Sv. Klara Asiška – žena susreta (4)

Fra Nikola Vukoja

.

4. Klara je osoba susreta jer je istinita, iskrena, ne zavarava sebe ni bližnjega

Mogli bismo reći da nam se u umijeću susretanja sv. Klare objavila sama njezina osobnost. Klara ("Svje­tlana", "Svjetla") imenom, boreći se protiv svake ne­prozirnosti i tame koje svako ljudsko biće u manjoj ili većoj mjeri nosi u sebi i ugrađuje ih u sve svoje odno­se i susrete s drugima, preobražavala se u ženu svje­tla, bez dvosmislenih misli, riječi i djela, i kao takva je oslobađala ljude koje je susretala od svake dvostru­kosti, dvoznačnosti, neistinitosti i neiskrenosti. Bila je iskrena, prostodušna, transparentna i dobrohotna žena koja nije trpjela podmuklost i opasnost dvosmi­slenosti, neiskrenosti, zavaravanja i samozavaravanja. Nikada si nije dopuštala zavaravati samu sebe, a još manje druge.

Trudila se svim srcem, nastojala je da njezine mi­sli, riječi i djela budu istiniti, tj. da budu usklađeni s Božjom istinom, da ne budu uvjetovani sebičnošću i komotnošću kojima bi sebi ugađala. Jednako tako bila je istinita i iskrena i prema bližnjima, nije ih zavaravala pružajući im lažne i prividne vrijednosti života, nego je imala snage, i onda kad je to bilo teško savjetovati i predlagati drugima, uvijek stajati uz istinsko dobro koje je u skladu s Božjim mjerama. Nije podilazila ni­kome, nije zbog ljudskih obzira spuštala svoje ideale ni onda kad su je svi, pa čak i kardinali i pape, nago­varali na lakše i komotnije životne stavove.

I prema bližnjima, počevši od svojih sestara, bila je istinita i iskrena. Imala je razumijevanja, strpljivosti i milosrdne ljubavi za slabosti i grijehe drugih, ali ni­kada nije opravdavala ono što se ne može opravdati. Držala se istine Božje i u svjedočenju te istine prema bližnjima bila je iskrena i puna dobrohotnosti, jer je od "Ocu milosrđa"1 naučila biti milosrdna, nikako po­pustljiva, i u njemu je nalazila snagu da iskazuje mi­losrđe bližnjima.

Ona je u svoje vrijeme živjela ovo što je Benedikt XVI. u svojoj enciklici Ljubav u istini napisao: "Lju­bav u istini, koju je Isus Krist posvjedočio svojim ze­maljskim životom, a nadasve svojom smrću i uskrsnu­ćem, glavna je pokretačka snaga istinskoga razvoja svake osobe i svekolikoga ljudskoga roda... Obrana istine, njezino ponizno i uvjereno iznošenje te svjedo­čenje za nju vlastitim životom su zahtjevni, ali i neza­mjenjivi oblici ljubavi koja se, doista, raduje istini... Isus Krist čisti i oslobađa naše traganje za istinom i ljubavlju od osiromašenja i ograničenosti vlastitih čovještvu i u punini nam otkriva inicijativu ljubavi i plan života koji je Bog pripravio svakome od nas. Lju­bav u istini u Kristu postaje lice njegove osobe, odno­sno poziv nama upravljen da ljubimo svoju braću u istini njegova plana. On je sam, doista, Istina (usp. Iv 14,6)".2

