U SLAVI NEBESKOJ

Bdijenje uoči Gospe od Anđela, 1. kolovoza 2009.

.

Dok predsjedatelj izlaže Presveti Oltarski Sakrament,

pjeva se pjesma: Oče, mi ti se klanjamo. 

.

Predsjedatelj:

 • U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
 • Klanjamo ti se, živi i istiniti Kruše, Isuse sakriveni pod koprenom Hostije!
 • Premda tjelesnim osjetilima skriven, živom te vjerom gledamo na oltaru.
 • Poput apostola Tome kličem ti sigurnom vjerom: Gospodin moj i Bog moj!
 • Sa svetim Franjom kličem ti: Bog moj i sve moje!
 • Ti jedini dostaješ mome siromašnom biću. Samo ti si cilj moga putovanja, svrha mog života, ispunjenje moje čežnje. Ti si samo nebo koje se spustilo na zemlju u tom predragocjenom daru tvoje ljubavi. 
 • Ti me, Isuse, gledaš, slušaš i razumiješ.
 • Ti jedini prodireš do u dubinu mojega bića.
 • Ti si mi bliži od mene samoga.
 • Tebi otvaram svoju dušu i svoje ranjeno srce. Ti ga poznaješ.
 • Poznaješ sve moje bijede i grijehe.
 • Ti ih sada, božanski Liječniče duša i tjelesa, liječi.
 • Izlažem svoju dušu tvome milosrdnom pogledu.
 • Ti me ne osuđuješ, već me neizmjerno ljubiš.
 • Zato ti hvala. Budi moje sve!
 • Stavljam te na prvo mjesto u svom životu.
 • Budi kralj moga srca, vladaj u meni.
 • Ne dozvoli da itko drugi  zauzme tvoje mjesto u mom srcu.
 • Tebi se potpuno predajem i povjeravam.
 • Živi ti u meni i vodi me po svojoj svetoj volji.
 • Ti budi radost i mir duše moje.

Kratko klanjanje u šutnji.

Zatim predsjedatelj pozove vjernike da zauzmu stav tijela (klečanje, sjedenje, stajanje) koji im najbolje odgovara za molitvu. 

Predsjedatelj:

Ovim večerašnjim bdijenjem, Gospodine Isuse, ispunjamo tvoju volju, vršimo ono što si tražio i htio od svih svojih učenika. 

Čitač:

Iz Evanđelja po Marku:

"Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!" (Mk 13, 33-37)

Predsjedatelj:

Da, Gospodine, ostavio si nam kuću – ovaj svijet, povjerio si nam posao kao svojim slugama, kao svojoj braći i sestrama, da vršimo svatko svoj zadatak, da ispunjamo svoje poslanje.

Samo ako vršimo tvoju volju, onda smo budni, onda smo spremni na susret s tobom.

Isuse, odbijaš nam reći kad je čas. Čak si jednom rekao da ga ni ti ne znaš. Nije bitno kad je čas, jer smo uvijek, u svakom času svoje životne povijesti, pozvani i poslani živjeti kao djeca Božja, živjeti kao Ti, Isuse, koji si istinska slika Božja.

Hvala ti što računaš na nas, što imaš povjerenja u nas.

Daj nam mudrosti i snage da te ne iznevjerimo!

Daj, dolazeći Spasitelju naš, da te spremno dočekamo!

Daj nam, kad se budemo gledali oči u oči, da čujemo tvoje riječi: Valjaš, slugo dobri i vjerni. Uđi u radost Gospodara svoga!

PJESMA: Oči u oči

Predsjedatelj:

Braćo i sestre, večeras, pred Gospodinom u Oltarskom Sakramentu, bdijemo uoči svetkovine Njegove majke i naše nebeske zaštitnice Gospe od Anđela.

Ovo bdijenje obavljamo u godini koja je posebno značajna za sve franjevce širom svijeta, ali i za sve nas jer je naša župa posvećena sv. Franji. Ova je godina jubilarna, jer je prije 800 godina utemeljen Franjevački red.

