Sv. Klara Asiška – žena susreta (1)

Fra Nikola Vukoja

1. Klara susreće preobrazbenu Božju ljubav

Kad je u noći na Cvjetnicu 1212. godine, u 19. godini života, napusti­la očinski dom i uputila se u crkvicu Sv. Marije Anđeoske - Porcijunkulu, Klara je unišla u dinamiku susreta s preobrazbenom ljubavlju Božjom i uputila se putem jedinstvenosti i po­sebnosti. To je učinila po nadahnu­ću Duha i uz pomoć sv. Franje "koji joj je bio poslije Boga jedini stup i čvrstoća"1 i koji je na neki način bio Kristov preteča u Klarinu životu. To ju je učinilo ženom susreta koja je po životnim susretima s Kristom po­stala susretljivost i "posljednje utoči­šte onih koji su u kušnji i nevolji".2

Tu želju da ulazi u susret polaze­ći od ljubavi, finoće duše i poštova­nja prema bližnjima Klara pretače u zapovijed kad naređuje da opatica "bude sa sestrama toliko prijazna da joj one mogu govoriti i prema njoj postupati kao gospodarice pre­ma svojoj sluškinji, jer tako mora biti da je opatica poslužiteljica svih sestara".3 Istovremeno zahtijeva da sve sestre budu susretljive, da rado susreću najpotrebnije "te da budu pomoćnicama samoga Boga i podržavateljicama klonulih udova njegova neizrecivog tijela".4 Te svo­je poticaje i ohrabrenja završava u svojoj Oporuci s velikom zapovije­di kršćanske ljubavi: "A iz ljubavi Kristove ljubeći se medu sobom po­kažite na van onu ljubav koju imate unutra, da tim primjerom izazvane sestre uvijek rastu u ljubavi prema Bogu i u međusobnoj ljubavi".5

Religiozno iskustvo se rađa, hrani i osnažuje kroz ponovljene susrete sa sadržajem vjere. U Klari se religio­zno iskustvo povećava i produbljuje na postupan i progresivan način za­hvaljujući beskrajnim i bezbrojnim susretima s Bogom koji joj proširuju obzorja i uvijek je sve više pozivaju na napreduje, da se ne zaustavlja na granicama, da uvijek s jačim žarom traži i žudi, živi i osjeća Boga, prem­da ga nikad potpuno ne dostiže. Ta stalna težnja da napreduje, da se ni­kad ne zadovolji postignutim, daje cijelom Klarinom životu začuđujući i izvorni dinamizam koji čini da se njezin život prikazuje ne samo kao ispunjen ljepotom, finoćom, otmjenošću i ljudskošću, nego također is­punjen beskrajnim mogućnostima. I sve te mogućnosti pokazuju se kroz najrazličitije susrete koje joj život priskrbljuje.

Važno je naglasiti da Klarino obraćenje i radikalna promjena ži­vota nisu plod suočavanja s ideja­ma, programima i projektima, nego su proizišli iz životnog dubokog su­sreta s jednim Ti. Najprije je u svo­joj nutrini osjetila i doživjela pogled božanskoga Ti, Oca milosrđa koji je njezin život ispunjao dobročinstvi­ma, a onda u trenucima krize, tra­ženja budućnosti, borbe i opasnosti ona susreće i druge, a osobito po­vlašten susret bio je sa sv. Franjom. I taj je susret označio sav njezin ži­vot, njezino ljudsko i vjerničko isku­stvo. Iz tog povlaštenog susreta Kla­ra izlazi iz sebe, iz okrenutosti sebi i usredotočenosti na sebe, i postaje osobom susreta najprije sa svojim sestrama i to na nov način, polazeći od nove dimenzije slobode i otku­pljene osobe.

U Klari prevladavaju velikodušna raspoloživost prema drugima, suo­čavanje i radikalna odluka da u su­sretima bude dosljedna do krajnjih granica sa svim životnim posljedica­ma što ih takva dosljednost sa so­bom nosi.

U susretu s evanđeoskim vri­jednostima ostavlja obitelj, posje­de, ljudske mogućnosti i ugodan supružnički i obiteljski život i pre­pušta se svim mogućim iznenađe­njima vjere koja nikada ne vara. Ona intenzivno živi susret sa živim i pristupačnim Bogom koji uvijek više očekuje i zahtijeva. Klara nije bila kukavica koja bi izbjegavala poteškoće i napore. Jednako tako nije bila ni romantična avanturistica koju je privlačila i nosila strast avanture za nepoznatim, novim i iznenađujućim. Još manje je bila lutalica koju ne bi zanimalo oda­kle dolazi i kamo ide. Klara je po­stupno postizala veliku unutarnju svjetlost zahvaljujući kojoj je zna­la odakle i kamo ide, i koji je i ka­kav put kojim joj je koračati. Nije imala samo duhovno svjetlo nego i egzistencijalnu odvažnost da isko­rijeni paralizirajuće korijenje, da nadvlada naravne i umjetne zapre­ke na teškom putu punom rizika, okrećući se i koračajući prema bu­dućnosti koja joj je bila obećana, ali ne i zajamčena.

__________

1 OKI 38.

2 PrKl 4,12.

3 PK1 10,4-5.

4 3PAg 8.

5 OKI 59-60.

(„Brat Franjo“ 5/2010., str. 10)

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Meterize: Priče iz Vukovara

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Dani sv. Elizabete

************

Šibenik / Šubićevac

************

Šibenik / Šubićevac: Prikazivanje filma i humanitarna akcija

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas432
Ovaj mjesecOvaj mjesec44576
UkupnoUkupno7255509

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 30