Uloga duhovnog asistenta u odgoju i formaciji članova FSR-a

Fra Augustin Kordić

 

Uvod

I duhovni asistent ima svoju nenadomjestivu ulogu u odgoju i formaciji članova FSR-a kao što je imaju bratstvo, vijeće bratstva i sam odgajatelj, odnosno učitelj formacije. Dakako, uloga asistenta u odgoju i formaciji je posebna kao što je inače njegova uloga u bratstvu FSR-a posebna.

„Asistent je konkretni znak zajedništva i suodgovornosti u bratstvu FSR-a, koje je stoljećima bilo povezano sa sve četiri franjevačke obitelji … Uloga asistenta i animatora nije lagana. On mora biti povezan sa svojim poglavarima, s ministrom bratstva FSR-a, s timom za oblikovanje i sa članovima zajednice.“[1] 

Cilj formacije je, prema Konstitucijama FSR-a (čl. 37, 3), sve savršenije razvijati poziv što su ga članovi FSR-a primili od Gospodina. A poziv članova FSR-a je nasljedovati Isusa Krista po primjeru i nadahnuću sv. Franje Asiškoga. Postoje početna i trajna formacija; početna obuhvaća vrijeme kušnje - novicijata, a trajna od polaganja zavjeta do konca života. Čimbenika formacije ima više: bratstvo, vijeće bratstva, učitelj formacije, duhovni asistent i dakako sâm odgajanik.

1) Dokumenti o ulozi asistenta u odgoju i formaciji članova FSR-a

Pravilo FSR-a ne govori mnogo o duhovnom asistentu, a pogotovo ono ne govori o njegovoj ulozi u odgoju i formaciji članova FSR-a. Ipak, br. 26. govori da duhovni asistenti trebaju biti sposobni i spremni za svoju službu. Oni prema tome trebaju biti sposobni i spremni i za odgoj i formaciju članova FSR-a. Sposobni - to znači moraju poznavati sve što spada na duhovne asistente, i spremni - to znači trebaju ljubiti FSR i spremno prihvati službu duhovnih asistenata koja im se povjerava.

No mnogo više govore o duhovnom asistentu i njegovoj ulozi u formaciji članova FSR-a Konstitucije FSR-a, pogotovo Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u FSR-u. Statut hrvatskoga nacionalnog bratstva FSR-a u tom pogledu mnogo je škrtiji, a Statut međunarodnog bratstva FSR-a još je škrtiji; on govori o duhovnom asistentu uglavnom pod vidom pastoralnog pohoda. Žao mi je da nisam imao priliku koristiti knjigu Konferencije generalnih asistenata Manuale per l'assistenza all'OFS e alla GiFra (Priručnik za asistenciju FSR-a i Frame), koja će uskoro izići i na hrvatskom jeziku. Za nas je najvažnije ono što o ovome govore Konstitucije FSR-a i Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u FSR-u.

a) Konstitucije FSR-a donose ono najvažnije o ulozi asistenta u formaciji članova FSR-a: „Osobita je zadaća asistenta prenositi franjevačku duhovnost i sudjelovati u početnoj i trajnoj formaciji braće.“ (Čl. 90, 1)

U istom broju piše: „Duhovni asistent je po pravu član, s pravom glasa, vijeća bratstva kojemu je asistent te surađuje s njime u svim djelatnostima. Nema prava glasa u ekonomskim pitanjima“. (Čl. 90, 2)

Duhovni asistent je uz ostale odgovoran za formaciju braće od ulaska u Red: „Ulaskom u bratstvo započinje hod formacije koji se mora razvijati cijeli život. Svjesni da je Duh Sveti prvotni djelatnik formacije i uvijek pozorni na suradnju s njime, odgovorni za formaciju jesu: sam kandidat, cijelo bratstvo, vijeće s ministrom, učitelj formacije i asistent.“ (Čl. 37, 2)

Pripuštanje kandidata zavjetima mora biti popraćeno i mišljenjem duhovnog asistenta: „Vijeće bratstva, saslušavši učitelja formacije i asistenta, tajnim glasovanjem odlučuje o pripuštanju na zavjete.“ (Čl. 41, 1)

U pastoralnim pohodima asistent će posvetiti posebnu pažnju „programima za formaciju, metodama i iskustvima, liturgijskom životu i molitvi te apostolskim djelatnostima bratstva.“ (Čl. 95, 4) 

 

b) Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u FSR-u donosi sljedeće:

„Duhovni asistent, da bi bio svjedok franjevačke duhovnosti, bratskog osjećaja redovnika prema svjetovnim franjevcima i sveza zajedništva između svoga Reda i FSR-a, neka bude u prvom redu redovnik franjevac, pripadnik Prvog reda ili TOR-a (Konstitucije FSR-a 89, 3).“  (Čl. 12, 2)

Duhovni asistent je član vijeća: „Duhovni asistent je, po pravu, član vijeća i kapitula bratstva kojemu pruža asistenciju, ima pravo glasa te s njima surađuje u svim djelatnostima. Nema prava glasa u ekonomskim pitanjima niti na izborima na različitim razinama.“ (Čl. 12, 3)

„Glavna je dužnost asistenta unaprjeđivati  produbljivanje franjevačke duhovnosti i surađivati u početnoj i trajnoj formaciji svjetovnih franjevaca (usp. Konstitucije FSR-a 90, 1).“ (Čl. 13, 1)

„Posebno je odgovoran za animaciju liturgijskih slavlja i duhovnih razmatranja za vrijeme sastanaka vijeća ili kapitula.“ (Čl. 13, 3)

Kad je riječ o pastoralnom pohodu, onda asistent (više razine) „provjerava odnos između svjetovnog i redovničkog bratstva; osobitu pozornost posvećuje formativnim programima, metodama i iskustvima; … jamči kvalitetu duhovne asistencije u njihovu služenju i promiče njihovu trajnu duhovnu i pastoralnu formaciju (usp. Konstitucije FSR-a 95).“ (Čl. 14, 2)

Sljedeći članak odnosi se i na pastoralnog i na bratskog pohoditelja: „Posebnu će pozornost posvetiti braći u formaciji i onoj braći koja budu zatražila osobni susret. Gdje bude potrebno, pristupit će bratskom popravljanju nedostataka na koje budu naišli (Konstitucije FSR-a 93, 3).“ (Čl. 14, 5)

Ovaj Statut stavlja kao posebnu dužnost Konferencije generalnih asistenata, te nacionalnih i područnih asistenata brigu za „formaciju odgovornih svjetovnjaka“ (čl. 17, 3; 19, 3; 21, 3), te „formaciju asistenata“ (čl. 19, 3), a mjesnog asistenta za „formaciju kandidata“ (čl. 24, 1). 

 

 

2) Osvrt na dokumente o ulozi asistenta u odgoju i formaciji članova FSR-a 

„Osobita je zadaća, dakle, asistenta prenositi franjevačku duhovnost“ (Konst., čl. 90, 1)  na članove FSR-a. To je najvažnije što duhovni asistent treba činiti. U tu svrhu treba biti duhovni asistent u prvom redu redovnik franjevac (usp. Statut 12, 2). A što je to franjevačka duhovnost? Pod franjevačkom duhovnošću razumijemo nasljedovanje Isusa Krista po primjeru i iskustvu sv. Franje Asiškoga. „Žarišna točka franjevačke duhovnosti je Krist“- kako je lijepo rekao papa Pavao VI. sudionicima franjevačkoga generalnog kapitula 1967. godine (Internet). A osnovne oznake franjevačke duhovnosti su: nasljedovanje Isusa Krista i evanđelja, siromaštvo, malenost, obraćenje-pokora, naviještanje evanđelja (misije), ljubav prema Bogu i svim stvorenjima, pobožnost prema Djevici Mariji, jednostavnost, radost, mir, život u bratstvu. Dakle, širok je spektar franjevačke duhovnosti. Kako će duhovni asistent prenositi ove franjevačke vrednote na članove FSR-a? U prvom redu životom, da sâm živi ove vrednote, da ljubi sv. Franju Asiškoga, da voli njegov put nasljedovanja Isusa Krista. Jer, nažalost, danas ima i franjevaca kojima je ideal općenita kršćanska duhovnost. Zato im ništa ne znači, na primjer siromaštvo, koje spada u bitnu oznaku franjevačkog poziva i duhovnosti. Oni mirno povezuju svoj franjevački poziv s pozivom jednoga biskupijskog svećenika u pogledu siromaštva. Isto tako ništa im ne znači malenost, iako je ta evanđeoska oznaka i vrednota u samom nazivu njihova Reda (Manja braća). Duhovni asistent mora cijeniti svoj Red, mora cijeniti vrednote svoga Reda, svoju franjevačku duhovnost i to nastojati živjeti. I tako će on svojim životom prenositi na članove FSR-a franjevačku duhovnost. A članovi FSR-a imaju dobro zapažanje, hvala Bogu, i primjećuju je li asistent živi svoj franjevački poziv. Osim življenja franjevačke duhovnosti asistent treba izlagati, govoriti o bitnim karakteristikama ove duhovnosti. Treba sustavno iznositi tijekom početne i trajne formacije članova FSR-a bitne oznake franjevačke duhovnosti. Tako će oni biti spremniji ići za Isusom Kristom po primjeru sv. Franje Asiškoga. Papa Ivan Pavao II. rekao je: „Onima koji imaju posebne odgovornosti u Franjevačkom svjetovnom redu želim jedinstvo ciljeva i istovjetnost odluka, tako da mogu biti animatori i prosvijetljeni vođe dok u vjernosti Crkvi upravljaju hod braće i sestara prema evanđeoskoj ljubavi … Zahvaljujem ocima asistentima koji su vaši učitelji i vođe.“[2] (Nagovor pape Ivana Pavla II. međunarodnom vijeću FSR-a, članovima međunarodnog kongresa i hodočasnicima FSR-a, 27. rujna 1982.).