Do takvog stava duše Klara dolazi postupno i to tako što ustrajno uči od svoga Učitelja, stalno se omje-rava s njime jer je svjesna da joj za istinski život valja rasti "do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove (Ef 4,13). Klara u svojoj Oporuci svjedo­či kako su se ona i njezine sestre ogledale u Kristu Gospodinu, ali isto tako da su bile svjesne da su i one jedna drugoj ogledalo i uzor i da jedne bez drugih neće moći biti uzor i ogledalo ljudima izvan svoje zajednice. Na to je često podsjećala i poticala svoje se­stre ovim riječima: "Kolikim, dakle marom i kolikim nastojanjem duha i tijela moramo držati zapovijedi Boga i našega oca (Franje) da, pomoću Božjom, umno-gostručimo talent. Jer nas je sam Gospodin postavio kao uzor za primjer i ogledalo ne samo drugim ljudi­ma, nego i našim sestrama koje će Gospodin pozvati u naš poziv, da i one budu ljudima i svijetu za ogle­dalo i primjer. Kad nas je, dakle, Gospodin pozvao na tako velike stvari da se na nas mogu ugledati one koje će biti drugima ogledalo i primjer, dužne smo mnogo blagoslivljati i hvaliti Boga i još se više poticati da u Gospodinu činimo dobro"?3

Ogledalo, ugledati se, uzor, primjer, nasljedovanje, sve su to riječi koje Klara učestalo koristi u svojim spi­sima i kojima ona izražava neke temeljne ljudske sta­vove veoma važne u susretanju s drugim i različitim. Svoju iskrenu želju i čvrstu volju da postigne ljubav u istini kroz svakodnevno motrenje i ugledanje na Krista Gospodina koji joj je ogledalo istinskoga života Klara očituje i drugima i njih potiče i podupire da tako čine. Tako sv. Janji Praškoj piše: "Postavi svoj duh pred zr­calo vječnosti, uroni svoju dušu u svjetlo slave, postavi svoje srce u lik božanske biti i preobrazi svu sebe mo­trenjem u slici njegova božanstva, da bi i sama osje­tila što osjećaju prijatelji kušajući skrivenu slatkoću, koju je sam Bog od početka čuvao za one koji ga ljube. I posve napustivši sve ono što u varavom nemirnom svijetu zarobljuje slijepe ljubitelje, potpuno ljubi ono­ga koji je svega sebe predao radi tvoje ljubavi, čijoj se ljepoti dive sunce i mjesec, čijim nagradama i njiho­voj dragocjenosti i veličini nema kraja; onoga, velim, Sina Svevišnjega kojega je porodila Djevica i poslije poroda djevicom ostala".4

U tom ogledanju i ugledanju u Krista Gospodina Klara ide još dalje i to sve više konkretizira te ohra­bruje i potiče Janju da se svakodnevno ogleda u zrcalu utjelovljene Božje Ljubavi: "Stoga svakodnevno motri to zrcalo, ti, kraljice, zaručnice Isusa Krista, i u njem se sveudilj ogledaj, da se sva, iznutra i izvana uresiš haljinama zlatom vezenim, od veza šarena, cvijećem i odjećom svakovrsnih vrlina, kako dolikuje, o pre­draga kćeri i zaručnice višnjega Kralja. U tom zrcalu sjaji blaženo siromaštvo, sveta poniznost i neizreciva ljubav, kako ćeš s Božjom milošću moći to promatrati u cijelom zrcalu.

Gledaj, velim, pri dnu toga ogledala siromaštvo onoga koji je položen u jasle i povijen u pelenice. O čudesne poniznosti, zapanjujućeg siromaštva! Kralj anđela, Gospodin neba i zemlje položen je u jasle. Po­sred ogledala promatraj poniznost, u najmanju ruku blaženo siromaštvo, bezbrojne napore i muke koje je podnio radi otkupljenja ljudskoga roda. Na vrhu toga ogledala promatraj ljubav kojom je htio trpjeti na stu­pu križa i na njemu umrijeti smrću od svake sramotnijom...".5

To motrenje i ogledanje u Kristu dovodi do istini­tosti motritelja koja se očituje u bezazlenosti, svijetloj prozirnosti i istinitosti u čovjekovoj unutarnjosti i u jasnoći i istinitosti života na van.

_______

1 OKI 2.

2 BENEDIKT XVI., Caritas in veritate. Ljubav u istini (CarlVer), Zagreb 2009., 1.

3 OKI 18-22.

4 3PAgl2-17

5 4PAg 19-24.

(„Brat Franjo“ 6/2010., str. 12-13)

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Šubićevac

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas3429
Ovaj mjesecOvaj mjesec56286
UkupnoUkupno7267219

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 64