Abecedni popis i služba

Prezime i ime

Služba

Mjesto

Ajdučić Nikica Župnik Zagreb
Akrap Ante Profesor Split-Trstenik
Ančić Božo ml. Vojni kapelan Knin
Ančić Miroslav Župnik

Otok

Babić Ante Gvardijan i župni vikar
München
Babić Marko Profesor u miru
Split - Trstenik
Balajić Siniša Tajnik za FS
Rim
Banić Luka Župnik
Lišane
Bašić Karlo Ispovjednik Sinj
Bebić Josip Voditelj misije
Bietigheim - Bissingen
Begonja Jakov Gvardijan i župni vikar Split-Dobri
Bekavac Kruno Ispovjednik
Split - Gospa od Zdravlja
Bešlić Ante Župni vikar
Split-Gospa od Zdravlja
Bešlić Stipe Gvardijan Omiš
Bilić Ante Voditelj misije Mainz
Bilić Soldatić Bone Župnik Brist - Gradac/m
Bilokapić Ante Župnik Metković
Bilokapić Šimun Profesor Split - Trstenik
Bitanga Marko Župnik Kozica - Zavojane
Boban Dujo Dušobrižnik Vancouver
Bošnjak Dinko Župnik Lovreć
Bota Silvestar Ispovjednik Šibenik - sv. Ante
Botica Duško Župnik Grab
Botica Frano Voditelj
Split-Dobri
Botteri Duje Voditelj umjetničke radionice
Split-Trstenik
Brečić Nediljko Voditelj misije Darmstadt
Brekalo Tomislav Dušobrižnik Berlin
Brnas Branko Gvardijan i župnik Zaostrog
Brkan Jure Profesor u miru
Split - Trstenik
Budić Filip Župni vikar
Sinj
Buljan Ante Župnik
Drašnice - Igrane
Buljan Vuk
Voditelj misije
Köln
Buljević Ivan Župnik Kijevo
Bustruc Miroslav Župnik Živogošće
Crnčević Ante Profesor - KBF Zagreb
Cvitković Josip Misionar Jeruzalem (Sveta Zemlja)
Čarapić Nediljko Župnik Podbablje
Čarić Boris Voditelj misije München
Čavka Ante Župnik Vrpolje
Čikara Damir Župnik Drniš
Čikara Ivan Dušobrižnik Frankfurt
Čirko Petar Voditelj misije Düsseldorf
Čovo Ante Gvardijan Makarska
Čovo Damjan Duhovnik časnih sestara
München
Čovo Stjepan Profesor u miru, ispovjednik Split - Gospa od Zdravlja
Čovo Šimun Domar i vratar Split - Trstenik
Čugura Frano Voditelj misije Rosenheim
Čugura Ivan Voditelj misije Freising
Čugura Josip Ispovjednik Split-Gospa od Zdravlja
Čugura Šimun Ispovjednik Omiš
Čuljak Pavao Ispovjednik Zagreb
Čupić Ivan Župnik Mirlović Zagora
Ćurčija Bože Župnik Konjevrate
Ćurčija Nikola Župnik Šibenik - Crnica
Ćurković Željko Voditelj misije Frankfurt
Damjanović Stojan Domeštar
Visovac
Delaš Leon Domagistar, ispovjednik Zagreb
Delić Luka Župnik Unešić
Djukić Petar Prov. knjižničar Split - Trstenik
Doljanin Frano Tajnik / župnik
Split - Dobri / Bristivica
Domazet Anđelko Profesor - dekan KBF-a
Split - Trstenik
Domazet Lošo Marko Voditelj misije
Wuppertal
Dotur Ivan Župnik Bajagić
Dotur Stanko Župnik Potravlje
Dukić Tomislav Voditelj misije
Offenbach
Duran Marko Gvardijan i župnik
Knin
Duvnjak Božo Gvardijan Visovac
Dževrnja Viro Jakov Župnik Vrlika
Džimbeg Dušan Definitor - župnik Lećevica - Radošić
Erceg Ivica Voditelj misije Sindelfingen
Glavinić Nikola Župnik Drvenik i Podaca
Gotovac Josip Ekonom Split-Dobri
Grbavac Josip Past. suradnik
Imotski - Proložac
Grčić Ante Ispovjednik Split - Gospa od Zdravlja
Grčić Dalibor Župnik
Piramatovci