Zato ćemo večeras u ovom bdijenju nastojati zajedno sa sv. Franjom promatrati našega Gospodina i njegovu presvetu Majku, iskazati im dužnu hvalu i štovanje te moliti da svaki trenutak našeg života bude okrijepljen Božjom milošću. 

Čitač 2:

„Sveti je Franjo Isusovu majku obasipao neizrecivom ljubavlju zato što nam je dala brata, uzvišenog Gospodina. Njoj je molio posebne pohvale, upravljao prošnje, prikazivao osjećaje, koliko i kako ljudski jezik može izraziti. No, ono čemu se najviše radujemo jest to što ju je postavio da bude odvjetnicom Franjevačkog reda i što je pod njezino okrilje smjestio svoje sinove koje je imao ostaviti, da ih ona do kraja štiti.“

Ta posebna pobožnost prema Majci Božjoj imala je svoj temelj: najuže jedinstvo s Isusom, utjelovljenim Sinom Božjim.

Poslušajmo kako Franjo pozdravlja Mariju. 

Čitač:

 • Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice, Bogorodice Marijo,
 • ti si djevica koja si postala crkvom
 • i izabrana od presvetog Oca na nebu
 • da te posveti s presvetim Sinom svojim
 • i Duhom Svetim Utješiteljem.  
 • U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.
 • Zdravo, palačo njegova,
 • zdravo, njegovo svetohranište,
 • zdravo kućo njegova!
 • Zdravo, odjećo njegova,
 • zdravo, njegova službenice,
 • zdravo, Majko njegova,
 • i sve vi, o svete kreposti,
 • koje se po milosti i rasvjetljenju Duha Svetoga
 • ulijevate u srca vjernika
 • da Bogu od nevjernika napravite vjernika. 

Predsjedatelj:

Braćo i sestre, večeras ćemo zajedno sa svetim Franjom razmatrati slavna otajstva Gospine krunice i to u 3 koraka: Isusova vazmena proslava (uskrsnuće i uzašašće), silazak Duha Svetoga na Crkvu te Marijino dioništvo u slavi Božjoj.

Kao uvod u razmatranja zapjevajmo pjesmu: Simbol

I. ISUSOVA PROSLAVA

Čitač:

Iz Evanđelja po Ivanu:

 • Isus podiže oči k nebu i progovori: „Oče, došao je čas:
 • proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe
 • i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom
 • dade život vječni svima koje si mu dao.
 • A ovo je život vječni:
 • da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga,
 • i koga si poslao - Isusa Krista.
 • Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.
 • A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom
 • koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.
 • Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta.
 • Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali.
 • Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao
 • jer riječi koje si mi dao njima predadoh
 • i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao
 • te povjerovaše da si me ti poslao.
 • Ja za njih molim;
 • ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.
 • I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima.
 • Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.
 • Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao:
 • da budu jedno kao i mi.“ (Iv 17, 1-11)

 

Predsjedatelj:

Proslava Isusa Krista, tj. njegovo uskrsnuće i uzašašće zdesna Ocu, iskustvo je koje je bojažljive i prestrašene učenike preobrazilo u hrabre i odvažne Isusove svjedoke.

Možemo slobodno reći da je Isus izmolio to za svoje učenike u ovoj svojoj prekrasnoj molitvi, koja se naziva njegova velikosvećenička molitva.

Iskustvo Uskrsloga za učenike je bilo presudno. Oni su ga vidjeli, čuli, susreli se s njime. Taj susret s Uskrslim otvorio im je oči da upoznaju tko je zbilja Isus, tko je Isus u sebi – Isus je Sin Božji, Isus je Živi, Isus je sam život bez kojega života nema!

Po uskrsnuću Isus živi u slavi Božjoj. Onaj koga su ljudi razapeli na križ, njega je Bog učinio Gospodarom čitava svijeta.

U tome leži prevrednovanje svih vrijednosti ovoga svijeta. U tome leži nada za sve nas da se i u našem životu i u povijesti cijeloga svijeta svaka nevolja i svaki lom mogu preobraziti.

