 

 

Dok predsjedatelj izlaže Presveti Oltarski Sakrament,

pjeva se pjesma: Oče, mi ti se klanjamo.

 

 

Predsjedatelj:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

 

Gospodine Isuse,

promatrajući večeras tvoje euharistijsko otajstvo,

osnaženi smo u vjeri da si bio i ostaješ vjeran obećanju

danom svojim apostolima

da ćeš ostati s nama do konca svijeta.

Da, ti si s nama, s nama si svaki dan.

Pripadaju ti vrijeme i povijest svijeta i svakoga od nas

- prožeti smo tvojom ljubavlju.

Vjerujemo u tvoju božansku prisutnost

pod poniznim znakom posvećenog Kruha

i zahvaljujemo ti iz dubine srca.

 

Ti si s nama!

Ništa i nitko ne može nas otrgnuti od ove sigurnosti,

koja nas otvara za nadu

unatoč mnogim poteškoćama

koje smućuju naše srce i opterećuju naš život.

Ti si svijetlo koje pobjeđuje tmine zablude i laži.

Ti si oganj koji otapa led samoljublja i mržnje.

Ti si stijena koja učvršćuje naše dobre odluke.

Ti si utjeha koja tiša naše tjeskobe i strahove.

Ti si Svemogući Bog,

koji nas stvaraš, opraštaš nam i spašavaš nas.

 

Budi prisutan, Gospodine, u srcu svakoga od nas.

Budi najželjeniji i najdraži gost,

budi suputnik koji nas prati na putu života,

budi prijatelj koji s nama dijeli svaku bol i svaku radost,

budi najveće dobro i smisao našeg života,

budi cilj svake naše, pa i najsmionije čežnje,

budi kruna svakog našeg napora

na tegobnom životnom putovanju.

 

 

Kratko klanjanje u šutnji (oko 1 min).

Zatim predsjedatelj pozove vjernike da zauzmu stav tijela (klečanje, sjedenje, stajanje) koji im najbolje odgovara za molitvu.

 

Predsjedatelj:

Ovo naše večerašnje bdijenje, Gospodine, plod je naše želje da budemo u svemu poslušni tvojoj riječi. Ti si nam, naime, rekao…

 

Čitač 1:

Iz Evanđelja po Luki

„Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima! A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.“ (Lk 12, 35-40)

 

Predsjedatelj:

Gospodine, sve svoje učenike zoveš na budnost, da uvijek budemo spremni za tvoj dolazak. Uspoređuješ sebe s gospodarom koji se vraća sa svadbe. Sluge ne znaju kad će on doći kući. Možda se zadrži dugo na slavlju, možda dođe vrlo brzo. Kraj uvijek može nastupiti i zato valja biti budan, spreman.

Da, mi smo kao sluge kojima si povjerio brigu za ovaj svijet. Ali, Gospodine, večeras želim promatrati svoj život kao imanje koje si mi povjerio. Ti si Stvoritelj, ti si Gospodar, koji si mi dao život. Život je dar koji ne smijem prospavati ni prokockati. Želim biti budni sluga koji služi čitavim svojim bićem tebi, svome Stvoritelju.

Nadalje, svoj dolazak uspoređuješ s kradljivcem koji želi provaliti u kuću. Nitko od ljudi ne očekuje krađu, a kamoli da zna kad će kradljivac pokušati počiniti zločin.

Gospodine, ti me ne želiš ukrasti. Ti me želiš primiti, ti želiš da ti se u svojoj slobodi izručim, da se predam u tvoje ruke.

To činim večeras u ovom bdijenju. Izručujem ti čitavog sebe, čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela, svoju pamet i srce, svoj duh i tijelo. Uzmi me, Gospodine, i vodi me ovim svijetom.

 

Čitač 2:

Gospodine Isuse, Ti si svjetlost Očeva

i otkrivaš se onome koji te znade čekati bdijući.

Oživljuj našu nadu u noći svijeta

sve dok ne svane zora tvoga dolaska.

Ne dopusti da se uspavamo,

ne primjećujući više tvoje dolaske u ovaj naš svijet.

Pomozi nam da svjetiljka vjere

koju si upalio na dan našega krštenja uvijek svijetli.