Grgat Stjepan Voditelj zbora i ž. vikar Split - Gospa od Zdravlja
Grgić Josip Župnik Čista Velika
Gudelj Vinko Župnik Proložac
Gulić Bože Župnik Crivac
Gulić Petar Župnik Turjaci
Gverić Drago Voditelj misije San José
Gverić Mate Župnik Dubravice - Rupe
Hrgović Jure Profesor-Sinj
Sinj
Jašić Milan Ispovjednik Sumartin
Jonjić Zoran Župnik Studenci
Jukić Ferdo Župnik Blizna
Jukić Ivan Ispovjednik
Makarska
Jukić Josip Župnik Gradac Drniški
Jukić Nedjeljko Doprefekt - Profesor Sinj
Jurić Ante Past. surad., ispovjednik Čvrljevo, Split-Dobri
Jurić Ivica Magistar - profesor
Split-Trstenik
Jurić Talaja Ante Župnik Čvrljevo
Jurišić Gabrijel Urednik "Kačić" Sinj
Jurišić Mario Ispovjednik Zaostrog
Klapež Petar Gvardijan i župni vikar Sinj
Klarić Josip Pastoralni suradnik
Šibenik-Varoš
Klarić Mirko Župnik Meterize
Klarić Petar Gvardijan i župnik Karin
Knezović Nediljko ad. disp. min. prov.
Omiš
Kodžoman Joško Provincijal Split
Kovačević Mladen Župnik
Perković
Križanović Ivan Voditelj misije
Russelsheim
Krolo Karlo Rekonvalescent Omiš
Kulović Josip Voditelj misije Esslingen
Kutleša Zoran Sam. vikar, žup. vikar Imotski
Labrović Tino Definitor - Župnik
Gračac
Laco Frano Župnik Zmijavci
Lapić Milan Ispovjednik Omiš
Lubina Petar Urednik lista "Marija" Split - Gospa od Zdravlja
Lucić Ivon Kalepan ss. klarisa Split-Gospa od Zdravlja
Lucić Vice U miru Šibenik-Šubićevac
Lukač Ivan Župnik Kljaci
Macut Ivan Profesor Split-Trstenik
Maleš Ante Voditelj misije Ludwigsburg
Maletić Ivan Magistar - Voditelj gradnje
Zagreb
Mandarić Božo Župni vikar Gračac
Mandarić Josip Žarko Župnik Primorski Dolac
Maretić Žarko Župnik Dubrava
Marić Mirko Ispovjednik Sinj
Marić Mladen Župnik
Gala - Gljev
Marković Ante Voditelj misije
Kelkheim
Markulin Šimun Student
Rim
Marović Mile Župnik Nevest
Maslać Perica Sam. vikar i župnik
Sinj
Matić Josip Ispovjednik Split-Gospa od Zdravlja
Matić Mate Gvardijan i ž. vikar Zagreb
Matić Stjepan Ispovjednik Drniš
Međugorac Dragan Sakristan
Makarska
Mijić Branko Ispovjednik Knin
Mikelić Krešimir Župnik Danilo
Mikulić Ilija Župnik Siverić - Kadina Glavica
Milanović Litre Frano Stuttgart - B.C.
Dušobrižnik
Milanović Litre Slaven Župnik
Vancouver
Milanović Litre Stanko Župni vikar Baška Voda (Makarska)
Milanović Trapo Filip Župnik Šibenik - Varoš
Milanović Trapo Petar Ispovjednik
Split-Trstenik
Mimica Filip Dušobrižnik München
Modrić Miroslav Župnik Prugovo
Moro Dušan Profesor u miru - pst. suradnik
Split - Trstenik / Otok
Mravak Antonio Župni vikar
Sinj
Mrše Marko Profesor Split-Trstenik
Nikić Berislav U miru
Split-Gospa od Zdravlja
Nimac Ivan Sam. vikar - župnik Kruševo
Nimac Marko Župnik Stankovci - Banjevci
Nimac Stipe Profesor u miru, duh. asist.
Split - Trstenik
Nimac Šime Ad disp. min. prov. Karin
Norac Kevo Luka sam. viakr, Župnik
Novo Selo - Povlja
Norac Kevo Nediljko Ispovjednik Munchen
Norac Kljajo Božo Ispovjednik
Sinj
Norac Kljajo Ivan Župnik Gala - Gljev
Odrljin Miljenko Profesor - župnik
Makarska - Veliko Brdo
Omazić Ivica Župnik