U Isusovu uskrsnuću i uzašašću, u njegovoj proslavi, temelj je naše nade da će i naš život konačno uspjeti i u smrti ući u vječnu Božju slavu. 

 

Čitač 2:

Možda će mnogi, koji čitaju ili slušaju o životu svetoga Franje, pomisliti da on previše inzistira na Isusovoj muci, na križu. Zbilja, kad čitamo Franjine spise, čini nam se da Franjo zanemaruje uskrsnuće, a stavlja naglasak isključivo na Isusovu muku.

No, u vjeri i pobožnosti Serafskog oca sve počiva na stvarnosti uskrsnuća. Franjo jasno zna da kršćanstvo postoji zbog uskrsnuća Gospodinova.

U duhovnosti sv. Franje ova je istina lako uočljiva. Pred Raspetim u crkvi sv. Damjana on moli: Svemogući i slavni Bože, prosvijetli tamu moga srca, podaj mi ispravnu vjeru, sigurnu nadu i savršenu ljubav; smisao i spoznaju, Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinsku volju! Asiški svetac obraća se Raspetome kao Živome jer je on uskrsli Gospodin. Valja znati da lik Raspetoga iz sv. Damjana prikazuje uskrslog Isusa, koji iz tame groba ulazi u svjetlost slave Očeve. Franjo, dakle, ne moli samo pred onim koji je raspet, nego koji je i uskrsnuo, koga je Otac proslavio.

Upravo tu, pod križem, pod likom Uskrslog pobjednika nad smrću, Franjo je čuo riječi: Idi, popravi moju kuću koja se ruši!

I nas, kao i Franju, Uskrsli Gospodin poziva, i na nas računa. 

PJESMA: Brate moj.

Čitač:

Iz Spisa sv. Franje:

 • „Ti si svet Gospodin, Bog jedini, koji čudesa stvaraš!
 • Ti si jak, ti si velik, ti si svevišnji.
 • Ti si svemogući kralj.
 • Ti si, Oče sveti, kralj neba i zemlje.
 • Ti si trojstven i jedini Gospodin.
 • Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro, Gospodin Bog živi i istiniti.
 • Ti si ljubav, sveta ljubav.
 • Ti si mudrost, ti si poniznost, ti si ufanje moje,
 • ti si ljepota, ti si blagost, ti si sigurnost, ti si mi spokojstvo,
 • ti si radost, ti si naša nada i veselje.
 • Ti si pravednost, ti si umjerenost,
 • ti si sve naše bogatstvo do zasićenosti.
 • Ti si ljepota i blagost, ti si moje utočište.
 • Ti si mi čuvar i branitelj, ti si zaklon moj.
 • Ti si rashlada.
 • Ti si nada naša, ti si vjera naša.
 • Ti si naša ljubav.
 • Ti si sva naša naslada, ti si naš vječni život:
 • Veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju.“

Predsjedatelj:

A sada, braćo i sestre, molimo deseticu krunice razmatrajući proslavu Marijinog  sina, našega Gospodina Isusa Krista.

Na kraju svakog prvog dijela Zdravomarije na riječ Isus predmolitelj će dodati: koji je od mrtvih uskrsnuo

Deseticu krunice predmoli Vesna dodajući riječi Isus spomenuti zaziv. 

Predsjedatelj:

Na koncu prvog otajstva, ponavljat ćemo zazive Isusu iz Evanđelja koje su mu uputili njegovi učenici ili ljudi koji su ga slušali. 

 • Isuse, Sine Davidov, smiluj nam se!
 • Vjerujem, Gospodine, pomozi mojoj nevjeri!
 • Gospodine, nauči nas moliti!
 • Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti!
 • Gospodine, nisam dostojan!
 • Gospodine, samo reci riječ i ozdravit će duša moja!
 • Gospodine, onaj koga ljubiš bolestan je!
 • Isuse, ti imaš riječi života vječnoga!
 • Učitelju, zar ne mariš što ginemo?
 • Učitelju dobri, daj da progledam!
 • Gospodine, umnoži nam vjeru!
 • Gospodine, pokaži nam Oca!
 • Isuse, sjeti me se u kraljevstvu svome!
 • Gospodine, ostani s nama!
 • Gospodin moj i Bog moj!
 • Dođi, Gospodine Isuse!