Puni je uljem ljubavi i svakodnevne vjernosti.

Hodit ćemo u njezinoj svjetlosti

sve dok ne prijeđemo vrata tvoje svadbene dvorane.

 

PJESMA: Gospodine, ti si pastir moj

 

 

Predsjedatelj:

Braćo i sestre, večeras pred Gospodinom u Oltarskom Sakramentu bdijemo uoči svetkovine Njegove majke i naše nebeske zaštitnice Gospe od Anđela.

Bdijenje je podijeljeno u dvije veće cjeline u kojima ćemo razmatrati molitvu koju tako često molimo, a to je molitva Zdravo, Marijo.

Prije nego što prijeđemo na prvi dio bdijenja, čujmo kako je Blaženu Djevicu Mariju pozdravljao sveti naš otac Franjo.

 

Čitač 2:

Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice,

Bogorodice Marijo,

ti si djevica koja si postala crkvom

i izabrana od presvetog Oca na nebu

da te posveti s presvetim Sinom svojim

i Duhom Svetim Utješiteljem.

U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.

Zdravo, palačo njegova,

zdravo, njegovo svetohranište,

zdravo kućo njegova!

Zdravo, odjećo njegova,

zdravo, njegova službenice,

zdravo, Majko njegova,

i sve vi, o svete kreposti,

koje se po milosti i rasvjetljenju Duha Svetoga

ulijevate u srca vjernika

da Bogu od nevjernika napravite vjernika.

 

Predsjedatelj:

Pišući zajednici kršćana u Rimu, sv. Pavao napisa sljedeće riječi:

 

Čitač 1:

Iz poslanice Rimljanima:

„U nadi smo spašeni! Nada pak koja se vidi nije nada. Jer što tko gleda, kako da se tomu i nada? Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo. Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha - da se on po Božju zauzima za svete.

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.“ (Rim 8, 24-30)

 

Predsjedatelj:

Sve je u našem životu plod suradnje Božje milosti i nas. Tako je i s molitvom, tako je i s ovim našim večerašnjim bdijenjem. Ne znamo što ni kako moliti, ne znamo što ni kako razmatrati. Zato se prije razmatranja obratimo Gospodinu da nam dade svoga Svetoga Duha da nas on vodi u ovom našem večerašnjem slavlju.

Zapjevajmo pjesmu:

Daj nam svima Duha svog.

 

 

I. ZDRAVO, MARIJO

 

 

Predsjedatelj:

Molitva Zdravo, Marijo sastoji se, kako nam je svima poznato, od dva dijela. Kad god molimo zajednički tu molitvu, jasno se razlikuju ta dva dijela. Prvi je dio sastavljen od svetopisamskih riječi koje su Mariji uputili anđeo Gabrijel i njezina rodica Elizabeta.

Najprije ćemo čuti evanđeoski izvještaj o susretu Božjeg poslanika i mlade nazaretske djevojke.

 

Čitač 1:

Iz Evanđelja po Luki:

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!”

Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!”

I anđeo otiđe od nje.

(Lk 1, 26-38)

 

Predsjedatelj:

Prvi dio molitve Zdravo, Marijo pozdrav je koji je Mariji uputio anđeo Gabrijel: Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!

Doslovno anđeo kaže: Raduj se! Ovaj pozdrav početak je ostvarivanja i uprisutnjenja Božje Radosne vijesti u ljudsku povijest. Utjelovljenje Sina Božjega istinska je radosna vijest i za Mariju i za cijelo čovječanstvo.

Marija je puna milosti. Taj izraz povezan je s pozdravom koji slijedi: Gospodin s tobom! To je bio uobičajeni pozdrav u židovskom narodu. Međutim, ovdje je on više od običnog vjerničkog pozdrava. Nad Marijom se Bog raduje, ona je osoba Božje naklonosti i milosti. Pomoću Marije kao milosti pune počinje se ostvarivati u ljudskoj povijesti Božji plan spasenja. Milost označuje nezasluženi dar Božji, dar Mariji i svim ljudima svih vremena. Taj je dar Sin Božji, Isus Krist.

