Sv. Klara Asiška – žena susreta (2)

Fra Nikola Vukoja

2. Klara je bila osoba susreta jer je otkrila, živjela i slavila sakrament života

Klara nije bila osoba susreta zato što bi možda bila avanturistič­ki raspoložena, što bi stalno težila za novim i drukčijim, pa makar to bilo i površno, nego samo zato što je u susretu s Bogom snagom vje­re otkrila, živjela i slavila život kao istinski sakrament.

Susret i susretanje, kao antro­pološka dimenzija odnošenja pre­ma drugima, tijesno su povezani sa nazočnošću. Ima jedno temeljno ljudsko iskustvo koje je uključeno u sva ostala iskustva, a to je iskustvo nazočnosti Bitka i ono daje težinu i dubinu svakom našem iskustvu. Zasigurno je veoma teško uskladiti nazočnost Bitka i nazočnost drugih ako je čovjek ispunjen predrasuda­ma, nepovjerenjem i strahom. Za istinsko iskustvo nazočnosti drugo­ga u našemu životu, prema tome i za stvarni životni susret, potrebno je bezazleno srce, duh i srce slobodni od sebične računice i nepovjerenja.

Budući da je Klara bila ispunje­na nazočnošću Božjom i da je bila svjesna te apsolutne životvorne Bož­je nazočnosti, bilo joj je moguće tu Božju nazočnost prepoznati, prizna­ti i doživljavati u svima i u svemu, u siromasima i gubavcima, u sve­ćenicima, u neukima i učenima, u svim stvorenjima i u svim događa­jima ljudske povijesti. Upravo zbog doživljaja te životvorne nazočnosti Božje u svima i u svemu njezino su­sretanje s bližnjima i sa stvorenjima nije bilo označeno nepovjerenjem, strahom, nasiljem i agresivnošću, nego povjerljivim prihvaćanjem, umijećem slušanja i iskrenim za­jedništvom. Njezina otvorenost i pristupačnost svim ljudima i svim stvorenjima bile su plod vlastitog življenog iskustva Božje živodajne nazočnosti u njoj samoj iz kojeg se onda rađalo životno iskustvo sveop­ćeg Božjeg očinstva. Stoga se njezin život preobražavao u pristupačnost, susret i radosno zahvaljivanje. Nije više mogla pristajati na površne su­srete s drugima koji ne obvezuju i ne čine je odgovornom za one koje susretne. Stoga najrazličitiji svje­doci, napose sestre s kojima je go­dinama zajedno živjela, ne svjedo­če toliko mudrost njezina nauka ili neke čudesne događaje iz njezina života, makar je i njih bilo dosta, nego kao najdragocjenije i najvažni­je ističu upravo iskustvo susretanja s Klarom.

Klara je na izvrstan način živjela tu antropološku kategoriju odno­sa prema Drugome i prema drugi­ma koja je tako tipična i znakovita za franjevački život i poslanje. Bila je žena koja nije bila samo potpu­no posvećena i predana Bogu, nego je jednako tako uvijek bila iskreno otvorena i prema svima drugima. Prihvaćala je Boga, Crkvu, Franju, sestre i braću, potrebnike svih vr­sta, pa i sva stvorenja velikodušnim, poslužitelj skim i pristupačnim du­hom, jer nije bila prožeta buntov­ničkim i nemirnim duhom, nego, naprotiv, otvorenim, povjerljivim, pristupačnim i dobrohotnim du­hom. Snagom takvoga duha umjela je sve promatrati čistim i prija­teljskim pogledom punim dobrote. Nije lako prijateljski i čisto gledati ako nemamo pravog svjetla u srcu i u duši i ako nismo pročistili razlo­ge i interese gledanja. Naime, na­šem pogledu i načinu promatranja i vrednovanja drugih često je glav­no mjerilo sebičnost i uski osobni interesi.

(„Brat Franjo“ 5/2010., str. 10-11)

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Meterize: Priče iz Vukovara

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Dani sv. Elizabete

************

Šibenik / Šubićevac

************

Šibenik / Šubićevac: Prikazivanje filma i humanitarna akcija

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas432
Ovaj mjesecOvaj mjesec44576
UkupnoUkupno7255509

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32