PJESMA: Samo reci riječ. 

.

II. SILAZAK DUHA SVETOGA

Čitač:

Iz Prve poslanice Korinćanima:

O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.“ (1 Kor 12, 1-11)

 

Predsjedatelj:

Isus je prije svoje smrti obećao svojim učenicima da će im poslati Duha Svetoga, Duha Branitelja koji će ih uvoditi u svu istinu, koji će im dati mudrosti i snage da svjedoče za nj pred  svim ljudima.  

Silaskom Duha nad apostole započinje novo razdoblje u povijesti spasenja, a to je razdoblje Kristova Tijela, Crkve, koja nastavlja njegovo djelo spasenja.

Duh Sveti, dakle, upravlja Crkvom. Bez njega Crkva ne može postojati, ne može vršiti svoje poslanje. Sv. Pavao pišući Korinćanima jasno iznosi istinu vjere da Duh Crkvu obogaćuje svojim darovima, po kojima ona može biti ono što je Krist htio.

Prisjetimo se, braćo i sestre: zahvatom Duha Svetoga Marija je začela jedinorođenoga Sina Božjega. Otvorena Duhu postala je šator Božji, kako je sveti Franjo naziva.

Otvorenost Duhu Svetomu temeljni je preduvjet kršćanskog života. 

 

Čitač 2:

Sveti je Franjo bio otvoren djelovanju Duha Svetoga svjestan da je Duh pokretač svega dobra u čovjeku te da upravo On vodi Crkvu Kristovu. Nikad nije zanemario poticaje Duha, nego bi uvijek činio i govorio ono što ga je Duh Gospodnji nadahnuo. Jedan događaj zorno nam pokazuje ovu stvarnost Franjina života i vjere.

Godine 1218. Hugolin, kardinal Ostije, pozvao je Asiškog siromaha da propovijeda pred papom i njegovim kardinalima. Svi su oni, naime, bili radoznali i htjeli su čuti čovjeka slavnog po cijeloj Italiji zbog njegovih propovijedi. Naravno, ujedno su željeli, kao crkveno učiteljstvo, uvjeriti se u ispravnost njegova nauka. Kardinal Hugolin volio je i podržavao Asiškog sveca te mu je za tu priliku, želeći da ostavi dobar dojam na papu i kardinale, sastavio lijep govor na vrsnom latinskom jeziku. Franjo je prihvatio njegov savjet te je napamet naučio taj govor. Međutim, kad je izišao pred taj učeni skup, zaboravio je cijeli govor. Nije se sjećao ni jedne jedine riječi. Upravo se tada očitovao Božji čovjek i njegovo pouzdanje u nadahnuće Duha Svetoga. Zamolio je Boga da mu pomogne. Otvorio je zatim psaltir s oltara te je nakon pročitanog retka održao tako gorljivu propovijed da su svi prisutni bili dirnuti i zanijemili pred čovjekom u habitu zemljane boje.

Dopustimo i mi Duhu Božjemu da djeluje u nama, da rijeka njegovih darova, da rijeka vode žive proteče čitavim našim bićem. 

Pjesma: Rijeke žive vode

Čitač:

Iz Nepotvrđenog pravila sv. Franje:

Ljubimo svi iz svega srca, iz sve duše, iz svega uma i iz sve snage, i svom jakošću i razumom, i svim silama, svim naporom, svim osjećajima, svom nutrinom, svim željama i svom voljom Gospodina Boga koji nam je dao i koji nam daje cijelo tijelo, cijelu dušu i cio život, koji nas je stvorio, otkupio i koji će nas samom svojom milošću spasiti, koji je nama ubogima i bijednima, pokvarenima i odvratnima, nezahvalnima i zlima učinio i čini sva dobra.