 

Sada ćemo ustati i zajednički izmoliti Anđeo Gospodnji, podsjećajući se na događaj navještenja i Bogu zahvaljujući za obilje milosti darovane po Mariji, svojoj službenici.

 

Predmolitelj moli navedenu molitvu, nakon čega se pjeva pjesma:

Isus – najljepše ime.

 

Čitač 1:

Iz Evanđelja po Luki

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: “Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!”

(Lk 1, 40-45)

 

Predsjedatelj:

Susret Marije i Elizabete susret je iz kojega vjernik može i mora mnogo naučiti za svoj život. To je susret koji zrači, susret pun vedrine i radosti zbog života koji dvije žene nose u svojoj utrobi. Biti otvoren životu, radovati se svakom životu, radovati se svakom začetom djetetu – tako kršćanin razmišlja i djeluje.

Što je još važnije, u ovom susretu riječi koje se izgovaraju riječi su blagoslova. Elizabeta blagoslivlje Mariju i njezino dijete. Na to je i kršćanin pozvan – zazivati Božji blagoslov na svoje bližnje, na članove svoje obitelji, na svoje prijatelje, susjede, suradnike, čak i na svoje neprijatelje.

Na žalost, priznati nam je da je malo blagoslova na našim usnama. Češće se čuje Đavao, negoli Bog u našoj sredini. Spominjući Zloga i predajući svoje bližnje njemu, samo jačamo silu zla u našem životu i životu naših bližnjih.

Važne su naše riječi, riječi koje izgovaramo Bogu, sebi i svojim bližnjima. Na Marijin odgovor anđelu „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj!“ Sin je Božji postao čovjekom. I Elizabeta i Marija žene su od dobre riječi, riječi poslušnosti Bogu i predanju u njegove ruke, riječi blagoslova Božjega za sebe i za svoje bližnje.

 

PJESMA: Samo reci riječ

 

Predsjedatelj:

Sada ćemo moliti deseticu krunice u kojoj ćemo razmatrati o Anđelovu navještenju te o susretu Marije i Elizabete. Molimo Gospodina da nam po Marijinu zagovoru udijeli poslušnu vjeru i da naše riječi oslobodi od svakoga zla, a osposobi nas za blagoslov.

 

Predmolitelj moli deseticu krunice.

 

Predsjedatelj:

Ostanimo, braćo i sestre, u sabranoj šutnji, zahvaljujući Gospodinu Isusu Kristu što je postao po Mariji čovjekom. Također mu zahvalimo za sakrament euharistije, koji je sakrament utjelovljenja, po kojem ostaje s nama do konca svijeta.

 

 

Slijedi osobno klanjanje u šutnji (oko 3 min).

 

 

II. SVETA MARIJO

 

 

Predsjedatelj:

Drugi dio Zdravomarije plod je vjere Crkve u Mariju kao Bogorodicu. Ta se vjera postupno oblikovala i učvršćivala u zajednici vjernika, a konačno je izražena na crkvenom saboru u Efezu 431. godine. Vjerujući da je Isus iz Nazareta Sin Božji kršćani su odmah prepoznali kao posebnu osobu njegovu majku, kojoj su se stoga već zarana počeli obraćati kao Majci Božjoj tražeći njezin zagovor i pomoć.

 

Čitač 1:

Iz Evanđelja po Ivanu

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!” I od toga časa uze je učenik k sebi.

(Iv 19, 25-27)

 

Predsjedatelj:

U Mariji kršćani od prvih stoljeća prepoznaju i svoju Majku. Redovito se kao potvrda tog Marijinog majčinstva uzima upravo pročitani tekst. Isus na križu ostavlja ljubljenom učeniku Mariju za majku i od tada on postaje njezin sin, ona njegova majka.

Mariju s pravom nazivamo svojom majkom. Ona je majka ne samo zato što nam ju je na križu Isus Krist ostavio za majku, nego je majka naša po samom utjelovljenju Sina Božjega. Naime, Marija je pristala da po njoj Bog postane čovjekom, Bog koji je izvor života i sam život. Isus jasno za sebe reče da je on uskrsnuće i život, da je on put, istina i život. Ističem da je Isus život. Život nije nešto što postoji uz Boga. Život je samo u Bogu i s Bogom.