Zadaća asistenata sastoji se u davanju svjedočanstva autentičnosti franjevačke karizme, on mora u tom pogledu biti sigurni i prosvijetljeni vođa. On nije pozvan da bude vođa, administrator ili organizator u bratstvu FSR-a, ali je pozvan da čuva franjevačku karizmu. A to u naše vrijeme znači da mora bdjeti nad njom, da se bratstvo FSR-a ili pojedini njegovi članovi ne bi utopili u druge duhovne pokrete i aktivnosti. Očito je da FSR danas ima svoje ciljeve i zadatke, koje mu određuje nedavno odobreno Pravilo.

Asistent bi morao imati sposobnost da u FSR-u razvije pravi i autentični franjevački duh, tako da sva braća i sestre FSR-a mogu taj duh širiti u svijetu. On ima središnju ulogu u pastoralu koji mu je povjerila Crkva i Prvi red te TOR. Što se tiče uloge asistenta, papa Ivan Pavao II. kaže: „Poslanje crkvenog asistenta ide prema odgoju u vjeri i na podršku unutarnjeg rasta … (tako da) laici s radošću i velikodušno odgovore na poziv svetosti i na svoje posebno poslanje prema evanđelju … Poslanje asistenta stoga postiže svoj cilj u unaprjeđenju posebnog poziva laika među članovima bratstva … Vaša aktivnost, vaš posebni apostolat, vaše poslanje duhovnih asistenata i odgojitelja u vjeri osnovni su elementi za formaciju svih članova, uključujući voditelje i animatore.“[3] 

 

 

3) Dužnost asistenta u formaciji mjesnog bratstva FSR-a 

„Asistent je punopravni član vijeća; njegova je prvotna uloga da bude odgojitelj cjelokupnog zajedništva … Asistent uvijek aktivno sudjeluje na zajedničkim susretima braće i sestara … On proživljava i unaprjeđuje životnu uzajamnost zajednice (bratstva) … On se bavi pastoralnim i duhovnim oblikovanjem, tj. liturgijskim i sakramentalnim životom zajednice. On je jamac za biblijsko-teološki sadržaj formacije: on govori o Bogu i treba imati osjećaj za duhovne aspekte kao što su molitva, slušanje riječi Božje i duhovno vodstvo.

Kao svjedočanstvo bratskog života asistent postaje vez jedinstva unutar zajednice, sa zajednicom redovničke braće, s drugim franjevačkim redovničkim zajednicama u dotičnom kraju i sa zajednicom Crkve. On se brine za to da se zajednica (bratstvo) ne bi zatvorila u sebe i postala nekom „skupinom u župi“; on oživljava interes zajednice za život mjesne Crkve suradnjom u biskupijskim i mjesnim inicijativama … On je pastir, pratitelj i učitelj; on mora poznavati članove zajednice, svakoga pojedinog, te ih u njihovim sposobnostima tako harmonično oblikovati, da nitko ne ostane izoliran.“[4] 

Duhovni asistent sudjeluje „u početnoj i trajnoj formaciji braće“, ali i u inicijaciji braće. Glavna dužnost asistenta za vrijeme inicijacije jest da bude aspirantima savjetnik i vođa. Asistent treba razgovarati s aspirantima, pomagati im u ostvarivanju franjevačkog poziva. On im pruža službu duhovnog vođe, dakako ako oni to žele.

Asistent zajedno s vijećem bratstva organizira kurs formacije za aspirante (prema nacionalnom i područnom programu). Asistent mora biti „ekspert“ i „jamac“ pravovjernosti, to  jest učiteljstva i vjernosti franjevačkoj karizmi. On stupa u dijalog s aspirantima i tako ih postupno i metodički uvodi u produbljivanje istinâ vjere i u poznavanje franjevačke duhovnosti.