Ništa, dakle, drugo nemojmo željeti, ništa nemojmo htjeti, neka nam se ništa drugo ne sviđa niti nas što veseli nego Stvoritelj, Otkupitelj i Spasitelj naš, jedini pravi Bog, koji je potpuno dobro, sve dobro, svako dobro, istinsko i vrhovno dobro…

Svuda i na svakom mjestu svi mi, svakog časa i u svako vrijeme, iz dana u dan, neprestano vjerujmo te istinski i ponizno držimo u srcu i ljubimo i častimo, klanjajmo se, služimo, hvalimo i blagoslivljajmo, slavimo i uzvisujmo, veličajmo i zahvaljujmo svevišnjem i vječnom Bogu, trojstvu i jedinstvu, Ocu i Sinu i Duhu Svetom! 

Predsjedatelj:

A sada, braćo i sestre, molimo deseticu krunice razmatrajući silazak Duha Svetoga na Crkvu.

Na kraju svakog prvog dijela Zdravomarije na riječ Isus predmolitelj će dodati: koji je Duha Svetoga poslao

Deseticu krunice predmoli Vesna dodajući riječi Isus spomenuti zaziv. 

Predsjedatelj:

Na koncu drugog otajstva ustanimo i izmolimo himan Duhu Svetomu.

Vi ćete ponavljati između kitica: 

 • O dođi, Stvorče, Duše Svet!
 • O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
  poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.
 • Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
  studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.
 • Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
  od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.
 • Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
  u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.
 • Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
  ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.
 • Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
  i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.
 • Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
  sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen. 

Pjesma: Daj nam svima Duha svog

III. MARIJA U SLAVI NEBESKOJ

Čitač:

Iz Knjige Otkrivenja:

 • „I znamenje veliko pokaza se na nebu:
 • Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama,
 • a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.
 • Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.
 • I pokaza se drugo znamenje na nebu:
 • gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova;
 • na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju.
 • Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.
 • I ona porodi sina, muškića,
 • koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom.
 • I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.
 • A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.
 • I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem.
 • Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu.
 • Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.
 • I začujem glas na nebu silan:
 • „Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova!“ (Otk 12, 1-10a) 

Predsjedatelj:

Ovim bdijenjem ulazimo u proslavu svetkovine Gospe od Anđela, proslavljene Majke Božje. U njezinim litanijama obraćamo joj se kao Kraljici Anđela.

Budući da je Marija Majka Uskrsloga, uznesena je na nebo, uvedena je u Božju slavu. To je konačno ostvareno otajstvo spasenja, koje će se ostvariti na svakom Kristovu vjerniku. Marija nam je stoga znak nade, znak koji označava naš cilj, utok našeg života: biti u Božjoj slavi, biti dionik Božje vječnosti, ući u vječno zajedništvo Trojstvene Ljubavi.

Budući da je Marija Majka Kralja svemira, i ona je kraljica: postavljena je iznad svega stvorenoga, i vidljivog i nevidljivog. 

 

Čitač 2:

Nakon crkve sv. Damjana Franjo je popravio još dvije crkve, prije nego što je ispravno shvatio poziv koji mu je Raspeti uputio. Prva je crkva sv. Petra od Spine, a druga Svete Marije Anđeoske ili Porcijunkula. Prema jednoj predaji crkvicu Svete Marije Anđeoske sagradila su još u četvrtom stoljeću četvorica pustinjaka nakon što su se vratili s hodočašća u Svetu zemlju. Budući da se nad oltarom nalazila slika Marijina uznesenja na nebo na kojoj je uz Majku Božju bilo mnogo anđela, narod ju je prozvao Sveta Marija Anđeoska. Kasnije je crkvica prozvana Porcijunkulom, malim posjedom.

U Franjino vrijeme Porcijunkula je napuštena i vrlo ruševna. Vidjevši je u takvom stanju, Asiški se sirotan dao na njezino obnavljanje sa sebi svojstvenim poletom i žarom, posebno iz pobožnosti prema Svetoj Djevici. Odlučio je tu živjeti kao pustinjak, a svaki bi dan s brda Subasio, na Franjinu molbu, dolazio jedan benediktinac slaviti sv. misu. Jednog jutra 1208. godine, na blagdan apostola Matije, čitalo se evanđelje o poslanju apostola. Te su riječi Franji konačno otkrile što Bog traži od njega: ne da obnavlja crkve, nego Crkvu, zajednicu vjernika. Od tada je sa silnim zanosom propovijedao ljudima o Božjoj ljubavi i pozivao ih na obraćenje.