Stoga možemo kazati da je Marija majka Života, Života pisanog velikim slovom, tj. Isusa Krista. U litanijama ćemo joj se obratiti da je ona Majka Stvoriteljeva, Majka onoga po čijoj volji svaki od nas živi.

Za Mariju se također kaže da je ona Nova Eva. Pod drvetom u raju, u edenskom vrtu Eva, što znači majka svih živih, pala je pod napašću i sagriješila. Pod drvetom križa Marija ostaje uspravna i čvrsta u vjeri u Boga Svemogućega i Dobroga, ostaje u nadi u vječni život i uskrsnuće. I zbog toga je ona naša majka.

Kad god u Zdravomariji kažemo Majko Božja, u isti mah govorimo da je Marija i majka naša i zato joj se s pravom, kao njezina djeca obraćamo da zajedno s nama moli i da nam bude pomoćnica.

 

A sada ćemo moliti dio litanija Blažene Djevice Marije.

 

Predmolitelj:

Gospodine, smiluj se

Kriste, smiluj se

Gospodine, smiluj se

Kriste, čuj nas

Kriste, usliši nas

Oče nebeski, Bože smiluj se nama!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti, Bože

Sveto Trojstvo, jedan Bože

 

Sveta Marijo moli za nas!

Sveta Bogorodice

Sveta Djevo djevica

Majko Kristova

Majko Crkve

Majko Božje milosti

Majko prebistra

Majko prečista

Majko neoskvrnjena

Majko nepovrijeđena

Majko ljubezna

Majko divna

Majko dobrog savjeta

Majko Stvoriteljeva

Majko Spasiteljeva

Djevice premudra

Djevice časna

Djevice hvale dostojna

Djevice moguća

Djevice milostiva

Djevice vjerna

 

PJESMA: Kao Marija

 

Čitač 1:

Iz Djela apostolskih

Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev - svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

(Dj 1, 12-14)

 

Predsjedatelj:

Nakon uzašašća Gospodinova apostoli se vraćaju u grad te iščekuju silazak Duha Svetoga, koji će ih osposobiti da svjedoče Isusovo uskrsnuće. Iščekivanje Duha događa se u molitvi.

Pisac Djela apostolskih evanđelist Luka ističe da su oznake apostolske molitve jednodušnost i postojanost.

Biti jedne duše – to je zadatak povjeren kršćanima svih vremena. Zajedništvo Isusovih učenika u ljubavi najjasniji je znak i najsnažnije svjedočanstvo Isusova uskrsnuća. Na Posljednjoj večeri Isus je učenicima rekao da će ih svi prepoznati kao njegove učenike ako se budu ljubili. Ljubav gradi zajedništvo, ljubav čini da mnoge duše postaju jedno, da mnogo različitih budu jedan živi organizam, a to je Crkva – Tijelo Kristovo.

Zajedništvo se postiže najprije molitvom. Bolje rečeno, zajednička molitva čini grupu ljudi zajednicom, jer ih povezuje s Onim koji je izvor svakoga dobra, koji je ljubav u sebi, ljubav koja spaja i sjedinjuje u sebi.

Molitva mora biti i postojana, stalna, nepokolebljiva. Koliki odustanu od molitve jer im Bog, tako oni misle i govore, ne prima i ne uslišava molitve. U molitvi valja biti ustrajan, uvijek sa sviješću da Bog zna što je najbolje za njegovu djecu. Stoga je bitni sadržaj molitve uvijek zaziv: Budi volja tvoja. Kršćanin, naime, vjeruje da je Božja volja za njega ono najbolje, ona je izvor sretnog i ispunjenog života.

U tom je molitvenom zajedništvu i Marija. Ona moli s apostolima. Moli uvijek sa cijelom Crkvom, sa svim ljudima koji vjeruju u njezina Sina. Marija, Majka Sina Božjega i Majka Crkve, moli i prikazuje naše prošnje i potrebe Presvetom Trojstvu.

Svjesni da je s nama u ovom bdijenju prisutna i naša nebeska Majka, obratimo joj se dalje u litanijama.