Da asistent mora dobro poznavati kandidate za polaganje zavjeta, dakle novake, govori i to što se prije njihovog pripuštanja zavjetima traži i njegovo mišljenje uz ono od učitelja formacije.

U suradnji  s ministrom i vijećem bratstva nastojat će pružati braći i sestrama trajni program formacije i tako ih svjedočanstvom života i po evangelizaciji dovesti do punine vlastitog poslanja u Crkvi.[5] Za godišnji program trajne formacije braće kod nas se brine nacionalno vijeće FSR-a, odnosno nacionalno povjerenstvo za formaciju.

Duhovni nagovori asistenta na susretima bratstva, posebno onima mjesečnima,  također pripadaju formaciji bratstva. Isto bi se to moglo reći za vođenje hodočašća i drugih zajedničkih susreta bratstva.

„Ponekad neki duhovni asistenti podcijene članove FSR-a. Mnoga braća i sestre imaju posebne darove i sposobnosti koje oni često ne vide i ne shvaćaju; ponekad je dovoljno samo ih ohrabriti i dati im priliku.“[6] 

Duhovni asistenti pomažu svjetovnjacima u obdržavanju zdrave crkvenosti, evanđelja, uloge teologije, provođenju evanđelja u život i iskrenosti u pozivu ljudima na rast u novosti života (…) Duhovni asistent koji se sukobljava sa svjetovnjacima ne može biti blagoslov za franjevačku obitelj. Nema potrebe dominirati i nastupati diktatorski u služenju franjevačkoj obitelji. Autoritet duhovnog asistenta je služnički autoritet. Isus je bio jasan u tome, kada je oprao noge učenicima na posljednjoj večeri (Iv 13, 12-17) (…) Duhovni asistent i vijećnici trebaju dosljedno usmjeravati bratstvo prema pozitivnim pogledima. Trošiti energiju na negativne stavove može samo oslabiti našu energiju za dobro.“[7] 

Duhovni asistent treba svojim životom svjedočiti evanđelje i davati to svjedočanstvima članovima FSR-a: „“Stoga, on niti naređuje, , niti zapovijeda, niti upravlja ni organizira. Radije neka daje svjedočanstvo riječi Božje, koje je on predstavnik i putokaz.“[8] 

Duhovni asistent je po naravi svoje službe pozvan da duhovno vodi članove FSR-a: „Duhovno vodstvo je posebno zvanje i duhovni asistent je znak karizme koja se živi u Prvom redu i TOR-u, a koja je prenosi na laicitet FSR-a“[9] 

Na formaciju spada i popravljanje nedostataka braće, što trebaju činiti, ako za to ima razloga, i ministar i asistent kod svoga pastoralnog i bratskog pohoda bratstvu FSR-a.

Duhovni asistent mora se brinuti za trajnu formaciju bolesne i stare braće i sestara, obilaziti ih, bodriti, dijelit im sakramente ispovijedi i pričesti, naviještati im riječ Božju. On bi trebao biti prisutan i kod posljednjeg čina „formacije“, a to je sestra smrt, i učiniti brata ili sestru pripravnim za susret s Bogom, s Isusom Kristom po sakramentima pomirenja, bolesničkog pomazanja i pričesti.

 

 

4) Uloga duhovnog asistenta u odgoju i formaciji članova FRAME 

Sve ono što je rečeno o ulozi asistenta u odgoju i formacije FSR-a vrijedi mutatis mutandis i za ulogu asistenta u odgoju i formaciji Frame. Štoviše, njegova je uloga u formaciji članova FRAME još zahtjevnija od one u FSR-u. Dokument Međunarodnog vijeća FSR-a od 2004. godine Frama: Put franjevačkog poziva, u br. 28. traži, ako je to moguće, da duhovni asistent Frame i FSR-a bude ista osoba.

Konstitucije FSR-a, koje su pravno uporište FRAME sa svojim člancima 96. i 97., propisuju da duhovni asistent zajedno s bratskim animatorom i vijećem FRAME treba osigurati primjerenu svjetovnu franjevačku formaciju. (Usp. čl. 97, 2) Prema tome duhovni asistent je dužan prenositi na članove Frame franjevačku duhovnost i sudjelovati u početnoj i trajnoj formaciji Frame upravo kao i u FSR-u (Konstitucije FSR-a čl. 90, 1). 