U Marijinoj crkvici, u Porcijunkuli, Franjo je postao svjestan kakva je obnova koju Bog od njega traži. Okupljeni oko njezinog lika, molimo za spoznaju Božje volje, da kao Marija idemo za Kristom. 

Pjesma: Kao Marija

Čitač:

Iz Nepotvrđenog pravila sv. Franje:

 • „I ponizno radi tvoje ljubavi molimo
 • slavnu Majku, preblaženu Mariju, vazda Djevicu,
 • blaženog Mihaela, Gabrijela i Rafaela
 • i sve korove blaženih serafina, kerubina,
 • prijestolja, gospodstva, vrhovništava, vlasti, kreposti,
 • anđela, arkanđela, blaženog Ivana Krstitelja, Ivana evanđelista, Petra, Pavla,
 • blažene patrijarhe, proroke, nevinu dječicu, apostole, evanđeliste,
 • učenike, mučenike, priznavaoce, djevice, blaženoga Iliju i Henoka
 • i sve svete koji  su bili i koji će biti i jesu sada da,
 • kako se tebi svidi,
 • uzdaju za sve ovo hvalu tebi, višnjemu pravome Bogu, vječnomu i živomu,
 • sa tvojim predragim Sinom i Duhom Svetim Utješiteljem,
 • u vijeke vjekova. Amen. Aleluja!“ 

Predsjedatelj:

A sada, braćo i sestre, molimo deseticu krunice razmatrajući nebesku proslavu Blažene  Djevice Marije, Gospe od Anđela.

Na kraju svakog prvog dijela Zdravomarije na riječ Isus predmolitelj će dodati: koji je tebe, Djevice, u nebu proslavio.  

Deseticu krunice predmoli Vesna dodajući riječi Isus spomenuti zaziv. 

Predsjedatelj:

Na koncu trećeg otajstva molimo litanije Blažene Djevice Marije. 

 • Gospodine, smiluj se
 • Kriste, smiluj se
 • Gospodine, smiluj se
 • Kriste, čuj nas
 • Kriste, usliši nas
 • Oče nebeski, Bože                             smiluj se nama!
 • Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
 • Duše Sveti, Bože
 • Sveto Trojstvo, jedan Bože
 • Sveta Marijo                                        moli za nas!
 • Sveta Bogorodice
 • Sveta Djevo djevica
 • Majko Kristova
 • Majko Crkve
 • Majko Božje milosti
 • Majko prebistra
 • Majko prečista
 • Majko neoskvrnjena
 • Majko nepovrijeđena
 • Majko ljubezna
 • Majko divna
 • Majko dobrog savjeta
 • Majko Stvoriteljeva
 • Majko Spasiteljeva
 • Djevice premudra
 • Djevice časna
 • Djevice hvale dostojna
 • Djevice moguća
 • Djevice milostiva
 • Djevice vjerna
 • Ogledalo pravde
 • Prijestolje mudrosti
 • Uzorče naše radosti
 • Posudo duhovna
 • Posudo poštovana
 • Posudo uzorna pobožnosti
 • Ružo otajstvena
 • Tornju Davidov
 • Tornju bjelokosni
 • Kućo zlatna
 • Škrinjo zavjetna
 • Vrata nebeska
 • Zvijezdo jutarnja
 • Zdravlje bolesnih
 • Utočište grešnika
 • Utjeho žalosnih
 • Pomoćnice kršćana
 • Kraljice anđela
 • Kraljice patrijarha
 • Kraljice proroka
 • Kraljice apostola
 • Kraljice mučenika
 • Kraljice priznavalaca
 • Kraljice djevica
 • Kraljice svih svetih
 • Kraljice bez grijeha istočnoga začeta
 • Kraljice na nebo uznesena
 • Kraljice svete krunice
 • Kraljice obitelji
 • Kraljice mira
 • Kraljice hrvatskog naroda
 • Kraljice Franjevačkog reda
 • Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
 • Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
 • Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. 