 

Predmolitelj:

Ogledalo pravde

Prijestolje mudrosti

Uzorče naše radosti

Posudo duhovna

Posudo poštovana

Posudo uzorna pobožnosti

Ružo otajstvena

Tornju Davidov

Tornju bjelokosni

Kućo zlatna

Škrinjo zavjetna

Vrata nebeska

Zvijezdo jutarnja

Zdravlje bolesnih

Utočište grešnika

Utjeho žalosnih

Pomoćnice kršćana

Kraljice anđela

Kraljice patrijarha

Kraljice proroka

Kraljice apostola

Kraljice mučenika

Kraljice priznavalaca

Kraljice djevica

Kraljice svih svetih

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta

Kraljice na nebo uznesena

Kraljice svete krunice

Kraljice obitelji

Kraljice mira

Kraljice hrvatskog naroda

Kraljice Franjevačkog reda

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se.

Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen!

 

 

PJESMA: Zdravo, Marijo

 

Predsjedatelj:

Na kraju drugog dijela ovog bdijenja molit ćemo opet deseticu krunice, razmatrajući ovom prilikom o Mariji kao o Majci Božjoj i našoj te zahvaljujući Bogu na tom velikom daru.

 

Predmolitelj moli deseticu krunice.

 

Predsjedatelj:

Ostanimo, braćo i sestre, u sabranoj šutnji zahvaljujući Gospodinu što nam je dao Mariju za majku i što ona zajedno s nama moli i slavi Boga Svemogućega. Također zahvalimo Bogu za dar Crkve, koja je isto tako naša majka, koja nas sabire u zajedništvo svetih.

 

Slijedi osobno klanjanje u šutnji (oko 3 min).

 

BLAGOSLOV S PRESVETIM SAKRAMENTOM

 

 

Predsjedatelj:

Gospodine, Isuse Kriste, Bože naš, zahvaljujemo ti što si nas okupio u ovom bdijenju oko sebe i oko svoje i naše presvete Majke.

Hvala ti što si po Mariji postao čovjekom, našim bratom.

Hvala ti što si nam nju ostavio za majku i pomoćnicu.

 

Isuse, hvala ti što si nam večeras pokazao što je cilj našega života – nebo, život vječni s Bogom i u Bogu.

Isuse, to želimo svim svojim srcem.

Pomozi nam da ustrajemo u hodu za tobom poput Marije da jednom zajedno s njom uživamo rajsko blaženstvo.

Isuse, pjevamo tvojoj dobroti i ljubavi.

 

 

PJESMA: Velik si

 

Predsjedatelj:

Isuse Kriste, dobri naš Spasitelju, na kraju ovoga bdijenja molimo te za tvoj blagoslov. Bez tebe ne možemo ništa učiniti, bez tvoje pomoći smo nemoćni i izgubljeni.

Spasi nas, Gospodine, po svojoj ljubavi i daj da živimo u tvojoj milosti, radosti i miru.

Blagoslovi nas i sve one s kojima živimo i koje susrećemo.

Blagoslovi naše prijatelje i neprijatelje.

Ti nam budi zaštita pred svim pogibeljima duše i tijela.

Tvoji smo, Gospodine, sada i zauvijek. Amen.

 

R. Kruh s neba dao si njima.

O. Koji svaku slast u sebi ima.

 

Pomolimo se. Bože koji si nam u divnom Sakramentu ostavio spomen muke svoje, daj nam tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen!

 

Slijedi blagoslov s Presvetim Sakramentom. Nakon blagoslova predsjedatelj moli pohvale Božjem imenu.

 

Predsjedatelj:

Blagoslovljen budi Bog.

Blagoslovljeno njegovo sveto ime.

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.

Blagoslovljeno Ime Isusovo.

Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo.

Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova.

Blagoslovljen Isus u presvetom Oltarskom Sakramentu.

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj.

Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija.

Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće.

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.

Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke.

Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti Zaručnik.

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen.

 

 

Dok predsjedatelj pohranjuje Presveti Sakrament, pjeva se pjesma: Moj Isus.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas366
Ovaj mjesecOvaj mjesec5076
UkupnoUkupno7619954

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 30