Vrgorac

Pavlinušić Neven Župnik Hrvace
Perica Lazar (Ivica) Župni vikar
Imotski
Periša Ante Branko Profesor Sinj - Split
Perković Kristijan Župnik
Plina - Stablina
Pletikosa Petar Župnik Promina
Poljak Eugen Ispovjednik Sinj
Poljak Stjepan Ispovjednik Omiš
Prcela Jakov Gvardijan i župnik Sumartin
Prolić Mladen Župnik Runovići
Prpa Marko Voditelj misije
Ljubljana
Puđa Mate Župnik Brštanovo (Split-Dobri)
Pupić Bakrač Frano Župni vikar Sinj
Radić Stanko Ispovjednik Split - Gospa od Zdravlja
Radman Mario Gvardijan - župnik
Šubićevac
Repeša Josip provincijski duh. as. za Framu i duh. zvanja
Sinj
Režić Ivan Student Rim
Rozić Ivan Dušobrišnik München
Runje Domagoj Gvardijan-Profesor KBF
Split - Trstenik
Samardžić Krešo Dušobrižnik München
Samodol Frano Ispovjednik Drniš
Sokol Edvard Voditelj misije
Berlin
Stipanović Danijel Župnik
Ogorje - Zlopolje
Stipanović Kristian Gvardijan - Župnik
Imotski
Sušić Josip Župnik Vinjani
Šabić Mijo Dušobrižnik Stuttgart-Zetrum
Šabić Nedjeljko Župnik
Tučepi
Šegota Branimir Ispovjednik
Split-Dobri
Šilić Kristijan Dušobrižnik
Frankfurt
Šimić Josip Vicepostulator
Zagreb
Šimunac Ivan Župni vikar
Knin
Šimunović Denis Dušobrižnik Koln
Šimunović Jure Meštar Visovac
Šimunović Ljubomir Voditelj misije
London
Škopljanac Mačina Ivan Voditelj misije Waiblingen
Šušnjara Stipe Župni vikar, duhovnik sjemeništaraca
Sinj
Tabak Nediljko Župnik Ugljane
Teskera Petar Župni vikar
Drniš
Tolić Radoslav Dušobrižnik Berlin
Tolić Zvonko Voditelj misije Stuttgart-Zentrum
Tolić Željko Profesor-Župnik
Split-Slivno
Tomašević Luka Profesor Split - Trstenik
Topić Mate Bolnički kapelan Šibenik
Toplak Blaž Profesor - ravnatelj
Sinj
Udovičić Ante Prov. vikar - Župnik Split - Gospa od Zdravlja
Udovičić Ivan Prefekt - profesor
Sinj
Udovičić Jakov Župni vikar Vinjani
Ujević Milan Ispovjednik Drniš
Vidović Ivan Župnik Miljevci
Vojković Lukica Župni vikar Sinj
Volarević Domagoj Profesor - domagistar
Split-Trstenik
Vrljičak Petar Župnik Bast - Baška Voda
Vučić Bernardin Ispovjednik Sinj
Vučković Ante Profesor Split - Trstenik
Vučković Pavao Ispovjednik
Sinj
Vugdelija Ante Župnik Prgomet - Labin
Vugdelija Marijan Profesor u miru
Split - Trstenik
Vukman Marinko Dušobrižnik Munchen
Vukušić Ante Župnik Bilice
Vuleta Bože Duhovnik - Institut za kult. mira
Split-Trstenik
Vuletić Ivan Student
Rim
Zebić Jure Voditelj misije Stuttgart - Bad Canstadt
Župić Jozo Dušobrižnik München
Župić Jure Voditelj zbora Sinj
 

Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1493
Ovaj mjesecOvaj mjesec31798
UkupnoUkupno6376902

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 149 

Administrator

franodoljanin@gmail.com