Pomolimo se.

Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen!

Pjesma: O dobra Majko

.

BLAGOSLOV S PRESVETIM SAKRAMENTOM

Predsjedatelj:

Gospodine, Isuse Kriste, Bože naš, zahvaljujemo ti što si nas okupio u ovom bdijenju oko sebe i oko svoje i naše presvete Majke.

Hvala ti što smo i večeras mogli čuti tvoju riječ, što smo mogli razmatrati zajedno sa Serafskim ocem Franjom otajstvo tvoje nebeske proslave, otajstvo silaska Duha Svetoga i otajstvo dioništva tvoje Majke u tvojoj proslavi.

Isuse, hvala ti što si nam večeras pokazao što je cilj našega života – nebo, život vječni s Bogom i u Bogu.

Isuse, to želimo svim svojim srcem. 

Pomozi nam da ustrajemo u hodu za tobom poput Marije i poput Franje, kako bismo jednom uživali rajsko blaženstvo.

Isuse, kličemo tvojoj dobroti i ljubavi. 

 

Čitač: 

TI SI TAKO DOBAR

 • Ti si tako dobar,
 •       da svojom svemoći meni služiš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da mi svoje srce otvaraš bez sustezanja.
 • Ti si tako dobar,
 •       da me svojim pogledom uvijek pratiš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da me mojim nesavršenostima usprkos ljubiš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da opraštajući sve zaboravljaš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da me unatoč mojim manama cijeniš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da mi svoju pomoć neprestano pružaš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da me i kad ne zamjećuješ čuvaš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da svaku riječ mog povjerenja saslušaš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da se mojim molitvama nikad ne zatvaraš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da moje srce samo za se čuvaš.
 • Ti si tako dobar,
 •       da mojoj ljubavi daješ svu slobodu.
 • Ti si tako dobar,
 •       da moju velikodušnost očekuješ.
 • Ti si tako dobar,
 •       da me privlačiš, ali ne vežeš.
 • Ti si tko dobar,
 •       da se neprestance domišljaš mojoj sreći.
 • Ti si tako dobar,
 •       da moje povjerenje ne stiže tvoju dobrotu.

 

Predsjedatelj:

Isuse Kriste, dobri naš Spasitelju, na kraju ovoga bdijenja molimo te za tvoj blagoslov. Bez tebe ne možemo ništa učiniti, bez tvoje pomoći smo nemoćni i izgubljeni.

Spasi nas, Gospodine, po svojoj ljubavi i daj da živimo u tvojoj milosti, radosti i miru.

Blagoslovi nas i sve one s kojima živimo i koje susrećemo.

Blagoslovi naše prijatelje i neprijatelje.

Ti nam budi zaštita pred svim pogibeljima duše i tijela.

Tvoji smo, Gospodine, sada i zauvijek. Amen.

Prije nego primimo Kristov blagoslov, priznajmo njegovu veličinu, njegovo božanstvo i čovještvo, dajmo mu slavu, čast i hvalu pjevajući pjesmu: Velik si. 

 

 • R. Kruh s neba dao si njima.
 • O. Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se.

Bože koji si nam u divnom Sakramentu ostavio spomen muke svoje, daj nam tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen!

Nakon blagoslova predsjedatelj odloži Presveti Sakrament na oltar te odmah klekne, a za to se vrijeme pjeva pjesma: Isus – Emanuel

Predsjedatelj:

 • Blagoslovljen budi Bog.
 • Blagoslovljeno njegovo sveto ime.
 • Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.
 • Blagoslovljeno Ime Isusovo.
 • Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo.
 • Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova.
 • Blagoslovljen Isus u presvetom Oltarskom Sakramentu.
 • Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj.
 • Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija.
 • Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće.
 • Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.
 • Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke.
 • Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti Zaručnik.
 • Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen.

 

Dok predsjedatelj pohranjuje Presveti Sakrament, pjeva se pjesma: Moj Isus. 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2383
Ovaj mjesecOvaj mjesec72377
UkupnoUkupno7614878

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 90