U spomenutom dokumentu Frama: put franjevačkog poziva duhovni asistent treba biti „jamac vjernosti franjevačkoj karizmi, zajedništva sa Crkvom i jedinstva s Franjevačkom obitelji“ (br. 28). Asistent mora prenositi na Framu pravu franjevačku karizmu i tako formirati članove Frame za život u svijetu, da budu sposobni odgovoriti Kristovom pozivu mladih. Jer mladi su pozvani da budu apostoli mladima u svijetu, kako naglašava Drugi vatikanski sabor. (AA 12)

No mladi ne smiju biti navezani na asistente ni u svojoj franjevačkoj formaciji (usp. Frama: Put franjevačkog poziva 29).

Duhovni asistent treba „pomoći mladima da osluhnu Božji poziv u srcu“, dakako franjevački poziv (Program formacije u Franjevačkoj mladeži). Isto tako on će biti osobna pratnja kako mjesnog bratstva Frame (Isto), tako i svakoga pojedinog člana Frame. Poradit će na obraćenju članova, na slavljenju euharistije i drugih sakramenata, na življenju jakih liturgijskih vremena (Došašće, Božić, Korizma i Uskrs), na proučavanju izvora franjevačke duhovnosti, spisa sv. Franje i sv. Klare, povijesti franjevačke obitelji, Pravila i Konstitucija FSR-a … (Isto).

Statut hrvatske Franjevačke mladeži donosi nešto kao definiciju duhovnog asistenta Frame: „Duhovni asistent je svjedok franjevačke duhovnosti i bratske privrženosti redovnika odnosno redovnica Franjevačkoj mladeži; promiče vjernost Frame franjevačkoj karizmi, zajedništvo s Crkvom i jedinstvo s Franjevačkom obitelji; surađuje osobito u formaciji mladih.“[10][ (čl. 82,1) Dakle, duhovni asistent je svjedok franjevačke duhovnosti, on treba živjeti franjevačku duhovnost, koja je mladima privlačna. To je ono najvažnije što on treba činiti. I kao takav duhovni asistent surađuje u formaciji mladih. On je zapravo glavni čimbenik formacije svojim franjevačkim životom i svjedočenjem. Sv. Franjo Asiški i danas privlači i oduševljava mlade. O duhovnom asistentu mnogo ovisi, kako će mladi prepoznati sv. Franju danas.

Duhovni asistent Frame je član vijeća i skupštine, aktivno sudjeluje u njima i ima pravo glasa u pogledu odluka i zaključaka, što ih vijeća ili skupštine donose, no nema pravo na izborima i u ekonomskim pitanjima. (čl. 82, 2)[11] 

U formaciji Frame posebnu i nezaobilaznu ulogu igra FSR. 

 

 

Zaključak

Zadaća duhovnog asistenta u odgoju i formaciji članova FSR-a je velika i nenadomjesti-   va. Prenoseći na članove FSR-a franjevačku duhovnost asistent ih osposobljava za preuzimanje zadataka u Crkvi i u društvu, da svojim životom svjedoče Isusa Krista u svijetu, da prelaze iz evanđelja u život i iz života u evanđelje (usp. Pravilo 4). Isto tako i uloga duhovnog asistenta u odgoju i formaciji članova FRAME je velika. Asistent treba biti svega toga svjestan. No neka se ne boji! Najvažnije je da on voli svoj franjevački poziv, da voli FSR i FRAMU, da svojim životom svjedoči ono što će im govoriti i na što će ih poticati.

10 . rujna 2007.

Fra Augustin Kordić, franjevac konventualac

 

_______________________ 

Bilješke

 1. BAŠNEC NIKOLA, Lik duhovnog asistenta, Zagreb 1997.
 2. Koinonia 13(2006)50, str. 3.
 3. Nagovor pape Ivana Pavla II od 23 lipnja 1987., upravljen Katoličkoj talijanskoj akciji, u Koinonia 13(2006)50, str. 2. 
 4. Usp SAMY IRUDAYA, Uloga duhovnog asistenta u vijeću i mjesnom bratstvu, u I. nacionalni tečaj za duhovne asistente FSR-a i Frame, Samobor-Tabor 27. veljače – 1. ožujka 2007., str. 39.; BAŠNEC NIKOLA, Lik duhovnog asistenta, Zagreb 1997., str. 3.
 5. Koinonia 13(2006)50, str. 4. i 5.
 6. SAMY IRIDAYA, spomenuto djelo, str. 39.
 7. Isto, str. 40.
 8. Isto, str. 41. 
 9. Isto, str. 43.
 10. Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Zagreb 2007., str. 25.
 11. Usp. Isto.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas434
Ovaj mjesecOvaj mjesec65642
UkupnoUkupno7608143

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32